<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Projekt­finansiering

Skräddarsydd företagsfinansiering för behov över 1 miljon euro – sök kompletterande finansiering för ditt företag

Vi är en bankneutral finansiär. Du kan få kompletterande finansiering från oss oberoende av din primära bank.

Du får finansiering som lämpar sig för ditt företag. Finansieringen kan beroende på företagets behov vara skuldbaserad eller finansiering med eget kapital.

Vi erbjuder finansiering på över en miljon euro för olika behov såsom för tillväxt, internationalisering eller andra investeringar.

Vi stöder företagen med kompletterande finansiering

Ett företag behöver ofta tilläggsfinansiering för att utvidga sin verksamhet. Vi på LokalTapiola vill vara med och stöda goda finländska företag och vara en del av framgångshistorierna.

Därför erbjuder vi flexibel och kompletterande företagsfinansiering för olika behov. Finansiering kan vara aktuell när företaget har följande som mål:

 • investering

 • företagsaffär

 • finansiering av rörelsekapital

 • internationalisering

 • företagsarrangemang

 • generationsskifte

 • ägarbyte.

Vår finansiering lämpar sig alltså för många olika slags behov. Vi kan vara din samarbetspartner även i en omstrukturering av finansieringen.

Vi hjälper dig att hitta den bästa finansieringslösningen för ditt företag.

Vilken typ av företag lämpar sig vår finansiering för?

Vi erbjuder projektfinansiering för företag med etablerad affärsverksamhet. Företag som fått projektfinansiering sysselsätter i regel över femtio anställda. Vid direkta investeringar i form av eget kapital koncentrerar vi oss i regel på företag vars omsättningsnivå är över fem miljoner euro och vars affärsverksamhet växer kraftigt. Vi kan bevilja finansiering för ett företag som är kreditvärdigt och företaget eller dess ansvarspersoner inte har betalningsanmärkningar. Storleken på finansieringen uppgår i allmänhet till ca 1–5 miljoner euro och den kompletterar företagets befintliga bankfinansiering. Företagets primära bank har inte betydelse för erhållande av finansiering, eftersom våra finansieringar är bankgruppneutrala.

”Vi uppskattar att finländska LokalTapiola tillsammans med oss vill bygga upp vår finländska matinnovation till en internationell framgångshistoria.”
– Verso Foods verkställande direktör Tomi Järvenpää

”Det samarbete som nu inletts med LokalTapiola möjliggör tillväxt både i Finland och utomlands.”
– Tommi Saarela från Plugit Finland

”Vi ser att LokalTapiola och de inhemska institutionella investerarna som finansiärer även garanterar en stabil grund för personalens ägande.”
– Sofigates verkställande direktör Sami Karkkila

Finansiering i form av eget kapital för företag

Vi vill vara med i företagens tillväxthistorier och därför gör vi även direkta investeringar i form av eget kapital. Då LokalTapiola är din finansiär, får ditt företag både stöd för sin verksamhet och frihet att koncentrera sig på sin egen verksamhet.

Direkta placeringar

I finansiering genom direkt placering äger vi som placerare direkt en del av bolaget. Vi placerar i ditt företag till exempel via en riktad aktieemission och vi kan därtill köpa aktier av de tidigare aktieägarna.

Finansieringen lämpar sig väl bland annat för sådana företag som har övertygande bevis på sina produkters kommersiella potential, men vars kassaflöde till exempel på grund av kraftiga tillväxtinvesteringar inte ännu klarar av räntekostnaderna för skuldbaserad finansiering.

Vi placerar i regel 1–10 miljoner euro mot en ägarandel på cirka 5–20 %. Vi ger företagaren mycket handlingsfrihet men strävar efter att i regel frigöra oss från vårt ägande inom cirka 3–6 år.

I våra placeringar koncentrerar vi oss på finländska tillväxtbolag som har en tillväxtinriktad affärsverksamhetsplan, kompetent ledning och vars omsättningsnivå i regel är minst fem miljoner euro.

Vi har kompetens och erfarenhet av den planenlighet och de verktyg som behövs vid direkt placering.

Skuldbaserad finansiering för företag

Vi erbjuder företag kompletterande projektfinansiering i form av finansiering genom skuldinstrument. Tack vare finansieringen kan ditt företag koncentrera sig på sin kärnaffärsverksamhet och dess utveckling.

En typisk finansiering i form av främmande kapital är skuldebrevslån där man pantsätter realsäkerheter och företagsinteckningar som säkerhet för lånet. Ofta bildar man också en säkerhetspool med företagets huvudfinansiär.

