Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Förhandsinformation vid distansförsäljning

På denna sida kan du bekanta dig med förhandsinformation vid distansförsäljning när du köper försäkringar från LokalTapiola.

1. Distansförsäljning av försäkringstjänster

Konsumentskyddslagens (38/1978) kap. 6a föreskriver om näringsidkarens informationsskyldighet till konsumentkunder när det är fråga om distansförsäljning av försäkringstjänster.

Distansförsäljning av försäkringstjänster innebär att en försäkring erbjuds till konsumenten med hjälp av en metod för distanserbjudande som organiseras av näringsidkaren och som uteslutande använder en eller flera distansmedier för ingåendet av avtal och marknadsföringen som föregår detta.

Med metod för distansförsäljning avses ett marknadsförings- eller försäljningssätt som har organiserats så att dess huvudsakliga syfte kan anses vara att ingå ett avtal genom ett distansmedium.

Med distansmedium avses telefon, post, television, datanät eller ett annat medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att parterna samtidigt är närvarande.

Denna förhandsinformation om distansförsäljning av försäkringstjänster tillämpas på erbjudandet av försäkringar på försäkringsgivarens webbplats och per telefon.

2. Försäkringsgivare

Beträffande skadeförsäkringarna består försäkringsgivarna av LokalTapiola-gruppens centrala, regionala skadeförsäkringsbolag och LokalTapiolas Ömsesidiga Försäkringsbolag.

När det gäller livförsäkringar är LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag försäkringsgivare.

LokalTapiola-gruppens centrala, regionala skadeförsäkringsbolag:

 • LokalTapiola Etelä Ömsesidigt Försäkringsbolag (0139557-7), Åbovägen 8, 24100 Salo

 • LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag (0178281-7), Kauppakatu 5, 60100 Seinäjoki

 • LokalTapiola Itä Ömsesidgt Försäkringsbolag (2246442-0) Riistakatu 11, 74100 Idensalmi

 • LokalTapiola Kaakkois-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag, 0225907-5 Oksasenkatu 11, 74100 Idensalmi

 • LokalTapiola Kainuu-Koillismaa Ömsesidigt Försäkringsbolag, 0210339-6 Kauppakatu 16, 87100 Kajanaland

 • LokalTapiola Keski-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag, 0208463-1 Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

 • LokalTapiola Lappi Ömsesidigt Försäkringsbolag (0277001-7) Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi

 • LokalTapiola Loimi-Häme Ömsesidigt Försäkringsbolag (0134859-4) Aleksis Kiven katu 7, 32200 Loimaa

 • LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag (0134099-8) Gallen-Kallelangatan 9 A, 28100 Björneborg

 • LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag (0205843-3) Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tammerfors

 • LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0180953-0) Handelsesplanaden 19-21, 65100 Vasa

 • LokalTapiola Pohjoinen Ömsesidigt Försäkringsbolag (2235550-7) Kyrkogatan9, 90100 Uleåborg

 • LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag (2647339-1) Fredriksgatan 48 A, 00100 Helsingfors

 • LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag (1759597-9) Puutarhakatu 6, 70300 Kuopio

 • LokalTapiola Savo-Karjala Ömsesidigt Försäkringsbolag (0218612-8) Olavinkatu 53, 57100 Nyslott

 • LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0135987-5) Strandvägen 2A, 21600 Pargas

 • LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag (0224469-0) Biskopsgatan 30, 06100 Borgå

 • LokalTapiola Varsinais-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag (0204067-1) Universitetsgatan 14 a, 20100 Åbo

 • LokalTapiola Vellamo Ömsesidigt Försäkringsbolag (0282283-3) Saimaankatu 20, 15140 Lahtis

Telefonnummer och närmare kontaktuppgifter till våra regionala försäkringsbolag hittar du här.

