Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yhtiöryhmätietoa

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen, säästämisen ja rahoituksen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

Ryhmän rakenne

LähiTapiola-ryhmän muodostavat LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (LähiTapiola Vahinkoyhtiö), LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö (LähiTapiola Henkiyhtiö) ja 19 alueellista keskinäistä vahinkovakuutusyhtiötä (Alueyhtiöt). LähiTapiolan henkilöstömäärä on noin 3 800, josta noin puolet työskentelee alueyhtiöissä.

LähiTapiola-ryhmään kuuluu lisäksi Suomen Vahinkovakuutus Oy, sijoituspalveluyritys LähiTapiola Varainhoito Oy, sijoitusrahastoyhtiö Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, kiinteistösijoitus- ja kiinteistöpalveluja tarjoava LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, vaihtoehtorahastojen hallinnointiyhtiö LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy sekä ajoneuvojen ja koneiden osamaksurahoitusta tarjoava LähiTapiola Rahoitus Oy.

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt sekä varainhoito- ja kiinteistösijoitusliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt omistavat yhdessä LähiTapiola Palvelut Oy:n (Palveluyhtiö), joka tuottaa omistajinaan oleville yhtiöille liiketoiminnan ohjaamiseen liittyviä palveluita sekä erilaisia asiantuntija- ja tukipalveluita.

Lisäksi ryhmään kuuluu Tieto-Tapiola Oy, joka hallinnoi LähiTapiolan ICT-palvelujen tuottamista. LähiTapiola-ryhmän varainhoito- ja rahastoyhtiöt ovat 1.1.2022 alkaen muodostaneet konsernin, jonka emoyhtiö on LähiTapiola Varainhoito Oy ja tytäryhtiöt Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy. LähiTapiola-ryhmä muodostaa vakuutusyhtiölain tarkoittaman vakuutusyritysryhmän, jonka lain mukainen ylin emoyritys on LähiTapiola Vahinkoyhtiö.

Yhtiöryhmä

Keskeisenä ryhmän strategisten ja muiden ryhmätason yhteisten asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta sekä yhtiöryhmän ohjaamisen ja kehittämisen kokonaisuudesta vastaavana toimielimenä LähiTapiola-ryhmässä toimii yhtiöryhmän johtoryhmä, jossa ovat edustettuina laajasti LähiTapiola-ryhmään kuuluvien eri yhtiöiden toimitusjohtajat ja yhtiöryhmätason palveluista vastaavat johtajat. Päätettävien asioiden luonteen niin vaatiessa asiat viedään yhtiöryhmän johtoryhmän käsittelyn jälkeen edelleen yhtiöiden hallitusten päätettäväksi.

Yhtiöryhmän johtoryhmän jäseniä ovat puheenjohtajana toimivan yhtiöryhmän pääjohtajan lisäksi LähiTapiola Vahinkoyhtiön, LähiTapiola Henkiyhtiön ja LähiTapiola Palveluyhtiön toimitusjohtajat, 5 alueyhtiöiden toimitusjohtajaa sekä keskeisistä ryhmätason toiminnoista vastaavia johtajia.

Yhtiöryhmän johtoryhmä

Syntynyt 1966
OTK, VT, EMBA, HHJ

LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, toimitusjohtaja 2013–
LähiTapiola-ryhmä, yhtiöryhmän johtoryhmän jäsen 2021–

Luottamustoimet

Turun kauppakamari, valtuuston jäsen 2013– ja elinkeinopoliittisen valiokunnan pj. 2021–
Turun Kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen jäsen 2016–
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen jäsen 2013–2019
Lähivakuutus OSK, hallituksen jäsen 2010–2012

Aiemmat tehtävät

Varsinais-Suomen Lähivakuutusyhdistys, toimitusjohtaja 2007–2013
Teleste Oyj, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja 2001–2007
Alma Media Oyj, konsernilakimies 1998–2001
Aamulehti-yhtymä Oyj, lakimies 1996–1998

