<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola työnantajana

Suurena suomalaisena yhtiöryhmänä LähiTapiola tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille ja osaajille. Meitä LähiTapiolassa työskenteleviä elämänturvaajia on noin 3 800. Toimimme valtakunnallisesti ja alueellisesti yhteensä 26 yhtiössä ja yli 200 toimipisteessä ympäri Suomen.

Autamme asiakkaitamme turvamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa

Menestymisemme elämänturvayhtiönä perustuu hyvinvoiviin ja osaaviin elämänturvaajiin ja korkea henkilöstökokemuksemme mahdollistaa erinomaisen elämänturvan tuottamisen omistaja-asiakkaillemme. Olisitko sinä uusi elämänturvaaja ja kollegamme?

Autamme asiakkaitamme turvamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Tuotteemme ja palvelumme kattavat niin vakuuttamisen kuin sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Vakuutamme yli 800 000 kotia ja 1 600 000 ajoneuvoa sekä hoidamme yli 50 000 yrityksen vakuutusasioita. Lähes 80 % viljelijöistä käyttää palveluitamme. Sijoittamisen palvelumme ovat menestyneet erinomaisesti puolueettomissa vertailuissa ja olemme Pohjoismaiden paras varainhoitaja.

Asiakkaidemme omistama elämänturvayhtiö – vaikutamme vastuullisesti kaikkialla Suomessa

Vastuullisuutemme perustuu asiakasomisteisuuteen ja yhtiömme rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastuullinen liiketoimintamme ja kumppanuustyömme rakentavat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta. Valtakunnallinen ja paikallinen toimintamme lisää ihmisten, yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia. Teemme säännöllisesti merkittäviä lahjoituksia yleishyödyllisiin kohteisiin ympäri Suomea.

Vuoden 2022 aikana LähiTapiola.ryhmän yhtiöt tukivat erilaisia yhteisöjä yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla. Tuesta 620 000 € lahjoitettiin korkeakouluille ja oppilaitoksille. Lahjoituksia kohdistettiin myös Ukrainan sodasta kärsivien ihmisten auttamiseen ja mielenterveyden tukemiseen.

Vuonna 2022 LähiTapiola käynnisti yhteistyön Ilmatieteen laitoksen kanssa ja lahjoitti 300 000 € tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on tuottaa tarkempaa alueellista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisen mahdollisuuksista.

Yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun, SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton ja paikallisten kumppaneiden kanssa LähiTapiola on kouluttanut 140 000 alkusammutuksen ja ensiavun sankaria. Alakouluissa yli 100 000 viidesluokkalaista on saanut elvytyskoulutuksen.

Innostamme lapsia ja nuoria liikkumaan yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa. Tuemme lasten jalkapalloharrastuksen aloittamista Futisstartti-valmennusten kautta ympäri Suomea ja nostamme esiin harrastamisen merkitystä. Olemme myös Olympia-stadionin pääyhteistyökumppani, jossa toimimme sisäliikuntatilojen nimikkokumppanina.

LähiTapiola on valittu yhdeksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2022 suurten yritysten sarjassa. Suomen innostavimmat yritykset -tunnustuksen saavuttavat vuosittain vain parhaisiin henkilöstötutkimuksen tuloksiin yltäneet suomalaisorganisaatiot.

Henkilöstön hyvinvointi on menestyksemme kivijalka

Haluamme työskennellä asiakkaidemme elämänturvan edistäjänä ja erinomaisen asiakaskokemuksen mahdollistajina. Onnistumisemme ratkaisee henkilöstömme hyvinvointi, ammattitaito ja sitoutuneisuus. Annamme työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa työn ja toimintatapojen kehittämiseen ja sisältöön. Luotamme toisiimme ja teemme rohkeasti päätöksiä.

LähiTapiolalla on omat Johtamislupaukset – meillä johdetaan Arvostavasti, Aktiivisesti ja Tavoitteellisesti. Johtamislupaukset koskettavat meillä kaikkia elämänturvaajia – henkilöstölle ne kuvaavat, millaista johtamista meidän kaikkien on lupa odottaa saavamme esihenkilöiltä. Hyvä johtaminen edistää työyhteisömme hyvinvointia ja lisää työn vetovoimaa ja näin rakennamme johtamislupauksilla entistä parempaa henkilöstökokemusta.

Meillä on mahdollista tehdä etätöitä ja työskennellä monipaikkaisesti suuressa osassa rooleista.

Rakennamme ja ylläpidämme voittavan yhteistyön kulttuuria- hyväntahtoisesti, intohimoisesti ja rohkeasti. Huomioimme, arvostamme ja palkitsemme tasa-arvoisesti. Teemme yhteistyötä ja tuemme toisiamme työyhteisössä: välitämme, osoitamme empatiaa ja rakennamme psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä. Haluamme edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme.

Rakennamme jatkuvaa oppimista tukevan työympäristön, luomme edellytykset jatkuvalle oppimiselle ja oman potentiaalin hyödyntämiselle. Kasvamme ja kehitymme sekä omassa roolissamme että uusissa ja muuttuvissa työtehtävissä.

Ennakoimme työtehtävien muutoksia ja kehitämme osaamista tavoitteellisesti, ketterästi oppien. Korkeatasoinen asiantuntijapalvelu edellyttää osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja ketterää oppimista. Teemme henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat ja mahdollistamme urapolkuja, joilla luomme edellytyksiä vaativampien tehtävien hoitoon. Seuraamme osaamisen kehittämisen riittävyyttä sekä ryhmä- että yhtiötasolla. HR-prosessit ja palkitseminen tukevat strategisia tavoitteita.

LähiTapiola-ryhmässä haluamme varmistua siitä, että saat mahdollisimman hyvää hoitoa, jos sairastut ja tarvitset lääkärin apua. Työterveyshuoltoa on täydennetty sairauskulu- ja vapaa-ajantapaturmavakuutuksilla. Haluamme tukea henkilökuntamme ennakoivasti edistämällä inhimillistä ja välittävää kulttuuria. Voit myös esimerkiksi parantaa omia uni- ravinto tai liikuntatottumuksiasi tarjoamillamme valmennuksilla.

Elämänturvayhtiön menestyksen kivijalka on hyvinvoiva henkilöstö. Tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työkykyjohtamisen kautta luomme elämänturvaajillemme mahdollisuutta ylläpitää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla ja tehdä siten työnsä hyvin.

Tuemme henkilöstömme palautumista ja työn- ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Meiltä löytyy mm. Liikunta-, kulttuuri-, työmatka- ja hyvinvointietuja sekä kerho- ja harrastustoimintaa, kumppanuusetuja ja tietysti vakuutusmaksualennuksia.

Mielestämme elämä on kokonaisuus ja työn sekä vapaa-ajan tasapainottaminen on meille tärkeää. LähiTapiolassa on mahdollisuus joustavaan työskentelyyn ja huomioimme elämänturvaajiemme erilaiset elämäntilanteet ja työkyvyn vaihtelun.