<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Barnförsäkring

Med Barnförsäkring får ditt barn snabbt god vård och vårdkostnaderna ersätts om barnet insjuknar eller råkar ut för en olycka. Med HälsoHjälpen har du alltid tillgång till distansläkartjänsterna. Vid behov bokas även en tid för barnet till en traditionell mottagning. Barnförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen.

Bästa möjliga vård för ditt barn utan att behöva köa.

Försäkringen ersätter vårdkostnader som orsakats av en sjukdom eller ett olycksfall, till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland, från morgon till kväll.

Samlar S-gruppens Bonus som enda i Finland.

Om ditt barn insjuknar

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.