<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Olycksfallsförsäkring för företagare

I Olycksfallsförsäkring för företagare ingår olyckor och yrkessjukdomar som företagaren råkar ut för. Försäkringen är i kraft under arbetstiden och fritiden överallt i världen.

Den mest omfattande olycksfallsförsäkringen när det gäller ersättning för företagare.

Försäkringen täcker olycksfall under arbete och fritid.

Du kan söka vård hos en privat läkare eller en offentlig vårdinrättning.

Försäkringsavgiften är avdragsgill i företagarens beskattning.