Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Belöningstjänster

Ett välplanerat belönande hjälper till i rekryteringen av sakkunniga, att styra verksamheten i önskad riktning och att engagera personalen. LokalTapiola Belöningstjänster Ab erbjuder råd och konkreta medel för att bedöma hur effektivt belönandet är, planera belönandet och se till att belönandet är kostnadseffektivt. Våra tjänster hjälper företagen att bygga upp ett helhetsbelönande som stöder målen i affärsverksamheten.

Locka och håll kvar de bästa arbetstagarna

LokalTapiola Belöningstjänster Ab är en mångsidig expert på belönande. Hos oss arbetar branschens mest erfarna experter på belönande och personalfonder. Vi hjälper ert företag att bygga upp ett lockande, motiverande och engagerande belöningssystem.

Vi planerar och verkställer belöningslösningar för personalen i företag och i offentliga samfund. Vi bygger upp belöningssystem och gör bedömningar av hur effektivt helhetsbelönandet är. Vi hjälper ert företag att planera, grunda och administrera personalfonder. Personalfonderna kan använda sig av LokalTapiolas prisbelönta kapitalförvaltningstjänster som beaktar särdragen i investeringsverksamhet som har att göra med personalfonder. Vi erbjuder dessutom LokalTapiolas mångsidiga försäkringslösningar för företagets nyckelpersoner och för hela personalen.

Analys och planering av belöningar

Med en analys av helhetsbelönandet identifierar vi styrkorna och utvecklingsområdena i ert företag både när det gäller materiellt och immateriellt belönande. Utifrån analysen ger vi ett tydligt förslag på effektiviteten i belönandet och på hur resurserna som används i belönandet kan fördelas bättre.

Att bedöma helhetsbelönandet är aktuellt alltid när:

  • Ni vill få experters syn på nuläget för belönandet.

  • Ni vill utreda vad som fungerar och har önskad effekt i belönandet.

  • Ni vill skapa en tydlig modell för helhetsbelönandet.

  • Ni vill ge personalen klar och tydlig information om belönandet och göra belönandet till något positiv som skiljer er från mängden.

Att utveckla belöningssystem gynnar både arbetsgivaren och arbetstagarna. Ett välfungerande belöningssystem kan förbättra företagets resultat och möjliggöra en rättvis totalinkomst som grundar sig på personalens prestationer.

Av oss får du experttjänster för att planera system som grundar sig på prestationen och resultatet, till exempel:

  • Vi hjälper till att bygga upp resultat- och vinstandelssystem.

  • Vi understöder utvecklingen av belöningssystem för försäljningen.

  • Vi utvecklar långsiktiga incitamentssystem.

Ta kontakt

Belöningslösningar

Personalfonder

En personalfond är ett kostnadseffektivt sätt att belöna och ett lockande element i belönandet som helhet. Syftet med personalfonden är att förvalta belöningarna företaget betalar och att investera influtna medel så att de ger avkastning.

Läs mer on personalfonden

Gruppensionsförsäkring

Arbetsgivaren kan flexibelt förbättra nyckelpersonernas pensionsskydd. En gruppensionsförsäkring vid sidan av den lagstadgade pensionen kan anpassas enligt företagets behov och mål. Försäkringen är ett kostnadseffektivt och hållbart sätt att engagera och belöna personalen.

Mer om gruppensionsförsäkring

Kontaktuppgifter

Låt oss tillsammans diskutera hur vi kan hjälpa ert företag att utveckla belönandet som helhet och optimera era satsningar på belönandet.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiola Belöningstjänster Ab ansvarar för experttjänsterna och utvecklingsprojekten när det gäller belöningar och även för grundandet och förvaltningen av personalfonder. Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab administrerar LokalTapiolas fonder. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag. Pensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Livförsäkringsbolag.