Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Barnförsäkring

Med Barnförsäkring får ditt barn snabbt god vård och vårdkostnaderna ersätts om barnet insjuknar eller råkar ut för en olycka. Du kan söka direktfaktureringstillstånd via oss. När du fått tillståndet hänvisar vi dig direkt till vår hälsovårdspartners tjänst, där du kan beställa en mottagningstid som passar dig. Vid behov bokas även en tid för barnet till en traditionell mottagning. Barnförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen.

Bästa möjliga vård för ditt barn utan att behöva köa.

Försäkringen ersätter vårdkostnader som orsakats av en sjukdom eller ett olycksfall, till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland dygnet runt.

Samlar S-gruppens Bonus som enda i Finland.

Vad täcker barnförsäkringen

Barnförsäkringen, det vill säga sjukkostnadsförsäkringen, inkluderar vårdskydd vid olycksfall och vårdskydd vid sjukdom. Du kan teckna försäkringen för ditt barn redan under graviditeten. Då är försäkringen i kraft direkt när barnet föds. Sjukkostnadsförsäkringen täcker undersöknings- och vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.

Vårdskydd vid sjukdom Innehåller

Vi ersätter undersöknings- och vårdkostnader inom privat och offentlig hälso- och sjukvård som vårdkostnader för sjukdom.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och vårddagsavgifter på sjukhus inom offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi besök hos allmänläkare både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi specialistläkarbesök både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi kostnader för undersökningar som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi mediciner som läkaren ordinerat.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi kostnader för behandlingar och ingrepp som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, ergo- eller talterapi eller näringsterapi ersätter vi högst 5 gånger under försäkringens giltighetstid.

Ingår i försäkringen

Vårddagsavgifter på ett privatsjukhus ersätter vi högst 500 € per dygn.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

När ett barn blir sjukt får du snabbt bästa möjliga vård för barnet utan att behöva köa. Du betalar självrisken bara en gång per kalenderår. Ett barn kan råka ut för en olycka hemma, på daghemmet, i skolan eller i hobbyverksamhet. Försäkringen ersätter också vårdkostnader till följd av ett olycksfall utan självrisk.

Försäkringen ersätter vårdkostnader som orsakas av en sjukdom eller ett olycksfall, såsom läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner. Det finns skillnader i sjukkostnadsförsäkringarnas innehåll. Om ditt barn redan har en sjukkostnadsförsäkring kan du kontrollera försäkringsskyddet i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

Typiska situationer för användning av sjukkostnadsförsäkringen för barn är:

  • Infektionssjukdomar hos barn, öroninflammationer och insättning av örontuber.

  • Kroniska sjukdomar hos barn, såsom allergi och astma eller atopiskt hudeksem. Kostnaderna för en kronisk sjukdom som börjat i barndomen ersätts fram till 80 års ålder.

  • Olycksfall som drabbar barn. Försäkringen för personer under 18 år gäller i all idrottsverksamhet. Ingen separat licensförsäkring behövs för barnet. Det spelar ingen roll vilken idrottsgren eller hur många idrottsgrenar barnet utövar, en försäkring räcker.

Ditt barn kan utöva idrott med skydd av försäkringen fram till 18 års ålder, alltså behöver barnet inte en separat licensförsäkring.

Försäkringen gäller för sjukdomar ända fram till 80 års ålder. Vid olycksfall gäller försäkringen fram till 100 års ålder.

Priset på barnförsäkringen påverkas bland annat av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden och deras omfattning, försäkringsbeloppet samt självrisken.

Du kan få S-gruppens Bonus för sjukförsäkringen för barn. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Du kan ansöka om försäkringen redan under graviditeten utifrån mammans hälsodeklaration, dock tidigast efter strukturultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 19–21. Skydd för barn som ska födas beviljas utgående från mammans hälsodeklaration.

Den beviljade försäkringen träder i kraft direkt när barnet fötts och är giltig under hela livet utan begränsningsvillkor som beror på hälsotillståndet. Det är värt att teckna försäkringen redan innan födseln alltid när det är möjligt. Läs mer om babyförsäkringen.

För ett barn som fötts kan försäkringen ansökas genast efter att utskrivningskontrollen gjorts på sjukhuset och barnet har kommit hem från förlossningssjukhuset. Försäkringen beviljas utifrån barnets hälsodeklaration.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Pris på barnförsäkringen

När du köper en barnförsäkring, kan du använda våra hälsovårdspartners tjänster. Du får tillgång till distansläkarens chattjänst utan tidsbeställning eller så kan du beställa tid till en läkare.

Priset på barnförsäkringen påverkas av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden, deras omfattning och försäkringsbelopp samt självrisken.

Be ett anbud

Läkare utan att använda egna pengar

Sök direktfaktureringstillstånd via oss om ditt barn insjuknar. Du kommer smidigt till en hälsovårdsexperts mottagning med ditt barn.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt