<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola som arbetsgivare

LokalTapiola är en stor finländsk bolagsgrupp som erbjuder många typer av möjligheter till olika sakkunniga inom olika branscher. På LokalTapiola arbetar cirka 3 800 personer med fokus på livstrygghet. Vi verkar nationellt och regionalt i totalt 26 bolag och över 200 kontor runt om i Finland.

Vi hjälper våra kunder att trygga sina liv och sin verksamhet

Vår framgång som livstrygghetsföretag bygger på välbefinnande och kompetent personal inom livstryggheten, och vår personalerfarenhet gör att vi kan hjälpa våra ägarkunder att lyckas med livstryggheten. Är du vår nya livstrygghetsarbetare och kollega?

Vi hjälper våra kunder att trygga sina liv och sin verksamhet. Våra produkter och tjänster omfattar såväl försäkringar som placerings- och spartjänster. Vi försäkrar mer än 800 000 hem och 1 600 000 fordon och hanterar försäkringsärenden för mer än 50 000 företag. Nästan 80 % av lantbrukarna använder våra tjänster. Våra placeringstjänster har klarat sig utmärkt i objektiva jämförelser och vi är Nordens bästa kapitalförvaltare.

Ett livstrygghetsföretag som ägs av våra kunder – vi verkar hållbart i hela Finland

Vår hållbarhet grundar sig på kundägande och vårt bolags roll i det finländska samhället. Vår hållbara verksamhet och våra partnerskap bygger en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar framtid. Vår nationella och lokala verksamhet ökar säkerheten och välbefinnandet för människor, samfund och samhället som helhet. Vi gör regelbundet betydande donationer till välgörande ändamål runt om i Finland.

År 2022 stöttade bolagen i LokalTapiola-gruppen olika samfund med sammanlagt 2,6 miljoner euro. Av stödet donerades 620 000 euro till högskolor och läroanstalter. Donationer riktades också till att hjälpa människor och stödja psykisk ohälsa hos de som drabbats av kriget i Ukraina.

År 2022 inledde LokalTapiola ett samarbete med Meteorologiska institutet och donerade 300 000 € till ett forskningsprojekt vars syfte är att producera mer detaljerad regional information om klimatförändringens konsekvenser och möjligheterna att anpassa sig till dem.

I samarbete med Röda Korsets Första Hjälpen, SPEK, Finlands Brandbefälsförbund och lokala samarbetspartner har LokalTapiola utbildat 140 000 hjältar inom primärsläckning och första hjälpen. I grundskolan har mer än 100 000 femteklassare fått HLR-utbildning.

Vi uppmuntrar barn och unga att motionera i samarbete med Finlands Bollförbund. Vi stöttar barn att börja spela fotboll via Futisstartti-träningar (Fotbollsstart) runt om i Finland och lyfter fram betydelsen av fritidsintressen. Vi är också huvudpartner till Olympiastadion, där vi fungerar som utsedd partner för inomhussportanläggningar.

LokalTapiola har valts till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser år 2022 i kategorin stora företag. Endast de finska organisationer som uppnår de bästa resultaten i personalundersökningen kan få erkännandet Finlands mest inspirerande företag.

Personalen välbefinnande är grunden för vår framgång

Vi vill arbeta för att främja våra kunders livstrygghet och ge dem en fantastisk kundupplevelse. Personalens välbefinnande, kompetens och engagemang är grunden för vår framgång. Vi ger medarbetarna möjlighet att påverka arbetets och arbetsrutinernas utveckling och innehåll. Vi litar på varandra och fattar djärva beslut.

LokalTapiola har sina egna ledarskapslöften – vi leder respektfullt, aktivt och målinriktat. Ledarskapslöftena gäller alla våra livstryggare – för vår personal beskriver de hurdant ledarskap vi alla kan förvänta oss av våra chefer. Ett gott ledarskap främjar välbefinnandet i vår arbetsgemenskap och gör arbetet attraktivare, och på så sätt bygger vi en ännu bättre medarbetarupplevelse med ledarskapslöftena.

Hos oss är det möjligt att i de flesta roller arbeta såväl multilokalt som på distans.

Vi bygger och upprätthåller en kultur av vinnande samarbete – med välvilja, passion och mod. Vi tar hänsyn till, värderar och belönar alla på lika villkor. Vi samarbetar och stöder varandra i arbetsgemenskapen: vi bryr oss, visar empati och bygger en psykologiskt trygg atmosfär. Vi vill främja jämställdhet, likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap.

Vi bygger en arbetsmiljö som stöder kontinuerligt lärande, skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande och utnyttjande av den egna potentialen. Vi växer och utvecklas både i vår egen roll och i nya och föränderliga arbetsuppgifter.

Vi förutser förändringar i arbetsuppgifterna och utvecklar kompetensen på ett målinriktat och flexibelt sätt. Högklassig expertservice förutsätter att kompetens och flexibelt lärande uppdateras kontinuerligt. Vi gör upp personliga utvecklingsplaner och möjliggör karriärvägar som skapar förutsättningar för mer krävande arbetsuppgifter. Vi följer upp så att kompetensutvecklingen är tillfredsställande både på koncern- och bolagsnivå. HR-processer och belöning stödjer strategiska mål.

I LokalTapiola-gruppen vill vi försäkra oss om att du får bästa möjliga vård om du blir sjuk och behöver medicinsk hjälp. Företagshälsovården har kompletterats med sjukvårdskostnads- och fritidsolycksfallsförsäkringar. Vi vill proaktivt stödja vår personal genom att främja en human och omtänksam kultur. Du kan också till exempel förbättra dina sömn-, kost- eller träningsvanor med den coaching vi erbjuder.

Personalens välbefinnande är grunden i framgångarna för ett livstrygghetsbolag. Genom målinriktad och systematisk ledning av arbetsförmågan skapar vi möjligheter för våra livstryggare att upprätthålla och främja hälsa och välbefinnande i arbetet och på fritiden och därigenom utföra sitt arbete väl.

Vi stöder återhämtning och möjligheten att förena arbete och fritid för vår personal. Vi erbjuder bl.a. Idrotts-, kultur-, pendlings- och välbefinnandeförmåner samt förenings- och hobbyverksamhet, partnerskapsförmåner och försäkringspremierabatter förstås.

Vi anser att livet är en helhet och för oss är det viktigt att balansera arbete och fritid. LokalTapiola erbjuder möjlighet att arbeta flexibelt och vi beaktar olika livssituationer och variationer i arbetsförmågan hos våra livstryggare.