<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Välkommen till LokalTapiolas Private Banking-tjänst

Private Banking

Vi koncentrerar oss på det väsentliga – Dig

Vår framgång mäts utöver med de gemensamt överenskomna målsättningarna även med ömsesidigt förtroende precis som i arbetsförhållanden. Vår verksamhet grundar sig på kvalitativa och kostnadseffektiva placeringstjänster i alla tillgångsklasser samt på kundlöften som vi håller.

Gemensamt mål

Vi är genuint intresserade av din livssituation, placeringarnas nuläge, dina målsättningar för skötseln av ekonomin samt önskemål om samarbetet. Vi bygger alltid individuellt upp en lösning som passar din livssituation. Vi vill att du ska vara nöjd och vi gör vårt yttersta för det.

Du vet vad du placerar i och varför

Vi kommer överens om målen tillsammans med dig och förvaltar din portfölj därefter. Vi har slopat de extra funktioner som ofta förknippas med private banking. Dessa förbättrar inte avkastningen på din placering. Vår rapportering är uppbyggd utgående från kundernas önskemål och innehåller bara den väsentligaste informationen.

Namngiven kontaktperson, nära dig

Vi håller regelbundet kontakt med dig – i alla marknadssituationer. Vi känner våra kunder, eftersom det alltid oberoende av kanal är samma kontaktperson som svarar för dina ärenden; per telefon, elektroniskt eller i ett personligt möte. Våra lokaler ligger i anslutning till LokalTapiolas kontor, nära dig.

Vårt kundlöfte

Vi har byggt upp vår Private Banking-tjänst tillsammans med våra kunder. Därför tror vi att vårt kundlöfte och vårt arbetssätt motsvarar också dina förväntningar.

Vi är också en stark lokal aktör. Våra private banking-tjänster tillhandahålls på över 200 kontor runtom i Finland.

LokalTapiola Private Bankings kundlöften:

Hållbarhet är en viktig del av vår placeringsverksamhet. Genom att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i placeringsbesluten bidrar vi till en bättre framtid både lokalt och globalt – utan att kompromissa med avkastningen.

Vi är genuint intresserade av kundens livssituation, placeringens nuläge, målsättningar för förvaltningen av tillgångar samt önskemål för samarbete. Vår målsättning är alltid en långvarig och nöjd kundrelation och därför säkerställer vi när vi träffas att vi förstår på vilken grund vi bygger lösningen.

Vi håller regelbundet kontakt med dig – i alla marknadssituationer. Vi ber också regelbundet om respons på vår verksamhet för att förnya våra tjänster ytterligare. Vårt urval omfattar flera tjänster och produkter som har utformats och implementerats tillsammans med våra kunder.

Vi lägger stor vikt vid placeringskostnaderna och vill hålla kundens kostnader nere. Vår utgångspunkt är att alla kostnader ska vara välmotiverade och vi rapporterar kostnaderna tydligt.

Vi har slopat de extra funktioner som ofta förknippas med privatbankverksamheten, såsom tävlingsresor och loungetjänster som bekostats för våra kunder. Vi vill spara dina pengar, eftersom alla tilläggstjänster framträder som dolda kostnader i arvoden.

Som kapitalförvaltningskund hos oss får du regelbundet en omfattande rapport över händelserna i portföljen, avkastningsutvecklingen och kostnaderna. Vi rapporterar också om ansvarsfullheten i vår verksamhet. Vi har utvecklat rapporteringen tillsammans med våra kunder och fått bra respons för de tydliga rapporterna. Med hjälp av våra moderna nättjänster kan du nästan i realtid följa situationen för din portfölj.

Våra kunders erfarenheter

Jag anser att min kontaktpersons anträffbarhet och bra betjäning är viktigt. Jag följer inte med mina placeringar dagligen, utan jag vill kunna lita på den som gör det som sitt arbete. Detta uppfylls utomordentligt väl.

Lämna en begäran om kontakt

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Lämna en kontaktbegäran när du vill göra en investeringsplan till din förmögenhet, eller om du vill bekanta dig med oss som en partner i placering.

Kontaktuppgifter

Kundcheferna ansvarar för kundrelationer med placeringstillgångar på över 100 000 euro. Placeringscheferna betjänar kunder med placeringstillgångar på över 20 000 euro. Kontakta en specialist i ditt område.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Fastighetskapitalförvaltning LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Kapital-, skuldkapital- och fastighetskapitalfonder: LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här .

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.