<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företags­finansiering

Har ditt företag planer på att etablera sig på den internationella marknaden, utvidga sin verksamhet eller kanske investera i ny produktionsutrustning? Vi på LokalTapiola vill delta i finländsk företagshistoria.

För vilka ändamål kan jag få företagsfinansiering?

Hos oss får du finansiering enligt ditt företags behov, oavsett om ditt mål är att utveckla affärsverksamheten, skaffa nya produktionsmaskiner eller till exempel genomföra ägararrangemang. Du kan få företagsfinansiering till exempel för följande ändamål:

  • anskaffning av maskiner och utrustning

  • investering

  • internationalisering

  • rörelsekapital

  • företagsarrangemang

  • generationsskifte

  • ägarbyten

  • finansiell omstrukturering

  • finansiering av fordringar

  • fordon och arbetsmaskiner. Be om LokalTapiolas avbetalningsfinansiering direkt av säljaren.

Tillsammans hittar vi en lämplig finansiering för ditt företag. Finansieringslösningen kan bero på företagets storlek, finansieringsbehovets storlek och finansieringsobjektet.

Vem kan få företagsfinansiering?

I regel kan vilket företag som helst få finansiering via LokalTapiola. Företagets eller dess ägares ekonomiska situation kan påverka finansieringsbeslutet. Varje finansieringsfall är dock individuellt. Din primära bank har ingen inverkan på tillgången till finansiering.

Så här söker du finansiering för ditt företag

Det enklaste sättet att komma igång är att lämna en kontaktbegäran. Om du redan är kund hos oss, kan du kontakta din kontaktperson på LokalTapiola direkt.