<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Produkter och tjänster inom sparande och placerande

Vi är en av Finlands mest erfarna kapitalförvaltare. Placering har alltid varit en viktig del av vår försäkringsaffärsverksamhet, dvs. så länge som LokalTapiola har försäkrat har vi också placerat. Vi är en pålitlig och ansvarsfull partner för sparande och investeringar. Vi erbjuder ett mångsidigt urval av produkter och tjänster för att öka tillgångarna och som passar både för nybörjarspararen och för mer erfarna placerare.

Fonder

Du får LokalTapiolas ränte-, aktie- och blandfonder utan tecknings- eller inlösningsarvoden.

För institutionsplacerare

För institutionsplacerare erbjuder vi individuell kapitalförvaltningsservice i alla våra tillgångsklasser.

Kapitalplacering

Vi sköter våra fonder så att vi möjliggör bästa möjliga förhållande mellan avkastning och risk för våra kunder.

Private Banking

Private Banking är en privatbank som koncentrerar sig på det väsentliga dvs. på dig.

Kapitaliseringsavtal

Kapitaliseringsavtal erbjuder heltäckande kapitalförvaltning och stora placerares förmåner.

Fastighetsfond

LokalTapiola Förvaltningsfastigheter lämpar sig för placerare som vill placera på den finländska fastighetsmarknaden.

Seligson Co Kapitalförvaltningsportföljer

Seligson Co Kapitalförvaltningsportföljerna har som mål att erbjuda kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt.

LokalTapiola Samfälld skog

LokalTapiola Samfälld skog är vår tjänst för skogsägare som inte hinner eller kan sköta sin skog på ett produktivt sätt.

Stjärnkapitalförvaltning

LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning kombinerar en aktiv och passiv portföljförvaltning till en effektiv och smidig helhet.