Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Om Lokal­Tapiola

Vi finns här för våra kunder

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig bolagsgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder runt om i Finland. Vi har drygt 1,6 miljoner ägarkunder och 3 800 arbetstagare.

Om LokalTapiola

LokalTapiola har över en 100 års period utvidgas från en brandhjälpsförening, som hållits av privata personer, till ett företag som erbjuder tjänster för skade-, liv- och pensionsförsäkring, samt placeringstjänster. Vårt mål är att vara den bästa försäkringspartnern för våra ägarkunder. Som gemytlig, modig och passionsrik styr vi vår verksamhet för våra ägarkunder.

LokaTapiola-gruppen och bolag

LokalTapiola-gruppen består av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag och 9 riksomfattande bolag.

Hållbarhet och ansvarsfullhet i LokalTapiola

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på kundägande och vår aktiva roll i det finländska samhället.

LokalTapiola som arbetsgivare

LokalTapiola är en stor finländsk bolagsgrupp som erbjuder många typer av möjligheter till olika sakkunniga inom olika branscher.