Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiolas företagstjänst

Vårt mål är att främja personalens välbefinnande och säkerhet i ditt företag samt hjälpa företaget att hantera risker i affärsverksamheten, oberoende av om riskerna gäller personalen, egendomen eller verksamheten. Vi erbjuder skydd så att företagare och företag kan bedriva en kontinuerlig affärsverksamhet och koncentrera sig på själva arbetet.

Materialer för företagsförsäkringar

Vi har samlat ihop försäkringarnas produktkort- och, produktinformation, villkor och skyddsanvisningar till en helhet. Kontrollera i din försäkringserbjudan eller försäkringsbok vilka villkor som tillämpas. Bekanta dig med materialet.

Mäklartjänster

Vi betjänar mäklaren runt om i landet på LokalTapiolas Mäklartjänst. Utöver en landsomfattande Mäklartjänst, får du också lokal betjäning på varje regionbolag. Bekanta dig med våra tjänster för mäklare.