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
FO-nummer 0211034-2
Norrskensgränden 1
02010 LokalTapiola
Telefonväxel: 09 4531

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
FO-nummer 0201319-8
Norrskensgränden 1
02010 LOKALTAPIOLA
Telefonväxel: 09 4531

Du kan se vilket bolag som är din försäkringsgivare i offerten och försäkringsbrevet du fått.

3. Offentliga register

De ömsesidiga skadeförsäkringsbolag som ingår i LokalTapiola-gruppen har antecknats i följande offentliga register i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst Företags och organisationsdatasystemet (YTJ):

 • Handelsregistret

 • Skatteförvaltningens grunduppgifter

 • Förskottsuppbördsregistret

 • Registret över momsskyldiga

 • Arbetsgivarregistret

 • Registret över försäkringspremieskattskyldiga

Försäkringsgivaren LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har antecknats i följande offentliga register i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst Företags och organisationsdatasystemet (YTJ):

 • Handelsregistret

 • Skatteförvaltningens grunduppgifter

 • Förskottsuppbördsregistret

 • Registret över momsskyldiga

 • Arbetsgivarregistret

4. Tillsynsmyndighet

Myndigheten som övervakar försäkringsgivarnas verksamhet är:

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
PB 103, 00101 Helsingfors
Telefonväxel: 09 183 51
kirjaamo(a)finanssivalvonta.fi

5. Produkternas huvudegenskaper

Det huvudsakliga innehållet i varje försäkring, samt omfattningen av försäkringsskyddet och information om de viktigaste begränsningarna finns i produktfakta, villkoren och basfakta för varje försäkring. Dessa är tillgängliga på vår webbplats.

Försäkringskalkylatorn och beräkningsgrunden för premien, samt uppgifterna om betalningen av försäkringen finns tillgängliga separat för varje försäkring.

Läs mer om olika försäkringar här.

6. Ångerrätt

Bestämmelserna om ångerrätt i konsumentskyddslagens kap. 6a tillämpas inte på försäkringar. Försäkringstagarens rätt att återkalla och säga upp ett försäkringsavtal regleras i lagen om försäkringsavtal.

Enligt lagen om försäkringsavtal har försäkringstagaren rätt att säga upp en försäkring när som helst under försäkringsperioden. Uppsägningen måste göras skriftligen. Om försäkringstagaren inte har angett ett slutdatum för försäkringen, upphör försäkringen att gälla när meddelandet om uppsägning har lämnats eller skickats till försäkringsgivaren. Det finns dock ingen uppsägningsrätt om försäkringsavtalets överenskomna giltighetstid är mindre än 30 dagar. Vid uppsägning debiteras premien för försäkringens giltighetstid.

7. Information om rättsmedel

Om du är missnöjd med det beslut du har fått eller om det finns något oklart i ditt försäkringsavtal, ta först kontakt med försäkringsgivaren. Om du vill ha mer information om grunderna för beslutet och andra faktorer som påverkar saken, kan du kontakta den person som behandlat ditt ärende. Hens kontaktuppgifter finns i beslutet. Vi korrigerar vårt beslut om det visar sig vara felaktigt. För mer information om ditt försäkringsavtal, vänligen ring vår kundtjänst.

Beslutet åtföljs alltid av en anvisning för sökande av ändring som förklarar närmare hur beslutet kan överklagas. Överklagandeförfarandet är olika för olika försäkringstyper.

Kunden har även möjlighet att använda förfaranden för prövning utanför domstolen. Exempel på dessa är LokalTapiolas kundmedlingsbyrå, FINE och försäkringsnämnden som har verksamhet i anslutning till den samt konsumenttvistenämnden. Läs mer om att söka ändring.

På vår webbplats finns mer information om de rättsmedel som är tillgängliga för kunden. För varje försäkringsprodukt finns det också information om rättsmedlen i produktfakta och villkoren för varje försäkring.

8. Övrig information

Dessa förhandsuppgifter om distansförsäljning har lämnats i enlighet med den Finska lagstiftningen.

På försäkringsavtal tillämpas Finlands lag.

Vi betjänar på Finska och Svenska.