Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhdetyömme visiona on olla aloitteellinen ja luottamusta rakentava yhteiskunnallinen toimija. Kehitämme toimialamme sääntely-ympäristöä ja edistämme alueellista elinvoimaa kaikkialla Suomessa.

Valvomme ryhmän etuja etujärjestöissä

Valvomme LähiTapiola-ryhmän etuja alan kotimaisissa ja kansainvälisissä etujärjestöissä. Osallistumme toimialajärjestöjen toimintaan ja ylläpidämme keskusteluyhteyttä viranomaistahoihin, työmarkkinajärjestöihin ja järjestökenttään. Käymme tiivistä vuoropuhelua viranomaistahojen kanssa finanssitoimialan kehityksestä.

LähiTapiolalle on tärkeää, että vakuutus- ja finanssialaa koskevan lainsäädännön valmistelussa otetaan huomioon eri yhtiömuotojen erityispiirteet ja taataan yrityksille tasapuoliset edellytykset kehittää toimintaansa. Asiakkaittemme omistamana keskinäisenä yhtiöryhmänä toimintamme keskiössä on asiakkaittemme etu.

LähiTapiola-ryhmän elämänturvastrategian yhtenä tavoitteena on olla vaikuttavasti vastuullinen kaikkialla Suomessa. Erottaudumme muista toimijoista paikallisella läsnäololla ja palvelulla. Toimimme aktiivisesti yhteiskunnassa ja paikallisissa yhteisöissä.

Haluamme olla omistaja-asiakkaillemme ja yhteistyötahoillemme paras turvallisuuden ja hyvinvoinnin kumppani. Tehtävämme on turvata asiakkaittemme elämää ja liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti.

Jäsenyydet järjestöissä

Ryhmän pääjohtaja Juha Koponen toimii Finanssiala ry:n hallituksen varapuheenjohtajana. Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtajana hän toimi vuosina 2022-2023. Lisäksi lähitapiolalaiset ovat laajasti edustettuna FA:n eri toimikunnissa ja työryhmissä.

Olemme edustettuna keskinäisten vakuutusyhtiöiden eurooppalaisen etujärjestö AMICEn hallituksessa, ja asiantuntijamme ovat mukana järjestön työryhmissä.

LähiTapiolan johtoa on edustettuna myös muiden toimialan keskeisten organisaatioiden, kuten Liikennevakuutuskeskuksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen toimielimissä.

Toimimme aktiivisesti Eurapcossa, joka on kahdeksan eurooppalaisen keskinäisen vakuutusyhtiön yhteenliittymä. LähiTapiola on jäsen myös keskinäisten vakuutusyhtiöiden globaalissa yhteistyöjärjestössä ICMIFissä sekä vakuutusalan johtavassa kansainvälisessä ajatuspajassa Geneva Associations -ajatuspajassa.

LähiTapiola osallistuu Osuustoimintakeskus Pellervon hallitustyöskentelyyn sekä edunvalvonta- ja vastuullisuusverkoston toimintaan. Olemme myös yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen. LähiTapiola Varainhoito on Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi FINSIF ry:n perustajajäsen.