Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Båt­försäkring för företag

Båtförsäkringen garanterar att du kan åka ut till sjöss utan några bekymmer. I våra båtförsäkringar hittar du rätt försäkring för din båt. Försäkringen skyddar din båt och dess utrustning och gäller året om. Du kan försäkra en båt som ägs av företaget genom att kontakta oss.

Båtförsäkringen beaktar dina behov och är flexibel enligt båtens typ och egenskaper.

Vid brand-, stöld- och skadegörelseskador är självrisken alltid bara 100 euro.

Båtansvarsförsäkring ingår i försäkringen. Den ersätter skador som du orsakat en annan båt eller person.

Vad täcker båtförsäkringen

Du kan välja mellan Omfattande båtförsäkring eller Bas båtförsäkring, i tabellen nedan kan du se vad de innehåller.

Båtförsäkring Omfattande båtförsäkring Bas båtförsäkring

Brand, sot, rök, explosion eller direkt blixtnedslag i båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöld eller försök till stöld, uppsåtlig skadegörelse, inbrott i en låst båt eller i ett låst utrymme på båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Kollision i samband med att båten sjösätts eller tas upp, bräckage till följd av kollision i samband med att masten reses eller sänks, kollision som inträffat i samband med förvaring på land eller under transport.

Ingår i försäkringen

Valfri

Storm (15 m/s), tromb, åskby eller att båten sjunkit till följd av exceptionellt störtregn.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Grundstötning, bottenkänning eller kollision till sjöss.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ersätter sak- eller personskada som orsakats utomstående med den försäkrade båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ger möjlighet till att anlita jurist vid tviste- eller brottmål i anslutning till transport eller ägande av båt.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Maskinskadeskyddet ersätter om en motor som regelbundet har genomgått service på en auktoriserad servicefirma plötsligt går sönder av interna skäl. Skyddet beviljas för en motor som är under 10 år gammal och upphör när motorn är 15 år.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Från mast- och riggskyddet ersätter vi plötsliga skador på master, rigg och bommar, samt till följd av dessa skador på segel- och mastutrustning. Skyddet beviljas för en båt som är under 20 år gammal och upphör när båten är 25 år.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ersätter bland annat stöld från ett låst utrymme.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ersätter till finansieringsbolaget vissa skador på en båt som köpts med finansiering.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Vanliga frågor

Hos LokalTapiola kan du välja mellan två båtförsäkringar: Omfattande båtförsäkring och Bas båtförsäkring. Med Omfattande båtförsäkring är din båt skyddad på land och till sjöss, både när det är vindstilla och i storm samt i händelse av sammanstötningar och bottenkänningar. Försäkringen gäller även när båten ligger vid bryggan eller är i vinterförvaring samt under lyft, sjösättning och transport. Till Omfattande båtförsäkring kan du även ansluta Maskinskadeskydd och Mast- och riggskydd samt Finansieringsskydd för en båt som köpts med finansiering.

Från Bas båtförsäkringen ersätter vi stöld-, skadegörelse- och brandskador samt bland annat skador som inträffar i samband med sjösättning, transport eller förvaring på land. Förvaring och transport är ett valbart skydd som du också kan utelämna. Skador till följd av till exempel grundstötningar, bottenkänningar och sammanstötningar är på ditt eget ansvar.

LokalTapiola försäkrar motor- och segelbåtar i privat bruk. Om du är intresserad av att försäkra ett annat vattenfordon än en motor- eller segelbåt, till exempel en vattenskoter, vänligen kontakta oss.

Priset på båtförsäkringen beror till exempel på båtens typ, dess tekniska egenskaper och försäkringsskyddets omfattning. Självrisken har också en inverkan: ju högre självrisk, desto lägre pris. När du investerar i båtsäkerhet belönar vi det i försäkringspremien. Du kan få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt. Hos LokalTapiola höjs inte premien för din båtförsäkring även om du drabbas av en skada som ersätts – vi straffar inte för skador! Vår båtförsäkring har inte heller några tilläggssjälvrisker under vintersäsongen.

Om din båt är minst 5,5 meter lång eller har en motor på mer än 20 hästkrafter, ska båten registreras i Traficoms båtregister. Registreringsskyldigheten gäller alla vattenfordon, oavsett om det är fråga om en motorbåt, segelbåt eller till exempel en vattenskoter. Förändringar som sker i uppgifterna om båten ska också anmälas till registret, till exempel när ägaren eller motorn byts.

Båtförsäkring är inte obligatorisk, men det är skäl att försäkra båten – oavsett om det är fråga om en registrerad båt eller till exempel en liten båt med en utombordsmotor på mindre än 20 hästkrafter som inte omfattas av registreringsskyldigheten. Med andra ord kan båtförsäkring användas för att försäkra både båtar som är registrerade och de som inte är registreringspliktiga.  Båtförsäkringen innehåller också en viktig Båtansvarsförsäkring, som ersätter sak- och personskador som en försäkrad båt orsakat utomstående.

Du betalar inte i onödan eftersom en Omfattande båtförsäkring är säsongpremiesatt. Detta innebär att årstiderna beaktats i försäkringens pris. Premien för Omfattande båtförsäkring är högre under sommarsäsongen, eftersom båten då är utsatt för fler risker. Under vintersäsongen är premien lägre. Du märker detta om du betalar din försäkring i flera rater. Det är värt att notera att försäkringen även täcker skador som kan uppstå under vintern, såsom skador på båten vid förvaring samt skador till följd av stöld, brand eller skadegörelse. När försäkringsskyddet är i kraft hela tiden kan du alltid inleda båtsäsongen utan bekymmer och när som helst.

Båtförsäkringen gäller i:

  • Östersjön med vikar (inklusive S:t Petersburg),

  • Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks vattenområden samt sjöar (med undantag av Färöarna och Grönland),

  • Kattegatt och Skagerrak öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven samt

  • Saima och Kiel kanal. Försäkringen gäller också under förvaring på land i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under transporter i och mellan dessa
    länder.

Om du vill använda båten utanför de nämnda områdena, fråga oss om en utvidgning av giltighetsområdet. Försäkring för en motorbåt gäller inte vid deltagande i hastighetstävling eller övning inför tävling.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna