Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Samhällsrelationer

Visionen för vårt arbete inom samhällsrelationer är att vara en proaktiv och förtroendeskapande samhällsaktör. Vi utvecklar regleringsmiljön inom vår bransch och främjar den regionala livskraften i hela Finland.

Vi övervakar gruppens intressen i intresseroganisationer

Vi övervakar LokalTapiola-gruppens intressen i nationella och internationella intresseorganisationer inom branschen. Vi deltar i branschorganisationernas verksamhet och upprätthåller dialogen med myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och organisationsfältet. Vi för en intensiv dialog med myndigheter om utvecklingen inom finansbranschen.

Det är viktigt för LokalTapiola att man i beredningen av lagstiftningen inom försäkrings- och finansbranschen tar hänsyn till särdragen i olika bolagsformer och säkerställer lika villkor för företagen att utveckla verksamheten. Som en ömsesidig bolagsgrupp som ägs av våra kunder är våra kunders intressen kärnan i vår verksamhet.

Ett av målen för LokalTapiola-gruppens strategi för livstrygghet är att vara effektivt ansvarsfull i hela Finland. Vi skiljer oss från andra aktörer genom vår lokala närvaro och service. Vi är aktiva i samhället och i lokalsamhällen.

Vi vill vara den bästa partnern för säkerhet och välbefinnande för våra ägarkunder och samarbetsparter. Vår mission är att trygga våra kunders liv och affärsverksamhet på ett heltäckande och förutseende sätt.

Medlemskap i organisationer

Juha Koponen, gruppens chefdirektör, fungerar vice ordförande i Finans Finlands styrelse. Han var Finans Finlands styrelseordförande 2022–2023. Dessutom har LokalTapiolas anställda en omfattande representantskap i FA:s olika kommittéer och arbetsgrupper.

Vi är representerade i styrelsen för den europeiska intresseorganisationen för ömsesidiga försäkringsbolag AMICE och våra specialister medverkar i organisationens arbetsgrupper.

LokalTapiolas ledning är även representerad i andra centrala organisationer inom branschen, såsom Trafikförsäkringscentralens och Olycksfallsförsäkringscentralens organ.

Vi är aktivt verksamma inom Eurapco, som är en sammanslutning av åtta europeiska ömsesidiga försäkringsbolag. LokalTapiola är även medlem i den globala samarbetsorganisationen ICMIF för ömsesidiga försäkringsbolag samt försäkringsbranschens ledande internationella tankesmedja Geneva Associations.

LokalTapiola deltar i Sällskapet Pellervos styrelsearbete och i intressebevaknings- och ansvarsnätverkets verksamhet. Vi är även medlem i företagsansvarsnätverket FIBS. LokalTapiolas Kapitalförvaltning är en av de grundande medlemmarna av FINSIF rf, forum för ansvarsfulla investeringar i Finland.