Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola-ryhmän tulos 1-6/2019 oli hyvä ja asiakkaillemme tarjottavat palvelut kehittyivät positiivisesti

20.8.2019 - Talous

Autamme asiakkaitamme turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Asiakkaidemme tyytyväisyys tuotteisiimme ja palveluihimme on edelleen kasvussa. Vahinkovakuutuksen korvauskulut olivat 438,8 miljoonaa euroa, jossa oli laskua lähes 5 prosenttia viime vuoteen. Sijoitustuotot kehittyivät hyvin yleisen korkotason laskun ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen vetäminä.

Tammi-kesäkuussa 2019 keskeisiin tapahtumiimme kuuluivat:

Turvallisuus – Turvaamme jatkuvuutta ja ennaltaehkäisemme vahinkoja

  • Vapaaehtoisen autovakuuttamisen myynti ja maksutulo kasvoivat hyvin. Olemme edelleen liikennevakuuttamisen markkinajohtaja ja markkinaosuutemme on pysynyt lähes ennallaan.
  • Yritysvakuuttaminen kasvoi vahvasti kaikilla keskeisillä tuotealueilla.
  • Asiakkaamme haluavat asioida yhä enemmän mobiilisti. Uuden elämänturva-sovelluksen turvin vakuutusasioiden ja säästöjen sekä sijoitusten seuranta onnistuvat myös matkapuhelimella.

Talous – Autamme varautumaan ja vaurastumaan

  • Tarjoamme asiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisempia palveluita autoilun osalta. Perustamamme LähiTapiola Rahoitus Oy:n rahoituskanta on kasvanut voimakkaasti ja kanta oli 347,2 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa.
  • Taloudellinen omavaraisuus on asiakkaillemme tärkeää. Jo yli 20 000 asiakasta on ottanut omakseen vuonna 2017 toteuttamamme sijoittamisen palveluiden uudistuksen, jossa suuren vakuutusyhtiösijoittajan edut ovat tarjolla kaikille asiakkaillemme.

Terveys – Edistämme terveyttä

  • Suosittu TerveysHelppi –palvelu laajenee vauhdilla. Älyhenkivakuutuksen hyvinvointipalvelut ovat nyt osa TerveysHelppi-sovellusta. Yhdessä Mehiläisen kanssa toteutettu palvelu tarjoaa etälääkäripalveluita matkapuhelinsovelluksen kautta vuoden jokaisena päivänä.
  • Helppi-perhe laajentui myös lemmikkeihin, kun LemmikkiHelppi-palvelun pilotti käynnistyi loppuvuodesta 2018. Etäeläinlääkintäpalveluita tarjoava LemmikkiHelppi on tuotettu yhdessä Omaeläinklinikan kanssa.


LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisanderin kommentit:

Vuoden 2019 alkupuolisko sujui sekä liiketoiminnallisesti että tuloksellisesti hyvin. Asiakkaidemme tyytyväisyys tuotteisiimme ja palveluihimme on kehittynyt edelleen positiivisesti. Vakuutusmaksutulo oli kasvussa sekä vahinko- että henkivakuutustoiminnassa. Vahinkovakuutuksen korvauskulut olivat 438,8 miljoonaa euroa, jossa oli laskua lähes 5 prosenttia viime vuoteen. Vahinkovakuutustoiminnan riskisuhde laski verrattuna vuoden 2018 vastaavaan aikaan ja toimintakulut pysyivät hallinnassa. Sijoitustuotot olivat hyvällä tasolla. Loppuvuoden näkymät sijoitustuottojen osalta ovat haasteelliset markkinoiden alhaisesta korkotasosta johtuen.

Liikennevakuuttamisessa olemme markkinajohtaja ja markkinaosuutemme on säilynyt lähes ennallaan. Vapaaehtoisen autovakuuttamisen maksutulo kasvoi lisääntyneen myynnin ja korvausmenon kasvusta johtuneiden maltillisten tariffikorotusten johdosta.

LähiTapiola Rahoituksen alkuvuosi ylitti odotukset. Rahoituskanta kasvoi odotuksia voimakkaammin ollen kesäkuun lopussa 347,2 miljoonaa euroa. Myös tulos oli ennakoitua parempi ja selkeästi positiivinen, paljon suunniteltua aikaisemmin. Vahva markkinaosuuden nousu haastavassa autokaupan markkinatilanteessa tasaantunee vuoden jälkipuoliskolla, mutta rahoitusyhtiön näkymät ovat positiiviset.

Suomalaiset haluavat hoitaa vakuutus, rahoitus ja terveyspalveluitaan yhä enemmän digitaalisesti ja mobiilisti. Uusi elämänturvasovellus helpottaa asiakkaidemme asiointia. Vakuutusasioinnin lisäksi sovelluksessa voi helposti hoitaa ja seurata omia säästöjään.

Hyvänä esimerkkinä asiakkaidemme mobiiliasioinnista toimii yhteistyössä Mehiläisen kanssa toteutettu TerveysHelppi-palvelu, jonka avulla asiakkaamme voivat hoitaa terveyspalveluitaan etänä. Nyt myös Älyhenkivakuutukseemme kuuluvia hyvinvointipalveluita voi käyttää TerveysHelppi-palvelun kautta.

