Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Fordons­försäkringar för företag

Vi tillhandahåller fordonsförsäkringar för företag och fordon av alla storlekar och fordonsantal. Hos oss kan du försäkra alla fordon som används inom ditt företag. Vi skräddarsyr ett försäkringspaket som passar ditt företag. Uppgifterna om alla fordon som du försäkrar samlas smidigt i ett avtal.

Fordonsförsäkringar för företag i alla storlekar.

Försäkringar för alla slags fordon och fordonsantal.

Alla försäkringsuppgifter samlat i ett avtal.

Avtal och bonussystem som skräddarsys efter kundernas behov.

Vad täcker fordonsförsäkringen för företag

Även företag behöver både den obligatoriska trafikförsäkringen och en frivillig kaskoförsäkring, som kompletterar den, för fordon som används i trafiken och på arbetsplatser.

Trafikförsäkringen för företag ersätter alla parters personskador samt motpartens egendomsskador. Kaskoförsäkringen ersätter skador på företagets egna fordon.

På LokalTapiola kan du teckna de fordonsförsäkringar som företaget behöver och försäkra fordon som används inom företaget:

Personbilar, paketbilar, lastbilar, bussar och husbilar.

Mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar och snöskotrar.

Lätta och tunga släpvagnar, släpanordningar och husvagnar.

Traktorer, jordbruks-, skogs- och andra motordrivna arbetsmaskiner.

Museifordon, gula provnummerskyltar, fordon till försäljning och i reparation, försäkring av stora fordonsantal.

Vanliga frågor

Även arbetsmaskiner kräver i regel den lagstadgade trafikförsäkringen samt en frivillig kaskoförsäkring i händelse av skador på arbetsmaskinerna.

Den lagstadgade trafikförsäkringen behöver inte tecknas för alla arbetsmaskiner på ett lantbruk. Exempel på dessa är skördetröskor samt andra motordrivna arbetsmaskiner inom lantbruk relaterade till tröskning som inte behöver registreras. För övriga arbetsmaskiner på lantbruket ska en trafikförsäkring i regel tecknas. Alla arbetsmaskiner på lantbruket måste dock ha en frivillig försäkring, i vilken ingår skador som orsakats en själv.

Avbrottsförsäkringen ingår inte automatiskt i kaskoförsäkringen. Om avbrottsförsäkringen avtalas separat och den ansluts till försäkringen i enlighet med företagets behov.

Avställning och påställning av fordon kan du göra på LokalTapiolas kontor, en besiktningsstation eller i Traficoms e-tjänst. Kontrollera med LokalTapiola innan du avställer fordonet hur avställningen påverkar din försäkring. Förutom bilar kan du också avställa andra fordon, till exempel motorcyklar och snöskotrar. Beakta följande:

  • Påställning av fordon ska göras alltid innan fordonet används i trafik.

  • Ett avställt fordon får köras fram till utgången av avställningsdatumet, så länge fordonet har registreringsskyltar och försäkringen är giltig. Därefter är det förbjudet att använda fordonet, dvs. det får inte köras i trafiken.

En trafikförsäkring måste tecknas för motoriserade cyklar som inte uppfyller villkoren för elassisterade cyklar. Exempel på dessa är elassisterade cyklar med handgas.

Den elassisterade cykelns effekt får som högst uppgår till 250 W och assistansen ska avaktiveras när hastigheten uppnår 25 km/h. Dessutom får assistansen endast fungera vid trampning.

Effekten för en motoriserad cykel som ingår i trafikförsäkringen får vara högst 1 kW och dess motor kan fungera utan trampning, men måste avaktiveras när en hastighet om 25 km/h uppnås.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna