<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Barnförsäkring

Med Barnförsäkring får ditt barn snabbt god vård och vårdkostnaderna ersätts om barnet insjuknar eller råkar ut för en olycka. Med HälsoHjälpen har du alltid tillgång till distansläkartjänsterna. Vid behov bokas även en tid för barnet till en traditionell mottagning. Barnförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen.

Bästa möjliga vård för ditt barn utan att behöva köa.

Försäkringen ersätter vårdkostnader som orsakats av en sjukdom eller ett olycksfall, till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland, från morgon till kväll.

Samlar S-gruppens Bonus som enda i Finland.

Vad täcker barnförsäkringen

Barnförsäkringen, det vill säga sjukkostnadsförsäkringen, inkluderar vårdskydd vid olycksfall och vårdskydd vid sjukdom. Du kan teckna försäkringen för ditt barn redan under graviditeten. Då är försäkringen i kraft direkt när barnet föds. Sjukkostnadsförsäkringen täcker undersöknings- och vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.

Vårdskydd vid sjukdom Innehåller

När du plötsligt råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk hjälper sjukskötarna och läkarna dig på webben och i tjänsten HälsoHjälpen. Läkarna kan i de flesta fallen kartlägga, ge råd och sköta dina besvär och symtom på distans så att du inte behöver besöka en läkare på en läkarstation.

För sjukskötarens mottagning i chatten och distansläkarens mottagning i HälsoHjälpen uppbärs inte en självrisk som eventuellt ingår i Hälsoförsäkringen. När du använder HälsoHjälpen inleds ditt ersättningsärende genast.

Ingår i försäkringen

Vi ersätter undersöknings- och vårdkostnader inom privat och offentlig hälso- och sjukvård som vårdkostnader för sjukdom.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och vårddagsavgifter på sjukhus inom offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi besök hos allmänläkare både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi specialistläkarbesök både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi kostnader för undersökningar som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi mediciner som läkaren ordinerat.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi kostnader för behandlingar och ingrepp som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, ergo- eller talterapi eller näringsterapi ersätter vi högst 5 gånger under försäkringens giltighetstid.

Ingår i försäkringen

Vårddagsavgifter på ett privatsjukhus ersätter vi högst 500 € per dygn.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

När ett barn blir sjukt får du snabbt bästa möjliga vård för barnet utan att behöva köa. Du betalar självrisken bara en gång per kalenderår. Ett barn kan råka ut för en olycka hemma, på daghemmet, i skolan eller i hobbyverksamhet. Försäkringen ersätter också vårdkostnader till följd av ett olycksfall utan självrisk.

Försäkringen ersätter vårdkostnader som orsakas av en sjukdom eller ett olycksfall, såsom läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner. Det finns skillnader i sjukkostnadsförsäkringarnas innehåll. Om ditt barn redan har en sjukkostnadsförsäkring kan du kontrollera försäkringsskyddet i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

Typiska situationer för användning av sjukkostnadsförsäkringen för barn är:

  • Infektionssjukdomar hos barn, öroninflammationer och insättning av örontuber.

  • Kroniska sjukdomar hos barn, såsom allergi och astma eller atopiskt hudeksem. Kostnaderna för en kronisk sjukdom som börjat i barndomen ersätts fram till 80 års ålder.

  • Olycksfall som drabbar barn. Försäkringen för personer under 18 år gäller i all idrottsverksamhet. Ingen separat licensförsäkring behövs för barnet. Det spelar ingen roll vilken idrottsgren eller hur många idrottsgrenar barnet utövar, en försäkring räcker.

Ditt barn kan utöva idrott med skydd av försäkringen fram till 18 års ålder, alltså behöver barnet inte en separat licensförsäkring.

Försäkringen gäller för sjukdomar ända fram till 80 års ålder. Vid olycksfall gäller försäkringen fram till 100 års ålder.

Priset på barnförsäkringen påverkas bland annat av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden och deras omfattning, försäkringsbeloppet samt självrisken.

Du kan få S-gruppens Bonus för sjukförsäkringen för barn. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Du kan ansöka om försäkringen redan under graviditeten utifrån mammans hälsodeklaration, dock tidigast efter strukturultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 19–21. Skydd för barn som ska födas beviljas utgående från mammans hälsodeklaration.

Den beviljade försäkringen träder i kraft direkt när barnet fötts och är giltig under hela livet utan begränsningsvillkor som beror på hälsotillståndet. Det är värt att teckna försäkringen redan innan födseln alltid när det är möjligt. Läs mer om babyförsäkringen .

För ett barn som fötts kan försäkringen ansökas genast efter att utskrivningskontrollen gjorts på sjukhuset och barnet har kommit hem från förlossningssjukhuset. Försäkringen beviljas utifrån barnets hälsodeklaration.

När du tecknar barnförsäkringen får du tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst, HälsoHjälpen, där du får hjälp av sjukskötare och läkare varje dag kl. 7–23. Du får råd vid såväl sjukdom som olycksfall och vid behov en läkartid direkt. .

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på barnförsäkring

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på barnförsäkringen, det vill säga sjukförsäkringen för barn även av de valda försäkringsskydden, deras omfattning och försäkringsbelopp samt självrisken.Om ditt barn insjuknar

Om ditt barn insjuknar, kontakta HälsoHjälpen. Sjukskötare och läkare hjälper dig varje dag kl. 7–23.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.