Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa. Vi har nästan 1,6 miljoner ägarkunder.

Gruppens struktur

LokalTapiola-gruppen består av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag (LokalTapiola Skadebolag), LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag (LokalTapiola Livbolag) och 19 regionala ömsesidiga skadeförsäkringsbolag (Regionbolag). LokalTapiola har cirka 3 800 anställda av vilka cirka hälften arbetar i regionbolagen.

Till LokalTapiola-gruppen hör även värdepappersföretaget LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, fondbolaget Seligson & Co Fondbolag Abp, LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, som erbjuder fastighetsinvesterings- och fastighetstjänster, förvaltningsbolaget för alternativa investeringsfonder LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab samt LokalTapiola Finans Ab som erbjuder avbetalningsfinansiering av fordon och maskiner.

Försäkringsbolagen som hör till LokalTapiola-gruppen samt ömsesidiga bolagen som bedriver kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringsrörelse äger tillsammans LokalTapiola Tjänster Ab (Tjänstebolaget), som producerar tjänster i anslutning till affärsverksamhetens styrning samt olika sakkunnig- och stödtjänster för dess ägarbolag.

Till gruppen hör dessutom Tapiola-Data Ab som förvaltar produceringen av LokalTapiolas ICT-tjänster. LokalTapiola-gruppens kapitalförvaltnings- och fondbolag har från 1.1.2022 bildat en koncern vars moderbolag är LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och dotterbolag är Seligson & Co Fondbolag Abp, LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. LokalTapiola-gruppen bildar en grupp av försäkringsföretag enligt försäkringsbolagslagen, vars lagstadgade yttersta moderföretag är LokalTapiola Skadebolag.

Bolagsgruppen

Ledningsgruppen för bolagsgruppen, där verkställande direktörer för olika bolag i LokalTapiola-gruppen och direktörer som svarar för tjänster på gruppnivå är omfattande representerade, verkar som ett centralt organ i LokalTapiola-gruppen med ansvar för beredande, beslutsfattande och verkställande av gruppens strategiska och andra gemensamma ärenden på gruppnivå samt för helheten av bolagsgruppens styrning och utveckling. Om karaktären av ärenden som ska beslutas så kräver, förs ärenden efter behandlingen i bolagsgruppens ledningsgrupp vidare för att beslutas i bolagens styrelser.

Medlemmar i ledningsgruppen för bolagsgruppen är utöver bolagsgruppens chefdirektör, som verkar som ordförande, även verkställande direktörer för LokalTapiola Skadebolag, LokalTapiola Livbolag och LokalTapiola Tjänstebolag, verkställande direktörer för 5 regionbolag samt direktörer som svarar för centrala funktioner på gruppnivå.

Bolagsgruppens ledninggrup

Född 1966
Juris kandidat, vicehäradshövding

LokalTapiola Varsinais-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag, verkställande direktör 2013–

Förtroendeuppdrag

Åbo Mässcentrum, medlem i förvaltningsrådet
Åbo handelskammare, ledamot i fullmäktige och vice ordförande i näringspolitiska utskottet
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseledamot 2013–2019

Tidigare uppgifter

Egentliga Finlands Lokalförsäkringsförening, verkställande direktör 2008–2011
Teleste Oyj, personal- och juridisk direktör 2001–2007
Alma Media Abp, koncernjurist 1998–2001
Aamulehti-yhtymä Oyj, jurist 1996–1998

Född 1966
Magister i samhällsvetenskaper, eMBA
LokalTapiola Tjänster Ab, verkställande direktör 7/2017–
Styrelsemedlem i LokalTapiola-gruppens och CGI Suomis ICT-samföretag LTC Otso 2018 –
Styrelseordförande i LokalTapiola-gruppens eget ICT-företag Tieto-Tapiola 2018–

Tidigare uppgifter

LokalTapiola Skadeförsäkring, Gruppstyrning, Gruppens affärsverksamhetsdirektör
LähiTapiola Satakunta, verkställande direktör 2012–2016
Satakunnan Lähivakuutus, verkställande direktör 1998–2012
Pohjolabolagen, direktör för resultatgruppen i Satakunda 1995–1998
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2013–2016
LokalTapiola Kapitalplacering Kb, styrelsemedlem 2015–2016
Medlem i ledningsgruppen för LokalTapiola-gruppens placeringsverksamhet 2012–2016
Medlem i ledningsgruppen för LokalTapiola-gruppens affärsverksamhet 2013 –2015
Livförsäkringsaktiebolaget Duo, styrelsemedlem och ordförande i placeringskommittén 2011–2013
Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag, medlem i förvaltningsrådet, 2000–2005

Mandatperiod: 1.1.2022–31.12.2024
Född 1963
Ekonomie magister, direktör för bolagsgruppen

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, medlem i styrelserna 2013– (Grupptjänster)
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–
Ömsesidigt Försäkringsbolag Turva, styrelsemedlem, medlem i ersättningsutskottet 6/2014–
LokalTapiola Tjänster Ab, styrelsens vice ordförande, 10/2014–
LokalTapiola Finans Ab, styrelseordförande, 01/2021–

Förtroendeuppdrag

AMICE, styrelsemedlem 1/2018–
LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelseordförande 2/2015–01/2022
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–1/2022
Ilkka-Yhtymä Oyj, medlem i förvaltningsrået 1998–

