Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola som arbetsgivare

LokalTapiola är en stor finländsk bolagsgrupp som erbjuder många typer av möjligheter till olika sakkunniga inom olika branscher. På LokalTapiola arbetar cirka 3 800 personer med fokus på livstrygghet. LokalTapiola-gruppen består av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag och 9 riksomfattande bolag.

Vi hjälper våra kunder att trygga sina liv och sin verksamhet

Vår framgång som livstrygghetsföretag bygger på välbefinnande och kompetent personal inom livstryggheten, och vår personalerfarenhet gör att vi kan hjälpa våra ägarkunder att lyckas med livstryggheten. Är du vår nya livstrygghetsarbetare och kollega?

Vi hjälper våra kunder att trygga sina liv och sin verksamhet. Våra produkter och tjänster omfattar såväl försäkringar som placerings- och spartjänster. Vi försäkrar mer än 900 000 hem och 1 800 000 fordon och hanterar försäkringsärenden för mer än 170 000 företags, företagares och organisationers. Nästan 80 % av lantbrukarna använder våra tjänster. Våra placeringstjänster har klarat sig utmärkt i objektiva jämförelser och vi är Nordens bästa kapitalförvaltare.

Ett livstrygghetsföretag som ägs av våra kunder – vi verkar hållbart i hela Finland

Verkningsfulla livstrygghetsgärningar i hela Finland

  • År 2023 understödde bolagen i LokalTapiola olika organisationer med 3,2 miljoner euro. Vi donerade sammanlagt 459 000 euro till projekt som stöder det psykiska välbefinnandet. Projekt som förbättrar tryggheten i vardagen understödde vi med 445 000 euro.

  • LokalTapiola möjliggör Centralhandelskammarens klimatprogram som stöder 200 finländska små och medelstora företag i deras klimatkunskaper. Vi understöder Meteorologiska institutets forskningsprojekt som producerar regional data om inverkan från extrema väderförhållanden.

  • LokalTapiola har sedan år 2016 utbildat sammanlagt 150 000 hjältar i säkerhetsfärdigheter. År 2024 utbildar vi åter 8 000 femteklassare i hjärt-lungräddning i samarbete med Röda Korset Första hjälpen.

  • Vi samarbetar med Finlands Bollförbund för att uppmuntra barn och unga att motionera. Vi lyfter fram betydelsen av en hållbar fotbollsverksamhet med vårt koncept Harrastamisen seurateot för att under året belöna fotbollsklubbar runtom i Finland i olika kategorier. Under år 2024 verkar Helmari-legenden Essi Sainio som huvuddomare i Harrastamisen seurateot.

  • År 2023 utsågs vi till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser för femte året i rad.

Personalen välbefinnande är grunden för vår framgång

Vi vill arbeta för att främja våra kunders livstrygghet och ge dem en fantastisk kundupplevelse. Personalens välbefinnande, kompetens och engagemang är grunden för vår framgång. Vi ger medarbetarna möjlighet att påverka arbetets och arbetsrutinernas utveckling och innehåll. Vi litar på varandra och fattar djärva beslut.

LokalTapiola har sina egna ledarskapslöften – vi leder respektfullt, aktivt och målinriktat. Ledarskapslöftena gäller alla våra livstryggare – för vår personal beskriver de hurdant ledarskap vi alla kan förvänta oss av våra chefer. Ett gott ledarskap främjar välbefinnandet i vår arbetsgemenskap och gör arbetet attraktivare, och på så sätt  bygger vi en ännu bättre medarbetarupplevelse med ledarskapslöftena.

Hos oss är det möjligt att i de flesta roller arbeta såväl multilokalt som på distans.

Vi bygger och upprätthåller en kultur av vinnande samarbete – med välvilja, passion och mod. Vi tar hänsyn till, värderar och belönar alla på lika villkor. Vi samarbetar och stöder varandra i arbetsgemenskapen: vi bryr oss, visar empati och bygger en psykologiskt trygg atmosfär. Vi vill främja jämställdhet, likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap.

Vi bygger en arbetsmiljö som stöder kontinuerligt lärande, skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande och utnyttjande av den egna potentialen. Vi växer och utvecklas både i vår egen roll och i nya och föränderliga arbetsuppgifter.

Vi förutser förändringar i arbetsuppgifterna och utvecklar kompetensen på ett målinriktat och flexibelt sätt. Högklassig expertservice förutsätter att kompetens och flexibelt lärande uppdateras kontinuerligt. Vi gör upp personliga utvecklingsplaner och möjliggör karriärvägar som skapar förutsättningar för mer krävande arbetsuppgifter. Vi följer upp så att kompetensutvecklingen är tillfredsställande både på koncern- och bolagsnivå. HR-processer och belöning stödjer strategiska mål.

I LokalTapiola-gruppen vill vi försäkra oss om att du får bästa möjliga vård om du blir sjuk och behöver medicinsk hjälp. Företagshälsovården har kompletterats med sjukvårdskostnads- och fritidsolycksfallsförsäkringar. Vi vill proaktivt stödja vår personal genom att främja en human och omtänksam kultur. Du kan också till exempel förbättra dina sömn-, kost- eller träningsvanor med den coaching vi erbjuder.

Personalens välbefinnande är grunden i framgångarna för ett livstrygghetsbolag. Genom målinriktad och systematisk ledning av arbetsförmågan skapar vi möjligheter för våra livstryggare att upprätthålla och främja hälsa och välbefinnande i arbetet och på fritiden och därigenom utföra sitt arbete väl.

Vi stöder återhämtning och möjligheten att förena arbete och fritid för vår personal. Vi erbjuder bl.a. Idrotts-, kultur-, pendlings- och välbefinnandeförmåner samt förenings- och hobbyverksamhet, partnerskapsförmåner och försäkringspremierabatter förstås.

Vi anser att livet är en helhet och för oss är det viktigt att balansera arbete och fritid. LokalTapiola erbjuder möjlighet att arbeta flexibelt och vi beaktar olika livssituationer och variationer i arbetsförmågan hos våra livstryggare.