Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hållbarhet och ansvarsfullhet i LokalTapiola

Hållbarhet och ansvarsfullhet är hörnstenen i LokalTapiolas affärsverksamhet. Som försäkringsgivare bygger vi ett stabilt och tryggt finländskt samhälle. Som investerare har LokalTapiola en betydande roll i byggandet av en hållbar och välmående framtid. Vi är närvarande i hela Finland.

Grunderna för vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på kundägande och vår aktiva roll i det finländska samhället. Vår starka och lokala expertis framhävs när det gäller att förutse föränderliga risker och förebygga skador. Hållbarheten integreras i LokalTapiolas strategiska mål och påverkan är dess kärna. Vi vill vara den effektivaste partnern inom riskförebyggande verksamhet även i en värld av föränderliga risker.

Hållbarhetsprogram 2022–2026

LokalTapiola-gruppens hållbarhetsprogram 2022-2026 styr vårt hållbarhetsarbete. Våra fem hållbarhetsmål är starkt kopplade till vår verksamhet: försäkring och investering. Vi vill vara den effektivaste partnern inom riskförebyggande verksamhet även i en värld av föränderliga risker. Vi skapar nya ansvarsfulla tjänster och stärker vår ställning inom ansvarsfull investering i Finland. Förutom mål relaterade till vår kärnverksamhet söker vi lösningar på de utmaningar som ställs av klimatförändringen. Dessutom stärker vi grunden för vårt hållbarhetsarbete.

Fem hållbarhetsmål

 1. 1.

  Den effektivaste partnern vad gäller förebyggandet av föränderliga risker.

 2. 2.

  Nya tjänster för hållbar försäkring och ersättning

 3. 3.

  Hållbarhet i kärnan för investering

 4. 4.

  Finländska lösningar för anpassning till och motverkan av klimatförändringen

 5. 5.

  Stark grund för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsrapportering

Principer och åtaganden

Hållbar investeringsverksamhet i LokalTapiola Kapitalförvaltning

Genom att ta hänsyn till hållbarhet i dina placeringar bidrar du till en bättre framtid. Beaktandet av hållbarhetsfaktorer innebär inte att man kompromissar med avkastningen, utan det utgör en del av riskhanteringen och kan möjliggöra en avkastningsutveckling på lång sikt.

Mer hållbarhet

Hållbar fastighetsverksamhet

I den hållbara fastighetsverksamheten beaktas förutom miljöfrågor och energieffektivitet även sociala och ekonomiska ansvarsaspekter. Fastigheternas värdekedja och livscykel beaktas som en helhet både i fastighetsinvesteringar och i den dagliga verksamheten och användningen av fastigheter.

Mer om fastighetsplaceringsverksamhet

Partnerskap i samhället och donationer

Målet med vårt effektiva partnerskapssamarbete är att bygga upp hållbar välfärd för våra ägarkunder, lokala sammanslutningar och samhället. Våra regionbolag samarbetar med regionala organisationer, säkerhetsaktörer och föreningar. LokalTapiolas nationella samarbetspartner är bland annat Finlands Röda Kors, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK och Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf (FSL).

LokalTapiola-gruppens regionbolag, LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag, gör regelbundet betydande donationer till allmännyttiga organisationer runt om i Finland. År 2021 donerade LokalTapiolas bolag sammanlagt 2,6 miljoner euro för att främja människors och organisationers säkerhet och välbefinnande. Av denna summa riktades 620 000 euro till högskolor och läroverk på olika håll i Finland. Donationer riktades också till att hjälpa människor som drabbats av kriget i Ukraina och att stödja mental hälsa.