Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Rapportering om överträdelse­misstanke dvs. whistle­blowing

Välkommen till LokalTapiola-gruppens rapporteringskanal

  • Denna kanal är avsedd att användas av LokalTapiolas externa intressentgrupper.

  • Rapporteringskanalen används för att rapportera överträdelsemisstankar enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser.

  • LokalTapiola-gruppen använder rapporteringskanalen EthicsPoint.

  • Vi svarar på anmälningarna inom rimlig tid.

  • Anmälningarna ska göras i god tro.

  • Vänligen kontakta vår kundtjänst om ärendet gäller något annat än Whistleblowing-rapportering. Om du vill söka ändring av ett beslut vi tagit, hittar du anvisningarna för sökande av ändring här.

Gör en whistleblowing-anmälan