Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Personförsäkringar

Med försäkringar skyddar du dina anställda mot olyckor och yrkessjukdomar och säkerställer kontinuiteten i företagets verksamhet. Med kompletterande skydd för personalen kan du förbättra personalens arbetsförmåga och minska frånvaron med upp till 20 procent.

Lagstadgade personförsäkringar

Hos oss får du följande lagstadgade försäkringar, som du som arbetsgivare måste teckna för dina anställda:

Arbetsolycksfallsförsäkring
FöPL-försäkring
ArPL-försäkring

Frivilliga personförsäkringar

Komplettera personalens skydd med frivilliga försäkringar och förbättra därigenom personalens arbetsförmåga och minska frånvaron:

Fritidsolycksfallsförsäkring
Sjukkostnadsförsäkring
Tilläggspension
Grupplivförsäkring

Försäkring för företagare

Personskydd för företagare är nödvändigt om ditt företags affärsverksamhet äventyras, till exempel om du plötsligt blir sjukskriven eller om din familjs utkomst är beroende av dig och dina inkomster.

Livförsäkring för företagare
Olycksfallsförsäkring för företagare
Frivillig pensionsförsäkring för företagare
Sjukkostnadsförsäkring
Skydd vid allvarlig sjukdom
Affärspartnersskydd
FöPL-försäkring

Försäkringar för nyckelpersoner

Trygga nyckelpersonerna i ditt företag.

Sjukkostnadsförsäkring
Tilläggspension
Skydd vid allvarlig sjukdom