Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Tjänster för institutionella investerare

LokalTapiola är en finländsk och kundägd bolagsgrupp vars rötter sträcker sig ända till 1700-talet. Så länge vi har erbjudit försäkringar, har vi även bedrivit placeringsverksamhet. För institutionella placerare erbjuder vi individuella kapitalförvaltningstjänster i alla tillgångsklasser. Våra kunder består av företag, pensionsbolag och -kassor, personalfonder, stiftelser, städer och andra sammanslutningar.

LokalTapiola Kapitalförvaltningstjänster för institutionella investerare

Våra tjänster

 • Konsultering av placeringsplan

 • Taktisk VCM-allokering

 • Kapitalförvaltningslösningar, fonder och alternativa investeringar

Placeringsprocess och hållbarhet

 • Transparent placeringsprocess

 • Hållbarhet integrerad i placeringsprocessen

 • Utbildningen Hållbarhet i placeringsplanen

Personlig kundbetjäning

 • Namngiven kundansvarig

 • Specialistteam

Rapportering

 • Prisbelönt rapporteringstjänst

 • Tidsenlig webbrapportering

 • ESG-rapportering om placeringsportföljen och fonderna

Vi förvaltar tillgångar på totalt ca 28,9 miljarder euro (12/2023)

Våra investeringar omfattar aktier, räntor, fastigheter och kapitalplaceringar.

Kontaktuppgifter

Hållbarhet i LokalTapiola Kapitalförvaltning

Vårt huvudsakliga mål är att med den valda risknivån få den bästa möjliga avkastningen på dina placeringar – hållbart.

Mer om hållbarhet

Läs mer om de senaste översikterna

Läs mer om de aktuella marknadsöversikterna. På webbplatsen kan du se våra experters senaste översikter och analyser om ekonomins tillstånd och utvecklingen på placeringsmarknaden.

Läs om ekonomiska rapporter

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Fastighetskapitalförvaltning LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Kapital-, skuldkapital- och fastighetskapitalfonder: LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.