Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Avtal om nättjänst

Vi har förnyat nättjänsten för företag. För att kunna använda den nya tjänsten måste du teckna ett nytt avtal om nättjänst. Se anvisningarna nedan, teckna ett avtal och börja använda tjänsten!

Ta i bruk tjänsten

I nättjänsten för företag kan du sköta de årliga rutinerna för försäkringarna och anmäla skador. Du kan även skicka meddelanden över krypterad anslutning.

Den som först undertecknar avtalet om nättjänst blir tjänstens huvudanvändare.

Nättjänstens huvudanvändare kan lägga till nya användare av nättjänsten och hantera användarrättigheter. Det går också att senare ändra huvudanvändare eller lägga till fler huvudanvändare.

Teckna ett avtal elektroniskt

1. Teckna ett avtal

Du kan teckna ett nättjänstavtal elektroniskt. Tänk på att ett företags nättjänstavtal endast kan tecknas av en person som har firmateckningsrätt.

För att teckna ett avtal behöver du:
- personliga bankkoder
- företagets FO-nummer.

Bekanta dig med användarvillkor för nättjänst för företag.

2. Vänta på vårt meddelande

När du har tillgång till tjänsten får du ett e-postmeddelande från oss.

3. Logga in i tjänsten

Huvudanvändaren kan därefter logga in i tjänsten och lägga till nya användare:

Klicka på Användarhantering på startsidan och välj Lägg till ny användare eller Lägg till flera användare för att lägga till fler användare samtidigt.

När du lägger till en användare behöver du följande uppgifter om den användare som du vill lägga till:
- namn
- e-postadress
- telefonnummer
- personbeteckning.

Om användaren inte har någon finländsk personbeteckning behöver du hens födelsedatum och medborgarskap. Den här funktionen fungerar bara när du lägger till en ny användare. Om du vill lägga till flera användare på en gång, måste alla som du vill lägga till ha en finländsk personbeteckning.

När du lägger till en användare kan du också välja behörighetsroll för användaren.
När du har lagt till den nya användarens uppgifter får hen ett e-postmeddelande genom vilket hen kan börja använda tjänsten. För att detta ska fungera smidigt måste kontaktuppgifterna vara korrekta.

4. Bemyndiga användare

När nättjänsten är i bruk kan huvudanvändaren bemyndiga ett annat företag – t.ex. en revisionsbyrå – eller en privatperson att sköta företagets försäkringsärenden i nättjänsten. Företagets giltiga nätfullmakter överförs automatiskt till den nya tjänsten.

Vissa fullmakter kan kräva separat godkännande. Du kan se information om dessa fullmakter på tjänstens startsida.

Teckna avtal med pdf-blankett

Om bolagsformen är något av följande, kan du teckna ett nättjänstavtal med pdf-blanketten:

- beskattningssammanslutning
- enskild firma (när FO-numret inte är registrerat i handelsregistret)
- annan sammanslutning
- stiftelse
- förening som grundar sig på speciallagstiftning
- evangelisk-lutherska kyrkan
- försäkringskassa
- samkommun
- annan ekonomisk förening
- registrerat religiöst samfund
- arbetslöshetskassa

Skicka den ifyllda blanketten kostnadsfritt till adressen:
LokalTapiola-gruppen
Kundtjänst för företag PK2 2E
Info: Webb-ID 5007453
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan också skicka blanketten till oss per e-post till adressen yritystenverkkopalveluhakemukset(at)lahitapiola.fi. Bifoga en handling som visar sammanslutningens firmateckningsrätt (t.ex. föreningsregisterutdrag).

Observera att e-postförbindelsen inte är krypterad. Meddelandet kan skickas krypterat via adressenhttps://secure.lahitapiola.fi

Underteckna nättjänstavtalet

Om ditt företag redan har inlett ett upprättande av nättjänstavtal, men avtalet kräver ytterligare underskrifter med namnteckningsrätt,  kan du underteckna nättjänstavtalet här.

För att signera behöver du:

- personliga bankkoder
- företagets FO-nummer.

Du får ett e-postmeddelande när tjänsten är aktiverad.

Läs mer om användarvillkoren för digitala tjänster.

Tilläggsinformation och råd

Om du behöver hjälp kan du ringa till nummer +358 9 453 3010 mån–fre kl. 8–17.