Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kapitaliseringsavtal

Kapitaliseringsavtal erbjuder heltäckande kapitalförvaltning och stora placerares förmåner. Det är ett enkelt och tryggt sätt att placera långsiktigt. Du kan välja placeringarna från vårt mångsidiga utbud.

Kapitaliseringsavtal för företagets långsiktiga sparande

Kapitaliseringsavtal är avsedda för långsiktigt sparande. Den rekommenderade placeringstiden är minst fem år, men du kan ta ur dina sparade medel när som helst.

Vi har gjort försäkringssparande så enkelt som möjligt. Du får tillgång till ett avtal, under vilket du kan hantera alla dina placeringar.

Under avtalsperioden kan du ändra din placeringsplan, till exempel byta placeringsobjekt eller överföra besparingar från ett objekt till ett annat. Den influtna avkastningen beskattas först när du tar ut tillgångar från avtalet.

Avtalets värdeutveckling binds till de placeringsobjekt du väljer och som du kan välja bland diversifierade placeringsobjekt och ett omfattande utbud av placeringsfonder.

Kapitaliseringsavtalets placeringsobjekt

Du kan välja kapitaliseringsavtalets placeringsobjekt från ett mångsidigt utbud.Inom ett avtal kan du ha flera olika placeringsstrategier – genom att välja ett eller flera placeringsobjekt kan du bygga en lösning inom försäkringsavtalet som uppfyller dina mål. Du kan spara genom engångsplaceringar eller regelbundet varje månad. Du kan när du vill ändra din placeringsplan utifrån marknadsläget eller din livssituation. Du kan exempelvis byta tillgångar från mer riskfyllda produkter mot produkter med lägre risk utan skattekonsekvenser.

Om placeringstillgångarna för ditt företag överstiger 100 000 euro, har du tillgång till våra omfattande Private Banking -tjänster.

När du väljer portföljer med omfattande diversifiering, fattar en kapitalförvaltare placeringsbeslut för din räkning med beaktande av de avtalade gränserna. Vi hjälper dig att av tre olika alternativ välja en portfölj som motsvarar ditt placeringsmål och din risktolerans. Med placeringsportföljer som har omfattande diversifiering får du tillgång till ett stort utbud placeringsobjekt som ofta endast storinvesterare har tillgång till.

Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljerna har som mål att erbjuda kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsten grundar sig på årtionden av erfarenhet, finansiell teori och grundlig forskning. Utifrån från den här modellen erbjuder vi portföljer som är planerade för olika investerares behov. Läs mer om Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljer .

Det finns många placeringsfonder från LokalTapiola och Seligson & Co Abp som du kan inkludera i försäkringen. Placeringsförsäkringen gör att du kan byta fonder utan skattemässiga konsekvenser. Läs mer om placeringsfonder .

Så här börjar du försäkringsspara

Du kan boka tid till ett möte för att diskutera med en specialist inom sparande och placerande. Du kan även be oss ringa dig, så kontaktar vi dig snarast möjligt.

Produktfakta och villkor för kapitaliseringsavtal

Produktfakta
Villkor

Faktablad

Faktabladen för kapitaliseringsavtalet och placeringsobjekt.
Faktabladen för LokalTapiola-fonderna hittar du på placeringsfondernas sidor.

Faktabladen för Seligson&Co -fonderna hittar du på Seligson&Co:s sidor för prospekt och faktablad. Gå till Seligson & Co:s webbsidor.

Den årliga förvaltningsavgiften för försäkringen varierar mellan 0,5 och 0,2 procent beroende på sparbeloppet:

  • 0,5 % upp till 100 000 EUR

  • 0,3 % för belopp som överstiger 100 000 EUR

  • 0,2 % för belopp som överstiger 2 000 000 EUR.

Avgifterna som uppbärs för placeringsobjekten beskrivs i stadgarna och faktabladen för respektive placeringsobjekt.

Vad kostar uttag av tillgångar från avtalet?

Du kan när som helst under avtalstiden lyfta av sparbelopp från ditt avtal. Vissa placeringsobjekt kan även vara belagda med uttagsavgifter. Läs därför gärna i materialet om placeringsobjekt. Från och med det tredje uttaget av sparbelopp, debiterar vi en handläggningsavgift på 24,74 euro (år 2021). För uppsägning av avtal debiteras inga avgifter. Beakta dock, att efter ett delvist uttag måste sparbeloppet minst uppgå till 150 euro.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringarna och kapitaliseringsavtalen erbjuds av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och kapitalförvaltningen av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Beskattningen har presenterats enligt 1.1.2024. Beskattningsbestämmelser och -praxis kan komma att ändras.

LokalTapiola ansvarar inte för utvecklingen av värdet på placeringarna eller för en eventuell värdeminskning. Du bär som försäkringstagare risken för placeringarnas värdeutveckling och du kan även förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Observera att även om det i placeringsportföljerna finns samma objekt som LokalTapiola använder, så kan avkastningen på den portfölj du valt inte direkt jämföras med LokalTapiolas intäkter av placeringsverksamheten. De förväntade avkastningarna är uppskattningar som grundar sig på avkastningsutvecklingen på lång sikt. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.