Syntynyt 1966
Yhteiskuntatieteiden maisteri, eMBALähiTapiola Ryhmäohjaus, Ryhmän liiketoimintajohtaja 2016 alkaen ja pääjohtajan sijainen 2020 alkaen
LähiTapiola Palvelut Oy, toimitusjohtaja 2017–
Vakuutusyhtiö Turva, hallituksen varapuheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 2021 -

Aikaisemmat tehtävät

LähiTapiola Satakunta, toimitusjohtaja 2012–2016
Satakunnan Lähivakuutus, toimitusjohtaja 1998–2012
Pohjola–yhtiöt, Satakunnan tulosryhmänjohtaja 1995–1998
LähiTapiola-ryhmän ja CGI Suomen ICT-yhteisyrityksen LTC Otson hallituksen jäsen 2018–2020
LähiTapiola-ryhmän oman ICT-yrityksen Tieto-Tapiolan hallituksen puheenjohtaja 2018–2020
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2013–2016
LähiTapiola Pääomasijoitus Ky, hallituksen jäsen 2015–2016
LähiTapiola-ryhmän sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsen 2012–2016
LähiTapiola-ryhmän liiketoiminnan johtoryhmän jäsen 2013–2015
Henkivakuutusosakeyhtiö Duo, hallituksen jäsen ja sijoitustoimikunnan puheenjohtaja 2011– 2013
Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, hallintoneuvoston jäsen 2000–2005

Toimikausi: 1.1.2022–31.12.2024
Syntynyt 1963
Kauppatieteiden maisteri, yhtiöryhmän johtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, hallitusten jäsen 2013– (Ryhmäpalvelut)
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen, 6/2014–
LähiTapiola Palvelut Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, 10/2014–
LähiTapiola Rahoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2021–

Luottamustoimet

AMICE, hallituksen jäsen 1/2018–
LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen puheenjohtaja 2/2015–01/2022
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–1/2022
Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1998–

Aiemmat tehtävät

Tapiola-ryhmä, sijoitusjohtaja 1998–2011, yksikönjohtaja 1996–1997, osastopäällikkö 1994–1995, arvopaperipäällikkö 1993–1994
Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten jäsen 2012
Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten varajäsen 1998–2012
LähiTapiola Keskinäinen Eläkeyhtiö, hallituksen varajäsen 2013
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen jäsen 2007–6/2014, puheenjohtaja 2007-5/2013
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2000–2007-6/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013
LähiTapiola Pankki Oy, hallituksen jäsen 2002–4/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013
Pihlajalinna Oyj, hallituksen jäsen 4/2016–4/2018
S-Pankki Oy, hallituksen jäsen 4/2018- 9/2020

Syntynyt 1973
Toimikausi 29.5.2024-31.12.2026
Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen 29.5.2024-

Syntynyt 1972
KTM, VTS, HHJ-tutkinto
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, toimitusjohtaja 2022–
LähiTapiola-ryhmä, yhtiöryhmän johtoryhmän jäsen 2016–2021, 2022–

Aiemmat tehtävät

LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, toimitusjohtaja 2014–2022
Fennia, myyntijohtaja, 2011–2013
Fennia, myyntipäällikkö, 2001–2011
Fennia, piiriedustaja, 1996–2001

Syntynyt 1968
Kauppatieteiden maisteri
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Johtaja 8/2020–

Luottamustoimet

eFennia Oy, hallituksen jäsen 2020
Ympäristövakuutuskeskus, hallituksen jäsen 2020
Tapaturmavakuutuskeskus, hallituksen jäsen 2019–2020
Folksam Vahinkovakuutus Oy, hallituksen jäsen 11/201 –5/2019
Autovahinkokeskus Oy, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja 2001–2011, 2015–2018
Vahinkopalvelu Oy, hallituksen jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja 2001–2009

