Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

För företagskunder

Du kan kontakta våra specialister genom att logga in i vår nättjänst. Dessutom kan du smidigt boka en tid för ett möte på nätet eller på vårt kontor. Du kan även ringa till oss när du vill ha råd i frågor gällande försäkringar och placeringar.

Ingå ett avtal om nättjänst

I nättjänsten för företag kan du sköta de årliga rutinerna för försäkringarna och anmäla skador. Du kan även skicka meddelanden över krypterad anslutning. Ingå ett avtal om nättjänst och börja använda tjänsten.

Ingå ett avtal om nättjänst

Sköt dina skadeärenden smidigt

Här hittar du en omfattande lista över skadesituationer och får råd om hur du ska agera.

Läs anvisningarna

Kontakta oss om placering

Lämna en begäran om kontakt i placeringsrelaterade frågor enkelt på nätet. Vi kommer att kontakta dig strax efter att du har skickat in en begäran om kontakt.

Kontaktbegäran om placering