Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Insiderförvaltning

LokalTapiola-gruppens insideranvisningar baserar sig utöver marknadsmissbruksförordningen på bestämmelser och instruktioner som utfärdats av myndigheter.

LokalTapiola-gruppens insideranvisningar

I LokalTapiola-gruppen upprätthålls ett på försäkringsbranschens självreglering baserat insiderregister för LokalTapiolas investeringsverksamhet samt LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s insiderregister i enlighet med lagen om investeringstjänster.

Insideranvisningarna tillämpas på LokalTapiola-gruppens investeringsverksamhet och på personliga värdepappersinvesteringar som personer anställda av bolagen i LokalTapiola-gruppen gör. LokalTapiola-gruppens insiderregister upprätthålls av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. När de som ingår i insiderregistret bedriver personlig värdepappershandel gäller ett så kallat blankningsförbud vilket innebär att tiden mellan förvärvet och överlåtelsen av ett värdepapper av samma slag och på motsvarande sätt tiden mellan överlåtelsen och förvärvet ska vara minst en månad.