Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fondprospekt och rapporter

På den här sidan hittar du fondprospekt, rapporter och information om hållbarhet relaterade till placeringsprodukter.

Faktablad och fondprospekt

Läs faktabladen innan du gör en teckning. För fonderna publiceras också ett fondprospekt som ger korrekt och heltäckande information om fonderna, fondbolaget och ärendehanteringen. Fondspecifik information om produktens hållbarhet publiceras också som bilagor till fondprospektet. Fondernas stadgar kompletterar fondprospektet.

Läs mer i faktabladet för LokalTapiola Investeringsfastigheter via länken nedan:

LokalTapiola Investeringsfastigheter (pdf)

Information om den finansiella produktens hållbarhet, regelbundna rapporter

Följande länkar är för fondernas del bilagor till årsberättelsen som innehåller regelbundna rapporter för fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8 SFDR) eller har ett hållbart investeringsmål (artikel 9 SFDR) i enlighet med EU:s Upplysningsförordning 2019/2088 (förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR).

Läs mer om blandfondernas hållbarhet via länkarna nedan:

LokalTapiola 2025 ESG (pdf)

LokalTapiola 2035 ESG (pdf)

LokalTapiola 2045 ESG (pdf)

Läs mer om investeringsfastigheternas hållbarhet via länken nedan:

LokalTapiola Investeringsfastigheter (pdf)

Information om den finansiella produktens hållbarhet, blanketter för förhandsinformation

Följande länkar är för fondernas del bilagor till fondprospektet som innehåller blanketter för förhandsinformation för fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8 SFDR) eller har ett hållbart investeringsmål (artikel 9 SFDR) i enlighet med EU:s Upplysningsförordning 2019/2088 (förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR).

Läs mer om investeringsfastigheternas hållbarhet via länken nedan:

LokalTapiola Investeringsfastigheter (pdf)