Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Cyberförsäkring

Att se till datasäkerheten är viktigt för alla företag, företagare och jordbruk oberoende av storlek. Med cyberförsäkringen tryggar du affärsverksamheten för kostnader som orsakas av datasäkerhetsöverträdelser. Företaget kan även bli skadeståndsskyldigt, om dess kunddata läcker till utomstående och orsakar ekonomisk skada för kunderna.

Sinnesro för din affärsverksamhet.

CyberHjälpen hjälper dig när du misstänker att en datasäkerhetsöverträdelse har inträffat.

En avbrottsförsäkring ersätter förlust av intäkter.

Ansvarsförsäkringen ersätter skador som orsakats dina kunder eller samarbetspartner.

Vad täcker cyberförsäkringen

Cyberförsäkringen omfattar kostnads-, avbrotts- och ansvarsförsäkring. Med försäkringen kan du trygga företagets affärsverksamhet för de kostnader, som datasäkerhetsöverträdelsen orsakar ditt företag. Om du misstänker dataintrång, agera snabbt. Via vår till cyberförsäkringen anknutna tjänst CyberHjälpen får du genast experthjälp.

CyberförsäkringInnehåller

Täcker kostnader som orsakas av att utreda dataintrång, radera ett sabotageprogram, återställa filer och programvara och att göra ett datasystem funktionsdugligt igen.

Täcker även anmälningskostnader som orsakas av den lagenliga anmälningsskyldigheten till en person som råkat ut för en personuppgiftsincident, när incidenten har skett vid behandling av information i elektroniskt format. Försäkringen ersätter även kostnaderna för den juridiska rådgivning och kommunikationsbyrån som används för situationen.

Ingår i försäkringen

Täcker till exempel förlorat avbrottsförsäkringsbidrag eller förlorat täckningsbidrag från lantbruk när affärsverksamheten avbrutits helt eller delvis på grund av dataintrång som riktats till försäkringstagarens datasystem.

Ingår i försäkringen

Täcker det lagenliga ersättningsansvaret, som är en följd av dataintrång.

Ingår i försäkringen

KyberHelppi - apua puhelinsoiton päässä

KyberHelppi on puhelinpalvelu, jossa toimii vahinkopäivystys. Mahdollisen kybervahingon sattuessa yritys ei jää yksin, vaan voi soittaa KyberHelppiin heti, kun epäilee tietoturvaloukkausta. Useimmat ongelmat saadaan korjattua puhelinsoiton aikana.

Vanliga frågor

Vi kommer att ersätta det arbete som utförs av en IT-specialist när datasystemen återställs till fungerande skick, dvs. skadlig programvara raderas och filerna återställs. De avbrottsskador som orsakats av situationen kommer också att kompenseras.

När fakturan redan har betalats, framkommer det att betalningen gick till hackerns konto. I det här fallet ersätts det nödvändiga utredningsarbetet som behövs i datasystemen, utreds hur e-posten har kapats, förhindras användningen av e-postadressen och berättas vilka åtgärder som ska vidtas så att situationen upprepas. Vi ersätter även belopp som betalats till ett felaktigt konto.

Kostnaderna för ett dataintrång ersätts när orsaken till dataintrånget är den anställdes mänskliga fel vid behandlingen av elektroniska data och när dataintrånget är resultatet av en cyberattack mot datasystemen.

Försäkringen täcker kostnader till följd av den lagenliga anmälningsskyldigheten och juridisk rådgivning, om sådan använts.

Cyberförsäkringen ersätter också företagets eventuella ersättningsskyldighet som kan uppstå om en personuppgiftsincident orsakar ekonomisk skada för personer vars uppgifter har stulits.

Cybersäkerhetscentret ger många aktuella anvisningar och guider för att trygga olika organisationers verksamhet. Läs mer på webbplatsen för Cybersäkerhetscentret.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.