TerveysHelppi-palvelusta saatujen hyvien kokemusten ansioista laajensimme etälääkäripalveluita myös lemmikkieläinten etähoitoon. Yhteistyössä Omaeläinklinikan kanssa toteutettu LemmikkiHelppi- pilottipalvelu tarjoaa lemmikkieläinvakuutusasiakkaillemme mahdollisuuden asioida eläinlääkärillä mobiliisovelluksella.

Tulevaisuuteen varautuminen kuuluu olennaisena osana asiakkaidemme elämänturvaan. Riskihenkivakuuttamisessa markkinajohtaja-asemamme on vahvistunut edelleen markkinaosuuden kasvun ansiosta.

Myös ryhmäeläkevakuuttamisessa markkinaosuutemme on jatkanut kasvuaan. Osuus on jo lähes 20 prosenttia ja neljän vuoden aikana markkinaosuutemme on kasvanut noin kahdeksan prosenttiyksikköä. Viime syksynä tehdyn uudistuksen ansiosta ryhmäeläkeasiakkaamme voivat hyödyntää LähiTapiolan sijoitusosaamista ja suuren sijoittajan etuja. Asiakkaat ovat vastaanottaneet uudistuksen hyvin ja asiakaslukumäärä on jatkanut kasvuaan vuonna 2019.

Mielestämme kustannustehokas säästäminen ja sijoittaminen kuuluvat kaikille, siksi tarjoamme suuren vakuutusyhtiösijoittajan etuja kaikille asiakkaillemme. Yli 20 000 asiakasta on jo ottanut LähiTapiolan vakuutuksellisen varainhoidon palvelun omakseen.

Asiakkaamme arvostavat asiantuntevaa ja luotettavaa varainhoitoa. Jo kolmatta vuotta peräkkäin kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper Thomson Reuters valitsi LähiTapiola Varainhoidon Pohjoismaiden parhaimmaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa. Suomen laatuyhdistys puolestaan myönsi LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle Suomen laatupalkinnon.

LähiTapiola on yksi Suomen suurimmista yritysten vakuuttajista. Olemme yritysasiakkaissa olleet jo pitkään vahvalla kasvu-uralla ja tälläkin tuloskaudella yhä useampi yrittäjä- ja yritysasiakas on valinnut yhtiömme kumppanikseen. Nykyisten asiakkaiden uskollisuus ja tyytyväisyys ovat kehittyneet edelleen positiivisesti.

Pienille ja keskisuurille yrityksille on tarjolla enemmän rahoituksellista tukea. LähiTapiola liittyi ensimmäisenä suomalaisena vakuutusyhtiönä mukaan Euroopan investointirahaston rahoittamaan InnovFin SME Guarantee –lainatakausohjelmaan. LähiTapiolan osuus ohjelmassa on 100 miljoonaa euroa.

Pk-yrityksille ja maatilayrittäjille lanseerasimme kyber-vakuutuksen ja –palvelun, joka on kokonaisvaltainen palvelu yritysten tietoturvariskien hallintaan.

Maatilaliiketoiminnassa markkina-asemamme on vahvistunut edelleen markkinaosuuden kasvun seurauksena. Maatilayrittäjien talouden palveluita edistämme myös pankkikumppaniemme, OMA Säästöpankki ja Säästöpankit, tarjoamalla paikallisella maatilarahoituksella.
Tammi-kesäkuussa LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo oli 750,5 miljoonaa euroa. Se oli 4,2 prosenttia enemmän kuin vuodentakaisella jaksolla. Henkivakuutuksen maksutulo oli 243,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa. Varainhoidon ja Kiinteistövarainhoidon hoidossa olevien varojen sijoitustuotot kehittyivät hyvin.

Asiakkaille hyvitettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina 36,8 miljoonaa euroa ja maksettiin korvauksina 375,0 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 15,7 miljoonaa euroa. Henkivakuutuksista asiakkaille maksettiin 180,2 miljoonaa euroa korvauksia.

Elämänturvastrategia vuosille 2019 - 2021 on hyväksytty ja olemme sitoutuneet olemaan asiakkaidemme arvostetuin arjen kumppani elämänturvassa. Elämänturvastrategiamme mukaisesti tarjoamme yhä enemmän erilaisia ennakointi-, turvallisuus- sekä hyvinvointiratkaisuja ja -palveluita, joiden avulla suomalaisten arjesta tulee entistä turvallisempaa, taloudellisesti menestyksekkäämpää ja terveempää.

Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti digitaalisuutta sekä analytiikkaan ja paikallisuuteen perustuvaa asiakasymmärrystä hyödyntäen. Osaava henkilöstömme mahdollistaa asiakkaidemme hyvän ja huolehtivan palvelun jatkossakin.

Vuodenvaihteessa LähiTapiolan pääjohtaja vaihtuu. Uudeksi elämänturvayhtiön luotsiksi on valittu KTM Juha Koponen.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.