Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Sjukkostnads­försäkring för företag och organisationer

Du kan komplettera ditt socialskydd med en sjukkostnadsförsäkring. När du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall kan du beställa tid till vår hälsovårdspartner, betala kostaner digsjälv och sedan ansöka ersättningen i vår nättjänst. Du kan också söka direktfaktureringstillstånd från vår ersättningstjänst.

Kompletterar socialskyddet för kostnader för sjukdom och olycksfall.

Med högklassig sjukvård i rätt tid säkerställs snabb återgång till arbetet.

Förbättrar möjligheten att förutse och budgetera för hälso- och sjukvårdens kostnader.

Säkerställa kontinuiteten i företagets verksamhet.

Vad ersätter sjukkostnadsförsäkringen

En sjukkostnadsförsäkring avsedd för företag och organisationer kompletterar socialskyddet.

Företaget eller organisationen kan förutse hälso- och sjukvårdskostnaderna och säkerställa kontinuiteten i företagsverksamheten. Med sjukkostnadsförsäkringen möjliggörs högklassig och snabb tillgång till vård och snabbast möjliga återgång till arbetet.

Sjukkostnadsförsäkring Ersätter

Sjukkostnadsförsäkringen ersätter undersöknings- och vårdkostnader inom den privata och offentliga hälso- och sjukvården på grund av sjukdom och olyckor.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader ersätts besök hos allmän- och specialistläkare både inom den privata och den offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader ersätts kostnader för undersökningar som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätts kostnader för behandlingar och ingrepp som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätts hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och vårddagsavgifter på sjukhus inom offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätts mediciner som läkaren ordinerat.

Ingår i försäkringen

Den utökade sjukkostnadsförsäkringen ersätter rimliga resekostnader till behandlingar och undersökningar som ersätts. Från försäkringen ersätts även fysikalisk eller därmed jämförbar behandling för högst 10 behandlingar per sjukdom eller olycksfall.

Valfri

Observera att vi ersätter vårdkostnader upp till det maximala ersättningsbelopp som registrerats i försäkringen. Från det belopp som ersätter vårdkostnaderna drar vi av självrisken som registrerats i försäkringsbrevet.

Vanliga frågor

Försäkringen är en heltidsförsäkring som gäller i hela världen både i arbetet och på fritiden. Som vårdkostnader ersätts dock endast kostnader som uppstått i samband med vård som getts i Finland.

Från sjukkostnadsförsäkringen betalar vi vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.

Sjukkostnadsförsäkringen kan användas till exempel:

  • Vid olika infektionssjukdomar, såsom influensa

  • Vid kroniska sjukdomar såsom allergi, astma och diabetes

  • Vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

  • Vid allvarliga sjukdomar, såsom hjärt- och cancersjukdomar

Från sjukkostnadsförsäkringen ersätter vi även olycksfallets vårdkostnader och den gäller dessutom i idrottsverksamhet.

Sjukkostnadsförsäkringen beviljar vi för personer i ålder 15–59 år utgående från deras hälsotillstånd. Sjukkostnadsförsäkringen kräver att den försäkrade fyller i en hälsodeklaration.

Tack vare försäkringen får dina anställda snabbt vård vid den valda vårdinrättning eller via hälso- och sjukvårdstjänsterna som erbjuds av våra samarbetsparter. På det här sättet minskar sjukledighetens varaktighet och dina anställda kan snabbare återgå i arbetet. Försäkringen är en uppskattad personalförmån, som engagerar personalen och stärker arbetsgivarbilden för ditt företag. Tack vare det fasta årspriset kan ditt företag beräkna hälsovårdskostnaderna i budgeten.

Priset på sjukkostnadsförsäkringen påverkas av åldern och könet på personen som ska försäkras.

Lämna en begäran om kontakt, så får du närmare information samt priset på sjukkostnadsförsäkringen!

Kontakta din kontaktperson, vår nättjänst www.lahitapiola.fi eller vår kundtjänst [01019 5101](tel:01019 5101) mån.–fre. kl. 8–18.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna