<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkringar

Genom försäkringarna tryggar du dina anställda för olycksfall och yrkessjukdomar och säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet. Med kompletterande skydd för personal kan du förbättra din personals, din viktigaste resurs arbetsförmåga samt minska på frånvaro upp till 20 %.

Läs mer om våra försäkringar

Personförsäkringar

Genom personförsäkringarna tryggar du dina anställda för olycksfall och yrkessjukdomar och säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet.

Fordonförsäkringar

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla motorfordon som används i trafik.

Verksamhetsförsäkringar

Det finns många risker i företagsverksamheten till exempel anställda kan orsaka utomstående person- eller sakskador.

Egendomsförsäkringar

Med egendomsförsäkring kan ditt företag förbereda sig på överraskande egendomsskador.

Livförsäkringar

Säkerställ din ekonomiska funktionsförmåga. Företagets livförsäkring ger dig ett omfattande skydd för din och familjens utkomst.

Företagets reseförsäkring

Med företagets reseförsäkring kan du bereda dig på olyckor som anställda eller företagaren råkar ut för under arbets- och semesterresor.