Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Finansiering

Kör renare och mer ansvarsfullt – välj LokalTapiolas bilfinansiering och försäkringar. LokalTapiola Finans kompenserar utsläppen från privatkunders bilar som bolaget finansierat och som försäkrats med LokalTapiolas försäkringar utan att uppbära en tilläggsavgift av kunden.

Ta hand om ärenden smidigt i lokaltapiola finans nättjänst

I LokalTapiola Finans nättjänst kan du

  • titta på uppgifter om avtalet och fakturor

  • kontrollera slutskulden i avtalet

  • ändra dina uppgifter

  • justera betalningsplanen

Logga in i nättjänsten

Information om LokalTapiola FInans värdepapperiseringsarrangemang och LT Autohallinto DAC hittar du här.

Begär en offert om finansiering

Begär LokalTapiolas offert om finansiering och försäkringar direkt i bilaffären. Klimatkompenserad körning kan också börja via tjänsten Autotie.fi, där du kan köpa en ny eller begagnad bil med hjälp av LokalTapiolas bilfinansiering och försäkringar.

Bilfinansiering

LokalTapiola Finans kompenserar utsläppen från privatkunders bilar som bolaget finansierat och som försäkrats med LokaTapiolas försäkringar utan att uppbära en tilläggsavgift av kunden.

Mer om bilfinansiering

Bytesbilar och finansiering för bilköp från Autotie.fi

Vi beviljar bilfinansiering för både nya och begagnade bilar. Det är möjligt att ansöka om finansiering antingen direkt från bilaffären vid köptillfället eller alternativt via tjänsten Autotie.fi.

Gå till Autotie.fi.

Vanliga frågor

Du får kreditbeslutet och finansieringsanbudet direkt av försäljaren.

Ja. Du behöver dock en utförselfullmakt. Du kan ansöka om utförselfullmakt i LokalTapiola Finans nättjänst eller genom att kontakta kundtjänsten. Logga in i nättjänsten.

Observera att vi kontrollerar ditt avtal och vid behov försäkringsskyddet för fordonet i försäkringsbekräftelsen du skickat före vi beviljar fullmakten. När du ansöker om utförselfullmakt ska du meddela tidpunkten för resan samt landet du ska resa till. För utförselfullmakten uppbär vi en avgift enligt prislistan. Öppna prislistan (pdf på finska). Observera att du måste ha registreringsbevisets tekniska del med dig när du reser utomlands.

Utförselfullmakter beviljats tillsvidare inte till Ryssland, Belarus eller Ukraina.

Ja. När en extra betalning är större än hälften av betalningsposterna i betalningsplanen, minskar den extra betalningen kreditkapitalet och den totala räntan. En extra betalning påverkar först den sista betalningsposten i betalningsplanen och därefter lånetiden.

När en extra betalning är mindre än hälften av betalningsposterna i betalningsplanen, riktar vi automatiskt betalningen till kommande ofakturerade betalningsposter. Med extra betalning avses en summa som överstiger det totala beloppet för obetalda fakturor i avtalet. Kontakta kundtjänsten om du vill att en extra betalning hanteras på något annat sätt.

Ja. Kontrollera först den gällande slutskulden i LokalTapiola Finans nättjänst. Logga in i nättjänsten.

Utöver trafikförsäkring ska fordonet försäkras med kaskoförsäkring som inkluderar kollisionsskydd och finansieringsskydd. Försäkringstagaren ska vara personen som undertecknat avbetalningsavtalet och är registrerad som fordonets innehavare eller familjemedlem som bor i samma hushåll med en sådan person och är registrerad som fordonets innehavare. Självrisken i försäkringen kan vara högst 1 000 €.

När avtalet gått ut gör vi en elektronisk överlåtelseanmälan för fordonet till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Vi meddelar dig om överlåtelseanmälan och skickar certifikatet per post. Registrering i den nya ägarens namn ska göras inom 7 dagar efter dateringen av överlåtelseanmälan. Registreringen kan göras på adressen www.traficom.fi, på en besiktningsstation eller via ditt försäkringsbolag. Gå till Traficoms webbsidor.

Ja. Kontakta kundtjänsten i frågor som gäller registreringsändringar. För att lägga till innehavare uppbär vi en avgift enligt prislistan. Öppna prislistan (pdf på finska).

Du kan leta upp en köpare av fordonet. Fordonet får inte överlåtas till köparen före hela den återstående skulden i ditt avbetalningsavtal betalats och en överlåtelseanmälan för fordonet gjorts i ditt namn.

Om du vill att fordonet överlåts till köparen efter att slutskulden betalats ska du kontakta kundtjänsten i samband med betalningen av slutskulden.

Innehavaren av fordonet kan avställa det i Traficoms tjänst Mina ärenden. Gå till Traficoms webbsidor. Ett finansierat fordon som avställts måste vara försäkrat med delkasko.

Ja. Kontakta kundtjänsten om du vill ändra förfallodag. För ändring av förfallodag uppbär vi en avgift enligt prislistan. En ändring av förfallodagen kan påverka längden på följande faktureringsperiod och ändra lånetiden i avtalet. Det går inte att ändra förfallodagen på en faktura som förfallit. Om du behöver mer tid att betala en faktura kan du kontakta kundtjänsten.

Ja. Du kan få fakturorna elektroniskt som e-faktura. Du kan lätt ingå ett avtal om e-faktura i din egen nätbank. Följ bankens anvisningar om att ingå avtal om elektronisk faktura och välj LokalTapiola Finans Ab som e-fakturerare. Din personbeteckning räcker som identifieringsuppgift i avtalet.

Observera att det tar några vardagar före avtalet om e-faktura träder i kraft. Observera även att eventuella betalningspåminnelser skickas per post även om du använder e-faktura. Du kan även få fakturorna per e-post. Kontakta kundtjänsten om du vill ha fakturorna per e-post.

Lättast ger du respons via responsblanketten på LokalTapiolas webbplats. Du kan även ge respons per telefon genom att ringa kundtjänsten. Vårt mål är att reda ut vad som orsakar missnöje och vilka delar av kundbetjäningen våra kunder uppskattar.

Om vi i samband med en reklamation inte lyckas hitta en lösning som du är nöjd med kan du som konsument få information och hjälp av konsumentrådgivningen. Gå till konsumentrådgivningens webbsidor. En konsument kan även skriftligt föra ett ärende till Konsumenttvistenämnden.

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer om avgörande och kan låta bli att handlägga ett ärende om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen. Om meningsskiljaktigheterna avgörs i en domstol ska talan väckas hos tingsrätten på kredittagarens bostadsort om kredittagaren inte vill väcka talan hos tingsrätten på kreditgivarens hemort. I andra ärenden än konsumentärenden kan talan även väckas hos Helsingfors tingsrätt.

LokalTapiola Finans använder vid beviljande av krediter kreditupplysningar i det positiva kreditupplysningsregistret som en del av bedömningen av kreditvärdigheten när vi beviljar ny finansiering eller kundens befintliga kredit arrangeras om på ett sätt, som kräver att kundens kreditvärdighet bedöms. Vi använder det positiva kreditupplysningsregistret endast enligt bestämmelserna i lagen. Som kreditgivare anmäler LokalTapiola Finans till registret även uppgifter om alla konsumentkrediter som beviljas privatpersoner såsom om avbetalningsavtal.

Kontakta oss

LokalTapiola Finans kundtjänst

Tel 09 478 44 501

Öppet mån–fre kl. 9–16

Kontaktuppgifter för försäkringsärenden

Tjänsteleverantörer

Finansiering tillhandahålls av LokalTapiola Finans Ab