Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Ansvarstagande

Som försäkringsgivare skapar vi ett stabilt och tryggt finländskt samhälle. Som en ansvarsfull investerare bygger vi hållbar välfärd.

Läs mer om grunderna för vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet och ansvarsfullhet i LokalTapiola

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på kundägande och vår aktiva roll i det finländska samhället.

Läs mer om hållbarhet

Samhällsrelationer

Visionen för vårt arbete inom samhällsrelationer är att vara en proaktiv och förtroendeskapande samhällsaktör.

Mer om samhällskontakter