Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens rapporter

Vi publicerar årligen LokalTapiola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut. Halvårsrapporten publiceras i augusti. Dessutom publicerar vi en berättelse om solvensen och den ekonomiska situationen, en hållbarhetsrapport och en utredning av förvaltnings- och styrsystemet.

Rapporter 2023