Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Samarbete med samarbetspartner

LokalTapiola samarbetar mångsidigt med sina intressentgrupper. De positiva verkningarna av samarbetet sträcker sig till LokalTapiolas kunder, de lokala samhällen och samhället. I valet av samarbetspartner och samarbetsprojekt beaktar vi värdenas förenhetlighet och LokalTapiolas principer för samarbete och sponsorering.

Samarbete med samarbetspartner

Ökad säkerhet och ökat välbefinnande utgör grunden för vårt samarbete med samarbetspartner. Genom samarbete vill vi verka för att lösa de samhälleliga utmaningarna och att skapa värde för kunderna och de övriga intressentgrupperna.

Teman och objekten för samarbetet baserar sig på LokalTapiolas livstrygghetsstrategi och på bolagsgruppens hållbarhetsteman. Vi väljer samarbetspartner som har liknande värden som vi och ett lämpligt samarbetsobjekt och -form. Vi samarbetar inom säkerhet, hälsa och välbefinnande, idrott och motion samt miljö och kultur.

Riksomfattande samarbetspartner

LokalTapiolas riksomfattande samarbetspartner är bland annat Finlands Röda Kors, Cancerstiftelsen, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK), Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Håll Skärgården Ren rf samt Finlands Bollförbund rf.

LokalTapiola har dessutom flera regionala och lokala samarbetspartner.

Samarbete inom försäkringsbranschen

Turva

I Finland samarbetar LokalTapiola med Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva. Vid sidan av egna skadeförsäkringar säljer Turva LokalTapiolas frivilliga liv- och pensionsförsäkringar till sina kunder. Gå till Turvas webbsidor.

Elo

LokalTapiolas samarbetspartner i arbetspensioner är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Elo tar hand om det lagstadgade arbetspensionsskyddet för anställda och företagare i våra kundföretag. Gå till Elos webbsidor.

Finans Finland

Finans Finland är en intresseorganisation som företräder sin medlemskår, företag verksamma i den finländska finansbranschen. Målet är att trygga goda verksamhetsförutsättningar för branschen och främja skadeförebyggande åtgärder och säkerhet. Gå till Finans Finlands webbsidor.

Amice

LokalTapiola deltar aktivt i de ömsesidiga försäkringsbolagens internationella intressebevakning genom AMICE, som grundades i början av 2008. Gå till Amices webbsidor.

Eurapco

LokalTapiola tillhör Eurapco, en sammanslutning av 8 europeiska finans- och försäkringsbolag. Syftet med Eurapco är att öka spridningen av bästa praxis mellan bolagen. Medlemsföretagen försöker även hitta gemensamma affärsuppslag. Gå till Eurapcos webbsidor.

ICMIF

ICMIF är en internationell samarbetsorganisation som representerar en ömsesidig och kooperativ försäkringssektor. ICMIF har över 290 medlemmar i ca. 70 stater runt om i världen. Gå till ICMIF sidor.