Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Lokal finansiering

Företagsfinansiering för behov under 1 miljon euro via våra samarbetspartner – sök kompletterande finansiering för ditt företag

Vi är en bankneutral finansiär. Du kan få finansiering från oss oberoende av din primära bank.

Vi erbjuder kompletterande finansiering för företag i alla storlekar för finansieringsbehov under en miljon euro.

Finansieringslösningar finns för mångahanda behov, såsom för anskaffning av maskiner och anordningar samt finansiering av kundfordringar och rörelsekapital.

Företagsfinansiering för olika behov

Lokal finansiering är kompletterande finansiering som tillhandahålls via våra regionbolag. Företaget kan använda finansieringen bland annat för

 • anskaffning av maskiner och anordningar

 • finansiering av kundfordringar

 • rörelsekapital

 • bryggfinansiering för ett tillväxt- och internationaliseringsprojekt.

Fråga mer om lokal finansiering av en specialist i ditt regionbolag eller be om att bli kontaktad. Vi hjälper dig att välja rätt finansiering för ditt företag!

Finansiering för stora och små företag, oavsett din primära bank

Lokal finansiering lämpar sig för företag av alla storlekar. Finansieringens storlek beror på finansieringsobjektet. Vi tillhandahåller lokal finansiering för behov mindre än 1 miljon euro. För att vi ska kunna bevilja finansiering måste företaget vara kreditvärdigt och företaget eller dess ansvariga personer får inte ha betalningsanmärkningar. Å andra sidan påverkar inte ditt företags primära bank tillgången till finansiering, eftersom lokal finansiering är en bankgruppneutral finansieringslösning.

”Noja Rahoitus passar ypperligt för LokalTapiolas företagskunder och kompletterar finansieringsutbudet tack vare sin snabbhet och flexibilitet.”

”Vi vill ännu effektivare lösa våra företagskunders ekonomiska problem. Ute i världen har de lånebaserade investeringsplattformarna, av samma slag som Fundu, ganska långt ersatt den traditionella bankfinansieringen I Finland har denna trend kommit i gång på allvar först under den senaste tiden. Vi vill vara i frontlinjen i de snabba förändringarna på finansmarknaden.”

– Matti Kiviniemi, LokalTapiolas direktör för företagskundfinansiering

Olika finansieringsmöjligheter för företag

Vi har mångsidiga finansieringsmöjligheter för olika typer av företag, som vi erbjuder genom våra långvariga och pålitliga samarbetspartner.

De finansieringsformer vi erbjuder är:

 • finansiering av anordningar och maskiner

 • gräsrotsfinansiering

 • finansiering av kundfordringar

 • återlån

 • SMF-lån

 • borgensförsäkringsprodukter.

Bra anordningar och maskiner främjar också företagsverksamheten. Finansiering av anordningar och maskiner är en finansieringslösning som vi erbjuder via vår samarbetspartner Siemens Financial Services.

Finansieringen fungerar som kompletterande finansiering till företagets nuvarande bankfinansiering. Finansieringsbeloppet är minst 50 000 euro.

Anordningar eller maskiner kan finansieras med leasingfinansiering eller avbetalningsfinansiering. Anordningar för kontorsautomation kan inte finansieras med lokal finansiering.

Exempel på objekt som kan finansieras är

 • produktionsanordningar

 • grävmaskiner

 • transportbilar

 • teleskoplastare.

Maskinen eller anordningen ska vara identifierbar utgående från serienummer eller chassinummer. Anordningen som finansieras kan även vara begagnad och högst 10 år gammal. Det finansierade objektet fungerar som säkerhet och inga andra tilläggssäkerheter behövs.

Du kan få finansiering för investeringar i anordningar och maskiner om ditt företag eller lantbruk har varit verksam i åtminstone två år och kreditupplysningarna är i skick.

Gräsrotsfinansiering är en lånebaserad finansieringsform där företaget behändigt lånar nödvändig finansiering direkt av investerarna.

Gräsrotsfinansiering lämpar sig för många olika slags finansieringsbehov; till exempel för tillväxt, produktutveckling, för att stärka rörelsekapitalet samt för bryggfinansiering av NTM- och Tekesprojekt.

Vi erbjuder gräsrotsfinansiering via vår samarbetspartner Fundu. Ditt företag kan få upp till en tredjedel av finansieringsmålet från oss. Som företagskund hos oss får du dessutom rabatt på lånets regleringsprovision.

Lånen är utan realsäkerhet och återbetalningen kan vi planera enligt företagets behov. Räntan på gräsrotsfinansieringen fastställs lånespecifikt i förhandlingar.

Du kan ansöka om gräsrotsfinansiering direkt via Fundus plattform för gräsrotsfinansiering eller be oss kontakta dig. Finansieringsrundan kan påbörjas inom några dagar efter att ansökan lämnats in.

Finansiering av kundfordringar är en flexibel finansieringslösning genom vilken ditt företag genast får finansiering mot kundfordringar, dvs. mot skickade fakturor.

Kundfordringarna är alltså tillgängliga för ditt företag och stöder affärsverksamheten snabbt och inte till exempel först efter att köparen har betalat fakturan. Därför är finansiering av kundfordringar ett enkelt sätt att få nytt rörelsekapital och utjämna kassaflödets säsongsvariationer. Rörelsekapital kan fås för alla fakturor.

Finansiering av kundfordringar lämpar sig för alla branscher, från företag med några anställda till företag med en omsättning på flera miljoner euro, som söker ett nytt finansieringsalternativ för att stöda affärsverksamheten i den snabbt föränderliga världen. Finansieringsformen är också ett konkurrenskraftigt alternativ till bankfinansiering.

Vi erbjuder finansiering av kundfordringar för finländska företag via Noja Rahoitus. Fakturerings- och betalningsövervakningstjänsterna sköter vi i samarbete med Visma PPG Oy. Tack vare tjänsterna förkortas fakturornas omloppstid i företagen väsentligt.

Återlån avser att lån tas från fonden som insamlats av ArPL-premierna. Företagen har en lagstadgad rätt att lyfta återlån från sin ArPL-försäkring.

Återlånet är långvarigt och har fast ränta. Lånetiden är 1–10 år och lånet amorteras i regel i jämnstora rater två gånger om året. Räntan som används är den aktuella ArPL-låneräntan. På räntan läggs en marginal som fastställs enligt säkerheten.

Återlån kräver alltid säkerhet. Allmänt använda säkerheter är bankens, Finnveras eller Garantias borgen.

Lånets storlek beror på ditt företags lånebehov och beloppet av betalda premier.
Återlån beviljas av Elo som är vår samarbetspartner inom arbetspensionsförsäkringar. Kunden har rätt till återlån då denne har en gällande ArPL-försäkring i Elo och har tjänat in tillräckligt med fondandelar för lånet.

SMF-lån är ett nytt och flexibelt alternativ för företagens finansieringsbehov.

Beloppet av SMF-lån som Elo beviljar är i regel cirka 50 000–250 000 euro.

Ett etablerat och lönsamt företag i aktiebolagsform kan få SMF-lån. Ett villkor för lånet är att Finnvera beviljar ett lån av samma storlek som Elo. Det totala finansieringsbeloppet för Elos SMF-lån och Finnveras lån är upp till 500 000 euro.

Lånet amorteras i jämnstora rater och lånetiden är högst fem år.

Så här söker du finansiering för ditt företag

Du kommer lättats i gång med finansieringen då du ber vår partner inom lokal finansiering kontakta dig. Ytterligare information får du även från specialisten i ditt regionbolag.

Fundu Oy
Noja Rahoitus Oy

Projektfinansiering

Vi erbjuder över en miljon euro i finansiering för olika behov. Finansieringen kan ske i form av lån eller med eget kapital.

Läs mer om projektfinansiering

Våra tjänster för företag

Vi vill att ditt företags verksamhet ska fungera smidigt så att det kan fokusera på sin egen affärsverksamhet.

Bekanta dig med tjänster för företag

Tjänsteleverantörer

Finansiering tillhandahålls av våra samarbetspartner Noja Rahoitus, Fundu Oy, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo och Siemens Financial Services.