<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tjänster för institutionella investerare

LokalTapiola är en finländsk och kundägd bolagsgrupp vars rötter sträcker sig ända till 1700-talet. Så länge vi har erbjudit försäkringar, har vi även bedrivit placeringsverksamhet. För institutionella placerare erbjuder vi individuella kapitalförvaltningstjänster i alla tillgångsklasser. Våra kunder består av företag, pensionsbolag och -kassor, personalfonder, stiftelser, städer och andra sammanslutningar.

Kontaktuppgifter