Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Arbetsförmåga­försäkring

Med arbetsförmågaförsäkringen kan du erbjuda dina anställda kvalitativ och snabb tillgång till vård för att återställa en nedsatt arbetsförmåga. Identifiera och förutse personalens risker och trygga din affärsverksamhet med hjälp av Arbetsförmågaförsäkring.

Möjlighet att skräddarsy efter företagets behov för hela personalen, nyckelpersoner eller ledningsgruppen.

Förbättrar möjligheten att förutse och budgetera för hälso- och sjukvårdens kostnader.

Rapporteringsbarhet – regelbunden rapportering om inträffade skador och utbetalda ersättningar.

Direktfakturering – vårdinrättningen direktfakturerar LokalTapiola och anställda behöver inte längre använda egna pengar till vården.

Vad täcker Arbetsförmågaförsäkringen

  • Arbetsförmågaförsäkringen ger ett tilläggsskydd vid sidan av de lagstadgade försäkringarna och kompletterar företagshälsovårdsavtalet.

  • Vid sjukdom och olycksfall får dina anställda snabb och kvalitativ vård antingen via företagets egen företagshälsovård samt LokalTapiolas vårdinrättningspartner.

  • I försäkringen ingår till exempel tidigare sjukdomar och olyckor. Du kan skräddarsy Arbetsförmågaförsäkringen antingen för hela personalen, ledningsgruppen eller nyckelpersoner.

  • Försäkringens innehåll påverkas bland annat av företagshälsovårdsavtalets omfattning. Skyddet som ersätter sjukvård på allmänläkar- och/eller specialläkarnivå kan utökas med tilläggsskydd.

  • Det finns skillnader i arbetsförmågaförsäkringarnas innehåll. Du kan kontrollera försäkringsskyddet genom att kontakta vår kundtjänst.

Arbetsförmågaförsäkringens innehåll och tilläggsskydd

Vårdkostnadsskydd på allmänläkarnivå ersätter bland annat allmänläkarens arvoden och undersökningar som ordinerats av allmänläkare, sjukhusets vårddagsavgifter, poliklinik- och hälsostationsavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Ersätter bland annat specialistläkarens arvoden och undersökningar som ordinerats av specialistläkare, operationskostnader, sjukhusets vårddagsavgifter och kostnader för fysioterapi som ges efter operations- och gipsningsbehandling.

Ersätter läkemedel som ordinerats av läkare som är nödvändiga för att behandla sjukdomen eller olyckan.

Ersätter av sjukdom eller olycksfall orsakade kostnader för fysioterapi, naprapati och
kiropraktik som en remiss har skickats för av läkare.

Ersätter av sjukdom eller olycksfall orsakade kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering samt arbets- och talterapi som en remiss har skickats för av läkare.


Observera att du endast kan välja tilläggsskydd när försäkringen omfattar vårdkostnadsskydd på specialistläkarnivå.

Är du företagare?

Bekanta dig med personförsäkringar för företagare. Vi kan tillsammans hitta till dig en passande helhet!

Läs mer om personförsäkringar till företagare

Vanliga frågor

Arbetsförmåga innebär människans balans mellan resurser och arbete. Arbetsförmågans delfaktorer består av hälsa och funktionsförmåga, kompetens, värden, inställningar och motivation samt ledning, arbetsgemenskap och arbetsförhållanden. Grunden till arbetsförmåga utgörs av hälsa och människans fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga.

En skräddarsydd Arbetsförmågaförsäkring gör det enklare för ditt företag att förutse personalrisker och förbereda sig för det. Ditt företag kan säkerställa att de anställda snabbt ges vård och fås i skick samt tillbaka till arbetet. Frånvaron förknippade med sjukdom och olycksfall på fritiden förkortas med hjälp av snabb och kvalitativ vård.

Arbetsförmågaförsäkringen är även ett sätt att engagera och belöna personalen och med vars hjälp man kan förbättra arbetsgivarbilden.

Tack vare direktfakturering behöver anställda inte användas sina egna pengar till vårdkostnaderna, eftersom tjänsteleverantören fakturerar LokalTapiola direkt.

Försäkringen är en heltidsförsäkring som gäller i hela världen både i arbetet och på fritiden. Som vårdkostnader ersätts dock endast kostnader som uppstått i samband med vård som getts i Finland.

Arbetsförmågaförsäkringens premie fastställs efter försäkringstagarens bransch samt de försäkrades ålder, kön och antal. De försäkrades ålder påverkar storleken på premierna årligen. Premien påverkas även av skadekostnaden samt det index som är bundet till försäkringen. I gruppförsäkringarna påverkar skadekostnaden (ersättningsförhållandet) premien från den andra eller tredje försäkringsperioden.

Premierna kan vanligen dras av i företagets beskattning. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar ska beskattningsbarheten för den erhållna förmånen alltid bedömas från fall till fall.

Arbetsförmågaförsäkringen kan vara en skattefri personalförmån, när förmånen är normal och rimlig, och försäkringen har tecknats med samma innehåll för hela personalen. En förutsättning för skattebefrielsen är att försäkringen ersätter vårdkostnader om högst 10 000 euro per sjukdom eller olycksfall. Dessutom måste den genomsnittliga personalspecifika premien vara rimlig (årspremier på i genomsnitt mer än 1 000 euro kan inte anses vara rimliga).

Med Arbetsförmågaförsäkring Värde och Lyx försäkras en del av personalen, till exempel nyckelpersoner eller ledningsgrupper. Dessa lösningar är beskattningsbara förmåner för den försäkrade.

Mer information om frågan finns i de fördjupade skatteanvisningarna på webbplatsen vero.fi: Työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen verotus (Beskattning gällande sjukkostnadsförsäkring tecknad av arbetsgivare) 29.5.2017, A85/200/2017. LokalTapiola ansvarar inte för försäkringstagarens eller den försäkrades beskattning och inte heller för ändringar i skattereglerna eller rätts- eller myndighetspraxis.

Kontakta din kontaktperson eller vår kundtjänst 01019 5101 mån.–fre. kl. 8–18.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna