Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Produkter och tjänster inom sparande och placerande

Vi är en av Finlands mest erfarna kapitalförvaltare. Placering har alltid varit en viktig del av vår försäkringsaffärsverksamhet, dvs. så länge som LokalTapiola har försäkrat har vi också placerat. Vi är en pålitlig och ansvarsfull partner för sparande och investeringar. Vi erbjuder ett mångsidigt urval av produkter och tjänster för att öka tillgångarna och som passar både för nybörjarspararen och för mer erfarna placerare.

Fonder

Du får LokalTapiolas ränte-, aktie- och blandfonder utan tecknings- eller inlösningsarvoden.

Alla fonder

För institutionsplacerare

För institutionsplacerare erbjuder vi individuell kapitalförvaltningsservice i alla våra tillgångsklasser.

Mer för institutionella investerare

Kapitalplacering

Vi sköter våra fonder så att vi möjliggör bästa möjliga förhållande mellan avkastning och risk för våra kunder.

Mer om kapitalplacering

Private Banking

Private Banking är en privatbank som koncentrerar sig på det väsentliga dvs. på dig.

Mer om Private Banking

Kapitaliseringsavtal

Kapitaliseringsavtal erbjuder heltäckande kapitalförvaltning och stora placerares förmåner.

Mer om kapitaliseringsavtal

Fastighetsfond

LokalTapiola Förvaltningsfastigheter lämpar sig för placerare som vill placera på den finländska fastighetsmarknaden.

Läs mer om fastighetsfonden

Seligson Co Kapitalförvaltningsportföljer

Seligson Co Kapitalförvaltningsportföljerna har som mål att erbjuda kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt.

Seligson investeringsportföljer

LokalTapiola Samfälld skog

LokalTapiola Samfälld skog är vår tjänst för skogsägare som inte hinner eller kan sköta sin skog på ett produktivt sätt.

Läs mer om Samfälld skog

Stjärnkapitalförvaltning

LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning kombinerar en aktiv och passiv portföljförvaltning till en effektiv och smidig helhet.

Mer om Stjärnkapitalförvaltning