<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du ombesörja pensionsskyddet för dina anställda. Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för arbetstagare (ArPL) ger arbetstagaren skydd vid ålderdom och arbetsoförmåga samt vid familjeförsörjarens dödsfall och möjliggör yrkesinriktad rehabilitering. Du kan smidigt sköta dina ArPL-försäkringsärenden via vår partner arbetspensionsbolaget Elos nättjänst.

Som arbetsgivare har du ansvar för dina arbetstagares pensionsskydd och anmälan om inkomster till inkomstregistret.

ArPL-försäkringen ger arbetstagaren skydd vid ålderdom och arbetsoförmåga samt vid familjeförsörjarens dödsfall.

Möjliggör yrkesinriktad rehabilitering.

Tack vare vårt samarbete sköts ditt företags pensionsförsäkringsärenden smidigt och enkelt.