Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Personalfond

En personalfond är ett kostnadseffektivt sätt att belöna och ett lockande element i belönandet som helhet. Syftet med personalfonden är att förvalta belöningarna företaget betalar och att investera influtna medel så att de ger avkastning.

En personalfond uppmuntrar till att spara.

Fondering innebär en lindrigare beskattning av belöningarna.

Fondering sparar på lönebikostnaderna för belöningarna.

En fondmedlem får samma förmåner som stora investerare.

Personalfondens verksamhet

De viktigaste förmånerna med en personalfond är förutsebara eftersom de grundar sig på lagstiftningen. Fonderingen ger belöningstagaren en nettoförmån på cirka 50 % som intäkterna av investeringsverksamheten kan öka ytterligare.

Personalfonden i sig är inte ett belöningssystem utan endast en kanal för att betala belöningar. Fonden kan sammankopplas med företagets belöningssystem eller så kan de fastställas som en del av processen for att grunda fonden.

LokalTapiola har branschens mest erfarna experter på personalfonder. De hjälper till att planera belöningssystemen som ska anslutas till fonderna, att grunda fonderna samt att förvalta dem.

Personalfonden kan använda sig av LokalTapiolas prisbelönta fonder och kapitalförvaltningstjänster som beaktar särdragen som finns i investeringsverksamhet som har att göra med personalfonder.

Ta kontakt

En personalfond ger arbetsgivaren betydande förmåner:

 • En personalfond gör det möjligt att betala större belöningar än tidigare utan att totalkostnaderna för betalandet ökar. Således ökar även personalens intresse att uppnå målen.

 • En fond är en flexibel och uppskattad personalförmån som även är till nytta i rekryteringen. Att använda fonden kan vara helt eller delvis frivilligt för arbetstagarna.

 • Med en personalfond kan man engagera personalen som ägare i bolaget.

 • En personalfond är positiv samverkan och en ny kanal för att kommunicera belöningar.

Nytta för arbetstagarna:

 • Belöningar som fonderats är mycket större än belöningar som betalas i kontanter.

 • Att använda en fond ger en lindrigare och uppskjuten inkomstbeskattning och samtidigt sparar man på arbetstagarens lönebikostnader.

 • Man kan bestämma att det är frivilligt för belöningstagaren att ta vara på förmånen.

 • Det går att bestämma flera olika risknivåer för fondinvesteringarna och varje person kan välja en risknivå som lämpar sig bäst för personen i fråga.

 • Arbetstagaren kan ta ut kapital från fonden årligen eller om hen så vill, fortsätta att spara i fonden under hela karriären.

Kundernas erfarenheter

"Pohjois-Karjalan Osuuskauppa beslöt att utveckla de ekonomiska belöningarna för personalen och kostnadseffektiviteten när det gäller belöningar. Det visade sig att en personalfond är ett utmärkt alternativ för det här ändamålet. Alla har nytta av personalfonden och den har tagits emot med glädje i Osuuskauppa. Man har gjort det lätt för vårt företag och för medlemmarna av fonden att administrera och driva personalfonden och därmed orsakar den inte så mycket extra administrativt arbete. Samtidigt har effekten av belönandet ökat tack vare den lönsamhet fonderingen ger.

Vi har tre viktiga kriterier som vi vill att vår personalfondpartner ska uppfylla. Vi vill att vår samarbetspartner ska:

 • vara pålitlig och inhemsk,

 • erbjuda högklassig kvalitet och nivå på betjäningen,

 • kunna ge en prognos om framtida förmåner och avkastning.

LokalTapiola uppfyllde de här kriterierna."

Mika-Jussi Mononen
personaldirektör
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Kontaktuppgifter

Låt oss tillsammans diskutera hur vi kan hjälpa ert företag att utveckla belönandet som helhet och optimera era satsningar på belönandet.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiola Belöningstjänster Ab ansvarar för experttjänsterna och utvecklingsprojekten när det gäller belöningar och även för grundandet och förvaltningen av personalfonder. Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab administrerar LokalTapiolas fonder. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag. Pensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Livförsäkringsbolag.