Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd bolagsgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder över hela Finland.

Läs mer om LokalTapiola-gruppens verksamhet och bolag

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd bolagsgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder.

Läs mer om bolagsgruppen

LokaTapiola-gruppen och bolag

LokalTapiola-gruppen består av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag och 9 riksomfattande bolag.

Läs mer om bolag

Verksamhetens syfte

LokalTapiola har 1 600 000 ägare eftersom varje försäkringstagare samtidigt är ägarkund. Syftet med verksamheten är att hjälpa våra ägarkunder att trygga sina liv och sin affärsverksamhet.

Läs mer om verksamhetens syfte

LokalTapiola-gruppens rapporter

Vi publicerar LokalTapiola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut årligen. Halvårsresultatet publiceras i augusti.  Dessutom publicerar vi vår rapport om solvens och finansiell ställning, vår hållbarhetsrapport och vår bolagsstyrningsrapport.

Läs mer om rapporter

Partnerskap och samarbete

LokalTapiola samarbetar mångsidigt med sina intressentgrupper. De positiva effekterna av samarbetet sträcker sig till LokalTapiolas kunder, de lokala samhällena och samhället.

Mer om samarbete