Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ekonomiska rapporter

På sidan hittar du aktuella rapporter om placeringsmarknaderna och hållbarhetsrapporterna över våra fonder. Fondmodellportföljerna hjälper dig i placeringsbesluten.

Aktuella rapporter över det ekonomiska läget

Veckorapporten redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaderna under den föregående veckan. Du kan följa värdeutvecklingen på fonder och centrala index i veckorapporten. Rapporten utkommer på måndagar.

Läs den senaste veckorapporten (på finska) (pdf)

Placeringsmarknaden 03/2024

LokalTapiola Kapitalförvaltnings Placeringsmarknadsrapport beskriver utvecklingen på olika placeringsmarknader (03/2024).

Läs placeringsmarknadsrapporten för mars här (på finska) (pdf).

Placeringsmarknaden i 2023

LokalTapiola Kapitalförvaltnings rapport över utvecklingen på placeringsmarknaden i 2023 och utsikterna för 2024.

Läs placeringsmarknadsrapporten för 2023 och 2024 (på finska) (pdf).

Ekonomi- och förmögenhetsrapport Q1/2022

LokalTapiola Kapitalförvaltnings Ekonomi- och förmögenhetsrapport fokuserar på Finlands ekonomi, den internationella placeringsmiljön och hushållens förmögenhet (3/2022).

Läs Ekonomi- och förmögenhetsrapporten (på finska) (pdf)

Fondmodellportföljer

Fondmodellportföljerna gör det enkelt att bygga upp en fondportfölj som är diversifierad geografiskt och enligt tillgångsslag. Modellportföljerna erbjuder ett alternativ till såväl måttliga, balanserade och avkastningsinriktade placerarprofiler.

Läs mer om fondmodellportföljer (pdf)

Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapporten ger information om fondplaceringarnas egenskaper och hållbarhetsrisker i anslutning till hållbarhetsfaktorerna, dvs. miljö, socialt ansvar och god förvaltning (ESG). Rapporten omfattar bland annat hållbarhetsindelningar och fondens koldioxidavtryck. Hållbarhetsrapporterna publiceras var sjätte månad.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har beviljats det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten är på engelska och den utkommer en gång om året.

GIPS-rapporten (pdf)

Läs mer i fondprospekten och rapporterna

Läs mer i faktabladen innan du gör en teckning. För fonder publiceras även ett fondprospekt med noggranna och omfattande uppgifter om fonderna, fondbolaget och ärendehanteringen.