Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kapitalförvaltning Skydd 10

Det centrala målet för den skyddande kapitalförvaltningsmodellen är att skydda portföljen mot stora värdeminskningar. En skyddande kapitalförvaltningsmodell möjliggör bättre avkastning med begränsad risk än ränteplaceringar. Kapitalförvaltningsmodellen passar för en placerare som vill undvika risk och som anser att begränsning av förlustrisk är en väsentlig del av principerna för förvaltning av förmögenhet.

Vi kommer överens med dig om en maximiförlustrisk som fastställer de dagliga randvillkoren för andelen av de olika tillgångsklasserna i kapitalförvaltningsportföljen. Portföljens avtalade mål för sänkningsutrymmet kan t.ex. vara 10 %, då man eftersträvar att skydda minst 90 % av tillgångarna.