Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Företags­finansiering

Har ditt företag planer på att etablera sig på den internationella marknaden, utvidga sin verksamhet eller kanske investera i ny produktionsutrustning? Vi på LokalTapiola vill delta i finländsk företagshistoria.

Skräddarsydda finansieringslösningar

Finansiering för ditt företag ordnas med våra skräddarsydda finansieringslösningar som antingen är en del av försäkringsbolagens investeringsverksamhet (projektfinansiering) eller lösningar som erbjuds av våra samarbetspartner (lokal finansiering).

Tjänsteleverantörer

Lokal finansiering tillhandahålls av våra samarbetspartner Noja Rahoitus Oy, Fundu Oy, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo och Siemens Financial Services.

Finansieringen tillhandahålls av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och LokalTapiola-gruppen.

”I Finland söker man fortfarande 80 procent av finansieringen från banker och återstående 20 procent från annat håll. Bankernas andel minskar dock och utnyttjandegraden av bankneutrala finansieringslösningar ökar både i Finland och i hela EU."

– Matti Kiviniemi, direktör, företagsfinansiering / Head of Corporate Lending

Lokal finansiering

Vi erbjuder kompletterande finansiering till företag av alla storlekar för finansieringsbehov på mindre än en miljon euro.

Läs mer om lokal financiering

Projektfinansiering

Vi erbjuder över en miljon euro i finansiering för olika behov. Finansieringen kan ske i form av lån eller med eget kapital.

Läs mer om projektfinansiering

Bytesbilar och finansiering för bilköp från Autotie.fi

Vi beviljar bilfinansiering för både nya och begagnade bilar. Det är möjligt att ansöka om finansiering antingen direkt från bilaffären vid köptillfället eller alternativt via tjänsten Autotie.fi.

Gå till Autotie.fi.

För vilka ändamål kan jag få företagsfinansiering?

Hos oss får du finansiering enligt ditt företags behov, oavsett om ditt mål är att utveckla affärsverksamheten, skaffa nya produktionsmaskiner eller till exempel genomföra ägararrangemang. Du kan få företagsfinansiering till exempel för följande ändamål:

  • anskaffning av maskiner och utrustning

  • investering

  • internationalisering

  • rörelsekapital

  • företagsarrangemang

  • generationsskifte

  • ägarbyten

  • finansiell omstrukturering

  • finansiering av fordringar

  • fordon och arbetsmaskiner. Be om LokalTapiolas avbetalningsfinansiering direkt av säljaren.

Tillsammans hittar vi en lämplig finansiering för ditt företag. Finansieringslösningen kan bero på företagets storlek, finansieringsbehovets storlek och finansieringsobjektet.

Vem kan få företagsfinansiering?

I regel kan vilket företag som helst få finansiering via LokalTapiola. Företagets eller dess ägares ekonomiska situation kan påverka finansieringsbeslutet. Varje finansieringsfall är dock individuellt. Din primära bank har ingen inverkan på tillgången till finansiering.