<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens rapporter

Vi publicerar årligen LokalTapiola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut. Halvårsrapporten publiceras i augusti. Dessutom publicerar vi en berättelse om solvensen och den ekonomiska situationen, en hållbarhetsrapport och en utredning av förvaltnings- och styrsystemet.