Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Placeringar och kapitalförvaltning

Vi har arbetat med företag i flera år. Vi erbjuder mångsidiga och prisbelönta placeringslösningar för förvaltningen av dina tillgångar. Läs mer om alternativen.

Läs mer om hållbarhet i vår placeringsverksamhet

Mer om hållbarhet

För institutionsplacerare

För institutionsplacerare erbjuder vi individuell kapitalförvaltningsservice i alla våra tillgångsklasser.

Mer för institutionella investerare

Kapitalplacering

Vi sköter våra fonder så att vi möjliggör bästa möjliga förhållande mellan avkastning och risk för våra kunder.

Mer om kapitalplacering

Private Banking

Private Banking är en privatbank som koncentrerar sig på det väsentliga dvs. på dig.

Mer om Private Banking

Kapitaliseringsavtal

Mer om kapitaliseringsavtal

Anmäl dig till webbinarier

Läs mer om webinarer

Uthyrning av affärslokaler

LokalTapiola fastighetsaffärsverksamheten hyr ut LokalTapiola investeringsfastigheters affärslokaler på över 30 olika orter runtom i Finland.

Vi hjälper ditt företag att hitta affärslokaler som stöder din affärsverksamhet.

Titta på vårt utbud

Vi hjälper dig att koncentrera dig på det som ditt företag kan bäst – ärenden som gäller fastigheten och lokalerna kan du utan bekymmer lämna åt oss.

Läs om vår tjänst

Vår hållbara fastighetsaffärsverksamhet beaktar utöver miljöärenden och energieffektivitet även social och förvaltningsmässig hållbarhet.

Bekanta dig med fastighetsaffärsverksamheten

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Fastighetskapitalförvaltning LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Kapital-, skuldkapital- och fastighetskapitalfonder: LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.