Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Seligson & Co Kapital­förvaltnings­portföljer

Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljerna erbjuder kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad är Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljerna?

Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljerna har som mål att erbjuda kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsten grundar sig på årtionden av erfarenhet, finansiell teori och grundlig forskning. Vi berättar transparent om vad vi gör och varför vi gör det samt verkar på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder utifrån den här modellen portföljer som är planerade för olika investerares behov.

På samma sida.

Marknadsavkastning

Vi strävar efter marknadsavkastning och undviker onödiga risker.

Marknadernas kraft

Vi drar nytta av marknadernas kraft och använder den för att främja din portfölj.

Effektiv struktur

Vi verkar transparent, tydligt och kostnadseffektivt.

Varför Seligson & Co Kapitalförvaltning?

  • Marknadsstyrd investering i Finland fick sin start när Seligson & Co Fondbolag grundades 1997 och de första finländska indexfonderna såg dagens ljus. Idag är Seligson & Co Fondbolag en del av LokalTapiola-gruppen.

  • Vi erbjuder våra kunder årtionden av erfarenhet och ett mångsidigt utbud inom olika tillgångsklasser.

  • Vi berättar klart och tydligt vad vi gör, varför vi gör det och hur våra beslut påverkar kunderna.

  • Vi undviker onödiga kostnader i vår verksamhet.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Fastighetskapitalförvaltning LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Kapital-, skuldkapital- och fastighetskapitalfonder: LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här .

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.