<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Patient­försäkring

Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som ger skydd för företag och personer som utövar hälso- och sjukvård i händelse av en personskada, som inträffar i samband med hälso- eller sjukvården. Försäkringen ersätter personskador som patienten åsamkats av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i samband med en vårdåtgärd eller av den utrustning som använts vid vårdåtgärden.

Obligatorisk för alla som utövar hälso- eller sjukvårdsverksamhet.

Ger ett skydd för såväl patienter som vårdpersonal och producenter av hälso- och sjukvårdstjänster.

Ersätter personskador som orsakats patienten i samband med hälso- och sjukvård, som till exempel kan vara en sjukdom eller skada, som uppstått i samband med vården.

Ersättningsförfarandet centraliserat till Patientförsäkringscentralen.