Vi erbjuder företag kompletterande finansiering med främmande kapital till exempel för investeringar, företagsarrangemang eller som rörelsekapital.

Vi fungerar som en kompletterande finansiär till företaget, inte som ensam finansiär av företaget. Vår andel av finansieringen är vanligtvis mellan 1 och 5 miljoner euro.

Mellanfinansiering är en finansieringsform som enligt sin förmånsrätt placerar sig mellan finansiering i form av eget kapital och finansiering i form av främmande kapital. Detta tredje kapital heter mellankapital och innehåller drag från finansieringsformer för eget och främmande kapital.

Instrument för mellanfinansiering är till exempel

 • junior-lån

 • kapitallång

 • konverteringslån.

Mellanfinansiering lämpar sig väl till exempel för tillväxtinriktade företag och för företag som planerar listning. Mellanfinansiering används typiskt även som en del av finansieringen av företags- eller ägararrangemang.

En typisk form av mellanfinansiering som vi beviljar är ett junior-lån på över en miljon euro som en del av ägararrangemang. Tack vare mellanfinansieringens flexibilitet kan vi skräddarsy en finansieringsform som passar ditt företag.

Borgensförsäkring är en borgensförbindelse i likhet med en bankgaranti genom vilken ditt företag kan säkerställa till exempel att en entreprenad eller en leverans av anordningar sköts enligt överenskommelse. Även dina kunder kan kräva säkerheter av ditt företag för att hålla fast vid överenskomna ärenden.

Vi beviljar borgensförsäkringslimiter från vilka borgen för företagets intressegrupper ges. Det är värt att överväga borgensförsäkring särskilt då förmånstagaren inte kräver bankgaranti.

När ditt företag har en borgensförsäkring, går vi i borgen för ditt företag att avtalet efterlevs för förmånstagaren i Finland. Om avtalet inte efterlevs, betalar vi ersättning till det ursprungliga avtalets andra part.

Typiska borgensförsäkringar som vi beviljat är bland annat

 • borgen för förskottsbetalningar

 • borgen för arbets- och garantitid

 • avtalsborgen, såsom hyresgaranti

 • garantier till myndigheter, såsom tullgaranti.

Vi fattar ett separat kreditbeslut för varje borgensförsäkring eller -limit. Företagets realsäkerheter kan pantsättas som motsäkerhet.

Priset på borgensförsäkringen bildas i regel på basis av borgensbehov, limitbelopp, pantsatta säkerheter och analyser av företagets ekonomiska läge och framtidsutsikter.

Borgensförsäkring är avsedd för företag vars omsättning är över 5 miljoner euro. Du kan få en borgensförsäkring från oss om du är företagsförsäkringskund hos oss eller om ditt företag blir försäkringskund hos oss.

Så här söker du finansiering för ditt företag

Det enklaste sättet att komma igång med din ansökan om företagsfinansiering är att kontakta oss. Du kan antingen be om att bli kontaktad eller kontakta din LokalTapiola-specialist direkt.

 • Maria Frosterus
  placeringschef
  041 730 3521
  maria.frosterus(at)lahitapiola.fi

 • Kari Itälahti
  placeringschef
  040 705 9100
  kari.italahti(at)lahitapiola.fi

 • Matti Kiviniemi
  direktör
  040 728 8751
  matti.kiviniemi(at)lahitapiola.fi

 • Kristiina Kuitunen
  back office -specialist
  050 571 4907
  kristiina.kuitunen(at)lahitapiola.fi

 • Kim Lindberg
  placeringschef
  040 594 1517
  kim.lindberg(at)lahitapiola.fi

 • Tero Niemi
  placeringschef
  050 541 0778
  tero.niemi@lahitapiola.fi

 • Teemu Nordlund
  placeringschef
  044 546 3787
  teemu.nordlund(at)lahitapiola.fi

 • Kaarin Ranta-Aho
  placeringschef
  050 572 2205
  kaarin.ranta-aho(at)lahitapiola.fi

 • Merja Saloranta
  back office -specialist
  040 534 0847
  merja.saloranta(at)lahitapiola.fi

 • Valtteri Vihula
  back office -specialist
  041 730 5212
  valtteri.vihula(at)lahitapiola.fi

Jag vill höra mer om företagsfinansiering

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Lokal finansiering

Vi erbjuder kompletterande finansiering till företag av alla storlekar för finansieringsbehov på mindre än en miljon euro.

Våra tjänster för företag

Vi vill att ditt företags verksamhet ska fungera smidigt så att det kan fokusera på sin egen affärsverksamhet.

Tjänsteleverantörer

Finansieringen tillhandahålls av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och LokalTapiola-gruppen.