Tidigare uppgifter

Investeringsdirektör för Tapiolagruppen 1998–2011, enhetsdirektör 1996–1997, avdelningschef 1994–1995, värdepapperschef 1993–1994
Medlem i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 2012
Suppleant i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 1998–2012
Suppleant i styrelsen för LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag 2013
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2007–6/2014, ordförande 2007–5/2013
Medlem i styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab 2000–2007–6/2014, styrelseordförande 2012–4/2013
Medlem i styrelsen för LokalTapiola Bank Ab 2002–4/2014, styrelseordförande 2012–4/2013
Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem 4/2016–4/2018
S-Banken Ab, styrelsemedlem 4/2018–9/2020

Syntynyt 1973
Toimikausi 29.5.2024-31.12.2026
Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen 29.5.2024-

Född 1972
EM, GFE, HHJ-examen
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, verkställande direktör 2022–
LokalTapiola-gruppen, medlem i bolagsgruppens ledningsgrupp 2016–2021, 2022–

Tidigare uppgifter

LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag, verkställande direktör 2014–2022
Fennia, försäljningsdirektör, 2011–2013
Fennia, försäljningschef, 2001–2011
Fennia, distriktsrepresentant, 1996–2001

Född 1968
Ekonomie magister
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, Direktör 8/2020–

Förtroendeuppdrag

eFennia Ab, styrelsemedlem 2020
Miljöförsäkringscentralen, styrelsemedlem 2020
Olycksfallsförsäkringscentralen, styrelsemedlem 2019–2020
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 11/2018–5/2019
Autovahinkokeskus Oy, styrelsemedlem, styrelseordförande 2001–2011, 2015–2018
Vahinkopalvelu Oy, styrelsemedlem, styrelsens vice ordförande 2001–2009

Tidigare uppgifter

Direktör för försäkrings- och skadetjänster, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 2/2019–7/2020
Direktör för ersättningstjänster, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 9/2014–1/2019
Verkställande direktör, Finlands Skadeinspektion SVT Ab 9/2013–12/2014
Vice verkställande direktör, Finlands Skadeinspektion SVT Ab 10/2011–9/2013
Direktör för egendomsersättningar, If Skadeförsäkringsbolag Ab 5/2011–10/2011
Ersättningsdirektör, Nordic, If Skadeförsäkringsbolag Ab 5/2002–4/2011
Direktör för skadeinspektion, Sampo-koncern 6/2000–4/2002
Direktör för försäkrings- och skadehandläggningstjänster, Sampo-koncern 5/1999–4/2001
Kontorsdirektör, Sampo-koncern 1/1995–4/1999
Försäljningsförhandlare, Sampo-koncern 5/1990–12/1994
Försäkringsombud, Sampo-koncern 12/1987–5/1990

Född 1966
Ekonomie magister, GFE, HHJ-examen
Verkställande direktör, LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag 2013
LokalTapiola-gruppen, medlem i bolagsgruppens ledningsgrupp 2024–

Förtroendeuppdrag

Partel, förvaltningsrådets ordförande 2020-, förvaltningsrådets medlem 2014-2019
PIF fotbollssektionen, ordförande 2016-2018, medlem 2005-2010, lagledare 2002-2014
Pargas Knatteliga Rf styrelseordförande 2005-2006
Åbo Handelskammare, fullmäktige medlem 2011-2012

Tidigare uppgifter

Lokaldirektör, Tapiola-gruppen 2011–2012
Resultatgrupps direktör, Tapiola-gruppen 2009–2011
Försäljningsdirektör, Tapiola-gruppen 2005–2009
Distriktdirektör Tapiola-gruppen 1999–2004
Försäljnings- och förmansuppgifter, Silja Line 1991-1999

Född 1965
OTK, VT, YVTS, APV1, HHJ PJ
LokalTapiola Lappi Ömsesidigt Försäkringsbolag, verkställande direktör 2019–
LokalTapiola, ledamot i bolagsgruppens ledningsgrupp 2024–

Förtroendeuppdrag

Handelskammaren i Lappland, ledamot i trafikutskottet 2022–
Lapin Liikunta ry, ordförande för valberedningen 2023–
Försvarsfrämjandet Lappland rf, styrelseledamot 2019–
Lapplands universitet , styrelseledamot 2024–

Tidigare uppgifter

Direktör, Danske Bank 2012–2018
Direktör, Sampo Bank 2001–2012
Regionchef, Tapiola-gruppen 1997–2001
Finansieringschef, OHY Arsenal Oy 1994–2001
Jurist, Finlands Sparbank 1993–1994
Notarie, Rovaniemi domsaga 1992

IT-direktör, LokalTapiola-gruppen 5/2023–

Förtroendeuppdrag

Ordförande, European e-Invoicing Service Providers Association, 2011–2018
Styrelseledamot, Finlands Orienteringsförbund, 2008–2018
Styrelseledamot, Futurice Oy, 2010–2017
Styrelseledamot, Sonera Oyj, 2001–2005
Grundare, styrelseledamot, Nice Business Finland, 1999–2001
Styrelseledamot, ICL Invia, 1999–2001

Tidigare uppgifter

Managing Director, Accenture, 2017–2023
– Leadership team member, Financial Services Europe, 2021–2023
– Lead / Chair, Financial Services Nordic, 2018–2021
– Client Account Lead, 2017–2021
CEO, Basware Corporation, 2011–2016
CEO, Basware Corporation, 2005–2011
CEO, Meridea Financial Software, 2001–2005
Group Executive Director, ICL / Fujitsu, 1997–2001

Född 1968

LokalTapiola Keski-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag, VD 2013–

Tidigare uppgifter

Tapiola-gruppen, resultatgruppchef 2004–2012
Tapiola-grupp, distriktschef 1993–2004
Tapiola-gruppen, kontaktchef, försäljningschef personförsäkringar 1990–1994