Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom

LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom erbjuder företagare eller företagets anställda ett tilläggsskydd. Det finns som stöd till dig när det är dags att fokusera på livet och återhämta dig från en allvarlig sjukdom. Engångsersättningen som utbetalas från försäkringen kan du använda på det sätt som passar dig bäst.

Använd engångsersättningen på det sätt som passar dig bäst.

Främja din egen och dina anställdas återhämtning med rehabilitering eller lättar tillbakagång till arbetslivet.

Storleken på ersättningsbeloppet väljs alltid enligt den egna situationen och kan uppgå till 150 000 €.

Ger skydd mot de vanligaste allvarliga sjukdomarna.

Vad täcker skyddet vid allvarlig sjukdom

Skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter de sjukdomar och ingrepp som nämns nedan. Storleken på ersättningsbeloppet väljs för att passa din situation och kan uppgå till 150 000 €. Den skattefria engångsersättningen betalas till dig i en rat.

Skydd vid allvarlig sjukdom för företagare och anställda Innehåller

De flesta cancerformer

Ingår i försäkringen

Hjärntumör

Ingår i försäkringen

Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation

Ingår i försäkringen

Ersättning av aortaklaff med klaffprotes

Ingår i försäkringen

Hjärtinfarkt

Ingår i försäkringen

Njursvikt

Ingår i försäkringen

Organ- och benmärgstransplantation

Ingår i försäkringen

MS-sjukdom

Ingår i försäkringen

Slaganfall

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Med hjälp av Skydd vid allvarlig sjukdom kan de anställda snabbt få vård och deras utkomst är tryggad för rehabilitering som varar längre än den sjukledighet som arbetsgivaren betalar. Skydd vid allvarlig sjukdom är en ansvarsfull och kostnadseffektiv lösning för företag, som ger extra trygghet för de anställda och är även personalförmån för incitament, engagemang och motivering. För personalgrupper kan Skydd vid allvarlig sjukdom ansökas utan hälsodeklaration.

En person som fyllt 18 år kan ansöka om skydd vid allvarlig sjukdom. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade personen fyller 64 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år.

Storleken på ersättningsbeloppet väljs alltid efter den egna situationen och kan vara upp till 150 000 euro.

Priset påverkas av din ålder och det valda ersättningsbeloppet. Även ditt hälsotillstånd kan påverka priset på försäkringen. Eventuell användning av tobaksprodukter höjer premien för skydd vid allvarlig sjukdom. Begär ett anbud på vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar.

Skydd vid allvarlig sjukdom omfattar de sjukdomar som listas i produktfakta och som är de vanligaste bland finländare, och sjukdomar som vanligen kräver en lång återhämtning. Ofta resulterar de också i en lång frånvaro från arbetslivet.

Skydd vid allvarlig sjukdom är en skattefri engångsersättning, som alla kan använda på det sätt som passar en bäst. Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst. Du kan även främja din återhämtning med rehabilitering eller möjliggöra en lättare återgång till arbetslivet.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.

Läs anvisningarna

Tjänsteleverantör

Livförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.