Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Etämyynnin ennakkotiedot

Tällä sivulla voit tutustua etämyyntiä koskeviin ennakkotietoihin, kun ostat vakuutuksia LähiTapiolasta.

1. Vakuutuspalvelujen etämyynti

Kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvussa säädetään elinkeinoharjoittajan tiedonantovelvollisuudesta kuluttaja-asiakkaita kohtaan, kun kyseessä on vakuutuspalvelujen etämyynti.

Vakuutuspalvelujen etämyynnillä tarkoitetaan vakuutuksen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Etätarjontamenetelmällä tarkoitetaan markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen etäviestimen avulla.

Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Näitä vakuutuspalvelujen etämyyntiä koskevia ennakkotietoja sovelletaan vakuutusten tarjoamiseen vakuutuksenantajan verkkosivuilla ja puhelinmyynnissä.

2. Vakuutuksenantajat

Vahinkovakuutusten osalta vakuutuksenantajina ovat LähiTapiola-ryhmän keskinäiset alueelliset vahinkovakuutusyhtiöt ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

Henkivakuutusten osalta vakuutuksenantajana on LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

LähiTapiola-ryhmän keskinäiset alueelliset vahinkovakuutusyhtiöt:

 • LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0139557-7) Turuntie 8, 24100 Salo

 • LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0178281-7) Kauppakatu 5, 60100 Seinäjoki

 • LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2246442-0) Riistakatu 11, 74100 Iisalmi

 • LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0225907-5) Oksasenkatu 1, 53100 Lappeenranta

 • LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0210339-6) Kauppakatu 16, 87100 Kajaani

 • LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0208463-1) Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

 • LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0277001-7) Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi

 • LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134859-4) Aleksis Kiven katu 7, 32200 Loimaa

 • LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134099-8) Gallen-Kallelankatu 9 A, 28100 Pori

 • LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0205843-3) Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tampere

 • LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0180953-0) Kauppapuistikko 19-21, 65100 Vaasa

 • LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2235550-7) Kirkkokatu 9, 90100 Oulu

 • LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2647339-1) Fredrikinkatu 48 A, 00100 Helsinki

 • LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (1759597-9) Puutarhakatu 6, 70300 Kuopio

 • LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0218612-8) Olavinkatu 53, 57100 Savonlinna

 • LähiTapiola Etelä-Rannikko Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0135987-5) Strandvägen 2A, 21600 Pargas

 • LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0224469-0) Piispankatu 30, 06100 Porvoo

 • LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0204067-1) Yliopistonkatu 14 a, 20100 Turku

 • LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0282283-3) Saimaankatu 20, 15140 Lahti

Katso aueellisten vakuutusyhtiöidemme puhelinnumerot ja tarkemmat yhteystiedot .

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Y-tunnus: 0211034-2
Revontulenkuja 1
02010 LähiTapiola
Puh. vaihde: 09 4531

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Y-tunnus: 0201319-8
Revontulenkuja 1
02010 LÄHITAPIOLA
Puh. vaihde: 09 4531

Oman vakuutuksenantajasi näet saamastasi tarjouksesta ja vakuutuskirjastasi.

3. Julkiset rekisterit

Vakuutuksenantajina olevat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vahinkovakuutusyhtiöt ovat merkitty seuraaviin Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisen palvelun yhteisö- ja yritystietojärjestelmän (YTJ) julkisiin rekistereihin:

 • Kaupparekisteri

 • Verohallinnon perustiedot

 • Ennakkoperintärekisteri

 • Arvonlisäverovelvollisuus

 • Työnantajarekisteri

 • Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri

Vakuutuksenantaja oleva LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö on merkitty seuraaviin Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisen palvelun yhteisö- ja yritystietojärjestelmän (YTJ) julkisiin rekistereihin:

 • Kaupparekisteri

 • Verohallinnon perustiedot

 • Ennakkoperintärekisteri

 • Arvonlisäverovelvollisuus

 • Työnantajarekisteri

4. Valvontaviranomainen

Vakuutuksenantajien toimintaa valvova viranomainen on:

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6
PL 103, 00101 Helsinki
Puhelin, vaihde: 09 183 51
kirjaamo(a)finanssivalvonta.fi

5. Tuotteiden pääominaisuudet

Kunkin vakuutuksen pääsisältö sekä vakuutusturvan laajuus ja keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot löytyvät kunkin vakuutuksen tuoteselosteesta, ehdoista ja avaintiedoista, jotka ovat saatavilla verkkosivulla.

Vakuutuksen hintalaskuri ja vakuutusmaksun määräytymisperusteet sekä vakuutuksen maksamista koskevat tiedot ovat saatavilla kunkin vakuutuksen osalta erikseen.

Tutustu eri vakuutuksiin .

6. Peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain 6 a luvun peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutuksiin. Vakuutuksenottajan oikeudesta peruuttaa ja irtisanoa vakuutussopimus säädetään vakuutussopimuslaissa.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää. Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta.

7. Tiedot oikeusturvakeinoista

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen tai vakuutussopimuksessasi on jotain epäselvää, ota yhteyttä ensin vakuutuksenantajaan. Lisätietoja ratkaisun perusteista ja muista asiaan vaikuttaneista seikoista voit kysyä suoraan asiaasi käsitelleeltä henkilöltä, jonka yhteystiedot löydät päätöksestä. Oikaisemme päätöksemme, jos se osoittautuu virheelliseksi. Lisätietoja vakuutussopimuksestasi saat soittamalla asiakaspalveluumme.

Päätöksen liitteenä on aina muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan tarkemmin, kuinka kyseiseen päätökseen voi hakea muutosta. Muutoksenhakumenettely poikkeaa eri vakuutuslajien välillä.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyitä. Näitä ovat esimerkiksi LähiTapiolan asiakassovittelutoimisto, FINE ja sen yhteydessä toimiva vakuutuslautakunta sekä kuluttajariitalautakunta. Lue lisää muutoksenhausta .

Lisätietoja asiakkaan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista saat verkkosivuiltamme. Vakuutustuotekohtaisesti tieto oikeusturvakeinoista löytyy myös kunkin vakuutuksen tuoteselosteesta ja ehdoista.

8. Muita tietoja

Nämä etämyynnin ennakkotiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Palvelemme suomen ja ruotsin kielillä.