Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Tillgänglighetsutlåtande

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Tillgänglighet hos LokalTapiola

Nättjänsternas tillgänglighet innebär att vem som helst ska enkelt kunna använda de digitala tjänsterna. Tillgänglighet i de digitala tjänsterna gynnar alla, men är ofta nödvändig för personer som har funktionsvariationer. Den tillgängliga nättjänsten kan till exempel användas med skärmläsare eller tangentbordet. Användargränssnittet för den tillgängliga nättjänsten är tydlig och dess innehåll är enkelt att förstå.

LokalTapiola strävar efter att garantera tillgängligheten på sin webbplats och i sina mobilapplikationer i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Tillgänglighetskravet gäller allt webbplatsinnehåll för LokalTapiolas bolagsgrupp, bortsett från tjänsterna som LokalTapiola Finans tillhandahåller.

Denna tillgänglighetsbeskrivning omfattar LokalTapiolas privat-, företags- och lantbrukskunders nättjänster, webbplatsen lahitapiola.fi, inklusive dess olika språkversioner, samt mobilapplikationerna HälsoHjälpen, DjurHjälpen och Placeringar. Tillgänglighetsbeskrivningen utarbetades 9.9.2020 och den uppdaterades i december 2022.

Bedömningen av statusen för tjänsterna baserar sig på LokalTapiola Tjänster Ab:s egen bedömning och funktionen säkerställs huvudsakligen med operativsystemet Windows, webbläsaren Chrome och skärmläsaren NVDA.

Statusen för tillgänglighet hos LokalTapiola

Vi utvecklar tillgängligheten i LokalTapiolas nättjänster kontinuerligt. Vid sidan av den tekniska tillgängligheten strävar vi efter att förbättra tjänsternas användarvänlighet och innehållens begriplighet.

  • Företags-, privat- och lantbrukskundernas försäkrings- och ersättningstjänster samt tjänsterna för besparande och placering är i regel tillgängliga.

  • LokalTapiolas betaltjänster är tillgängliga. Betaltjänsterna omfattar bland annat inköp, fakturabetalning och tilläggsprestationer.

  • Den samfällda skogens Skogsvärderäknare är tillgänglig.

  • LokalTapiolas mobilapplikation Placeringar är tillgänglig.

  • Den digitala ansökningstjänsten för livförsäkringar är i huvudsak tillgänglig. Man strävar efter att korrigera tillgänglighetsbristerna under 2024.

  • Alla videor och ljudfiler som har publicerats på webbplatsen och nättjänsterna har inte undertexter.

Filernas tillgänglighet

Vi korrigerar tillgänglighetsbristerna i filer som har publicerats 23.9.2018 och därefter. Kunden kan begära att få också filer som har publicerats före 23.9.2018 i tillgängligt format. Begäran måste vara rimlig. I vår ärendehantering på nätet används formulär, produktbeskrivningar, försäkringsvillkor, säljhandlingar och olika filer i arkiven i pdf-format. Av filerna i pdf-format är produkt- och säljhandlingarna huvudsakligen tillgängliga.

I pdf-dokumenten för placeringar finns vissa tillgänglighetsbrister, som korrigeras regelbundet under 2024. Kunden kan begära att få en tillgänglig fil. Begäran måste vara rimlig.

Övriga pdf-filer, såsom pdf-formulär, uppfyller inte alla tillgänglighetskrav. Bristerna korrigeras under 2024. Arkivutdrag uppfyller för närvarande inte tillgänglighetskriterierna, men kunden kan be att få dem i ett tillgängligt format via e-post till saavutettavuuspalaute (at) lahitapiola.fi.

Mobilapplikationernas tillgänglighet

Våra mobilapplikationer omfattar HälsoHjälpen, DjurHjälpen och LokalTapiola Placeringar. Applikationernas centrala tillgänglighetskorrigeringar, som man rimligen kan genomföra, har genomförts. LokalTapiola Investeringar-mobilapplikation är dock inte tillgänglig med en extern tangentbord.

Tillgängligheten för sociala medier

LokalTapiolas kanaler i sociala medier är Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Våra regionbolag ha egna konton i sociala medier på Facebook.

Vi strävar efter att observera tillgänglighet i sociala medier genom att använda tillgängliga kontraster och fontstorlekar samt genom att öka undertexterna i videor som lagras. Gruppens videoinnehåll i sociala medier har sedan början av 2022 utan undantag i alla videor som innehåller tal. Det innehåll som vi producerar för sociala medier innehåller dock fortfarande tillgänglighetsbrister. Alla videor har inte bildtolkningar och bilderna saknar ALT-texter. Man strävar efter att korrigera situationen under 2024.

Tjänster för kunder som talar teckenspråk

För kunder som talar teckenspråk erbjuder LokalTapiola den kostnadsfria mobilapplikationen Chabla, med hjälp av vilken kunderna kan ringa videosamtal till servicenumret 08001-52400. Till videosamtalet ansluts en tolk.

Tillgänglighetsrepsons

Om du upptäcker att det på LokalTapiolas webbplats eller nättjänst förekommer tillgänglighetsproblem, kan du skicka respons via e-post till saavutettavuuspalaute (at) lahitapiola.fi.

Vi besvarar responsen inom 2 veckor. Om du inte är nöjd med svaret du fick eller om du inte får något svar alls, kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.