Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Distansarbets­försäkring

Distansarbetet har ökat på arbetsplatserna. Allt fler anställda arbetar också regelbundet på distans. Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter distansarbetsolycksfall mer begränsat än olycksfall på arbetsplatsen. Försäkring för distansarbete ger den anställda ett tilläggsskydd.

Försäkringen ersätter även skador som inträffar under pauser och lunchraster samt till exempel under resor i samband med barnets dagvård.

Det är skäl att teckna en Distansarbetsförsäkring om en fritidsolycksfallsförsäkring inte anslutits till arbetsolycksfallsförsäkringen och företaget inte har tecknat en separat privat olycksfallsförsäkring för fritid.

När dina anställda arbetar på distans, kan de koncentrera sig på arbetet utan att oroa sig för om försäkringsskyddet är omfattande och giltigt.

Snabb tillgång till vård i händelse av ett olycksfall och snabb återgång till arbetet.

Vad täcker

Distansarbetsförsäkring ersätter kostnaderna för behandling av skador som orsakats av olycksfallet, såsom läkararvoden, undersökningar och kirurgiska ingrepp, fysikalisk vård och läkemedel. Du kan också välja att komplettera försäkringen med ett försäkringsskydd mot bestående men, dagpenningskydd och skydd vid dödsfall genom olycksfall. Försäkring för distansarbete gäller för distansarbete i situationer som inte omfattas av olycksfallsförsäkringen.

I tabellen nedan kan du se hur olika försäkringar ersätter i olika situationer och när Försäkring för distansarbete gäller.

Arbetsolycksfallsförsäkring Arbetsolycksfallsförsäkring och Distansarbetsförsäkring Arbetsolycksfallsförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden

Arbete framför datorn i köket

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Arbete på sommarstugan eller i fritidshuset

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Hämta lunch från en restaurang

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Promenadmöte

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Lunch och kaffepaus hemma

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Lämna och hämta ett barn till dagvård

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Pausgymnastik

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Fritid efter arbetsdagen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Distansarbetsförsäkringen gäller på arbetstid i hela Finland. Utomlands gäller försäkringen oavbrutet i högst sex månader från resans början. Platsen för distansarbete kan till exempel vara hemmet, sommarstugan, husbilen eller fritidshuset.

Försäkringen gäller under lunchpausen hemma, på lunchpaus på en restaurang samt på resor till och från lunchrestaurangen. Försäkringen gäller även om en skada inträffar på en resa för att hämta lunch, till exempel från en matbutik eller restaurang.

Försäkringen gäller under sedvanliga korta pauser, till exempel vid toalettbesök, rekreationspauser i närheten av hemmet, vid rastning av hunden hemma på gårdsplan, vid hämtning av post från postlådan och när du rör dig hemma under arbetsdagen.

Försäkringen gäller från hemdörren till daghemmet och tillbaka till hemdörren när hämtningen och lämningen sker i början eller slutet av arbetsdagen. Distansarbetsförsäkringen gäller även vid lämning och hämtning av barn på skolan och för till detta relaterade tur- och returresor när barnet går i grundskolans lågstadium (årskurs 1–6).

Distansarbetsförsäkringen ersätter olyckor som inträffar under ett promenadmöte.

Från försäkringen ersätts inte skador som uppstår under resan mellan hemmet och distansarbetsplatsen.

På distansarbetsförsäkringen tillämpas villkoren för privata olycksfallsförsäkringar för företag och organisationer.

Privat olycksfallsförsäkring för företag och organisationer (pdf)

Allmänna avtalsvillkor för företag och organisationer (pdf)

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och hantera ärenden som gäller skador och ersättningar.