Aikaisemmat tehtävät

Vakuutus- ja vahinkopalveluiden johtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 2/2019–7/2020
Korvauspalvelun johtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9/2014–1/2019
Toimitusjohtaja, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy 9/2013–12/2014
Varatoimitusjohtaja, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy 10/2011–9/2013
Omaisuuskorvausjohtaja, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 5/2011–10/2011
Korvausjohtaja, Nordic, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 5/2002–4/2011
Vahinkotarkastusjohtaja, Sampo-konserni 6/2000–4/2002
Vakuutus- ja vahingonhoitopalveluiden johtaja, Sampo-konserni 5/1999–4/2001
Konttorijohtaja, Sampo-konserni 1/1995–4/1999
Myyntineuvottelija, Sampo-konserni 5/1990–12/1994
Vakuutusasiamies, Sampo-konserni 12/1987–5/1990

Syntynyt 1966
KTM, VTS, HHJ-tutkinto
Toimitusjohtaja, LähiTapiola Etelärannikko Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2013-
LähiTapiola-ryhmä, yhtiöryhmän johtoryhmän jäsen 2024–

Luottamustoimet

Partel, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2020-, hallintoneuvoston jäsen 2014-2019
PIF jalkapallojaosto, puheenjohtaja 2016-2018, jäsen 2005-2010, joukkuejohtaja 2002-2014 Paraisten Nappulaliiga Ry, hallituksen puheenjohtajana 2005-2006
Turun kauppakamari, valtuuston jäsen 2011-2012

Aiemmat tehtävät

Paikallisjohtaja, Tapiola-ryhmä 2011–2012
Tulosryhmän johtaja, Tapiola-ryhmä 2009–2011
Myyntijohtaja, Tapiola-ryhmä 2005–2009
Piirijohtaja Tapiola-ryhmä 1999–2004
Myynti- ja esimiestehtäviä, Silja Line 1991-1999

Syntynyt 1965
OTK, VT, YVTS, APV1, HHJ PJ
LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, toimitusjohtaja 2019-
LähiTapiola, yhtiöryhmän johtoryhmän jäsen 2024-

Luottamustoimia

Lapin kauppakamari, iikennevaliokunnan jäsen 2022-
Lapin Liikunta ry, ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja 2023-
Lapin Maanpuolustuksen tuki ry, hallituksen jäsen 2019-
Lapin yliopisto, hallituksen jäsen 2024-

Aiemmat työtehtävät

Johtaja, Danske Bank 2012-2018
Johtaja, Sampo Pankki 2001-2012
Aluepäällikkö, Tapiola-yhtiöt 1997-2001
Rahoituspäällikkö, OHY Arsenal Oy 1994-2001
Lakimies, Suomen Säästöpankki 1993-1994
Kanslianotaari, Rovaniemen tuomiokunta 1992

ICT-johtaja, LähiTapiola-ryhmä 5/2023–

Luottamustoimet

Puheenjohtaja, European e-Invoicing Service Providers Association, 2011–2018
Hallituksen jäsen, Suomen Suunnistusliitto, 2008–2018
Hallituksen jäsen, Futurice Oy, 2010–2017
Hallituksen jäsen, Sonera Oyj, 2001–2005
Perustaja, hallituksen jäsen, Nice Business Finland, 1999–2001
Hallituksen jäsen, ICL Invia, 1999–2001

Aiemmat tehtävät

Managing Director, Accenture, 2017–2023
- Leadership team member, Financial Services Europe, 2021–2023
- Lead / Chair, Financial Services Nordic, 2018–2021
- Client Account Lead, 2017–2021
CEO, Basware Corporation, 2011–2016
SVP, Basware Corporation, 2005–2011
CEO, Meridea Financial Software, 2001–2005
Group Executive Director, ICL / Fujitsu, 1997–2001

Syntynyt 1968

LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, toimitusjohtaja 2013–

Aiemmat tehtävät

Tapiola-ryhmä, tulosryhmänjohtaja 2004–2012
Tapiola-ryhmä, piirijohtaja 1993–2004
Tapiola-ryhmä, yhteyspäällikkö, henkilövakuutusmyyntipäällikkö 1990–1994