Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Livförsäkring

Livförsäkringen hjälper dina närstående ekonomiskt om du avlider. Med hjälp av engångsbeloppet kan dina närstående fokusera på sorgearbetet, när de inte behöver fundera över vardagsutgifter. Du vet att du har gjort ditt bästa för dina närstående. För livförsäkringen får du S-gruppens bonus och en kundförmån på -25 % av försäkringspremien år 2024.

Skydda dina närstående med en livförsäkring.

Livförsäkringen skyddar också ditt bolån.

Med kundförmånen får du en rabatt på 25 % på en ny försäkring.

S-gruppens Bonus för livförsäkring.

Räkna pris på en försäkring som lämpar sig för din livssituation

Genom att fylla i dina uppgifter nedan ser du priset på livförsäkringen.

Välj och fyll i alla fält om inte annat nämns.

Dina uppgifter

Hur mycket kostar en livförsäkring?

Se nedan exempel på hur mycket en livförsäkring skulle kosta i olika livssituationer och vilken inverkan vår kundförmån har på priset. Använd vår räknare för att kontrollera ditt eget pris för en livförsäkring för en person eller för parskydd - du kan välja ersättningsbeloppet enligt din situation.

Miia och Jesses parskydd ger familjen trygghet

Miia och Jesse har ett barn under skolåldern. Med en gemensam livförsäkring vill de trygga utkomsten för varandra och sitt barn om något skulle hända någon av dem.

Ersättningsbelopp: 50 000 €

Prisexempel:
6,71 €/månad*

* Prisexemplet är beräknat för 26- och 27-åringar.

Maija tryggar sina barns utkomst med en livförsäkring

Maija har 90 000 € kvar på sitt bolån. Med en livförsäkring vill hon säkra återbetalningen av lånet och utkomsten för sina två barn.

Ersättningsbelopp: 130 000 €

Prisexempel:
13,75 €/månad*

*Prisexemplet är beräknat för en 30-åring.

Sannas och Aaros livförsäkring säkrar den andras andel av bolånet

Sanna och Aaro köpte en lägenhet tillsammans som de har ett lån på 300 000 € för. De bestämde sig för att teckna en livförsäkring så att de inte skulle behöva ge upp sitt gemensamma hem i händelse av att den ena avlider.

Ersättningsbelopp: 150 000 €

Prisexempel:
24,40 €/månad*

* Prisexemplet är beräknat för två 35-åringar.

Priserna inkluderar en kundförmån på 25 % år 2024. Läs mer om kundförmånen.

Be ett anbud

Varför bör du teckna en livförsäkring?

  • Du tryggar ekonomin för dina närstående som är beroende av dig så att de klarar sig om du avlider. Med hjälp av engångsbeloppet kan dina närstående fokusera på sorgearbetet, när de inte behöver fundera över vardagsutgifter.

  • En livförsäkring är särskilt viktig om du har barn eller skulder. När du väljer livförsäkringsskyddets omfattning, ska du fundera på vilka saker du har ett ekonomiskt ansvar för.

  • Med hjälp av en rätt dimensionerad livförsäkring kan den efterlevande änkan eller änklingen själv klara av till exempel familjens skulder, varvid familjen kan fortsätta bo i det gemensamma hemmet och barnens framtid är tryggad.

  • Försäkringen är till hjälp också när det gäller betalning av arvsskatt.

Förmåner som LokalTapiolas livförsäkringskund

Med livförsäkringens kundförmån får du en rabatt på 25 % på en ny försäkring

För din nya livförsäkring kan du få en kundförmån som sänker din premie och som fastställs årligen. Årets rabatt är 25 %.

Du får S-gruppens Bonus för livförsäkringen

När du koncentrerar dina försäkringsärenden hos LokalTapiola, drar du inte bara nytta av de förmånliga premierna, utan du sparar även reda pengar. Dessutom kan du få tillbaka pengar i form av S-gruppens Bonus på upp till 5 % av premierna.

Om du koncentrerar dina försäkringar hos oss får du en förmån på upp till -17 %

Genom att koncentrera dina försäkringsärenden hos LokalTapiola, kan du få rabatt på dina andra premier med 8 %, 13 % eller till och med 17 % (rabatten gäller inte livförsäkring). Se hur mycket du får eller kan få i Egenförmånsrabatt som ger dig lägre premier.

Vanliga frågor

Ja, du kan få S-gruppens Bonus för din livförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Livförsäkringen ger dina närstående trygghet om du går bort på grund av sjukdom eller en olycka. Om du går bort, betalas livförsäkringens ersättning ut till förmånstagaren, som du har valt. När du tecknar försäkringen, anger du förmånstagaren i försäkringsansökan, vilket innebär att du bestämmer till vem ersättningen betalas.

Om du inte har angivit någon förmånstagare, betalas ersättningen till dina närstående. Om du vill att ersättningen betalas till din sambo, måste hen anges separat som förmånstagare, eftersom en sambo vanligen inte omfattas av förmånstagarförordnandet ”närstående”.

Det lönar sig att kontrollera förmånstagarförordnandet regelbundet och alltid i samband med att livssituationen förändras. Om du vill ändra förmånstagarförordnandet, ska du anmäla ändringen skriftligen till LokalTapiola.

Läs mer om att ansöka om ersättning.

Det är viktigt att välja en livförsäkring som lämpar sig för din egen livssituation så att den ger tillräcklig trygghet för dina närstående. Livförsäkringen kan dimensioneras till exempel genom att räkna ihop lånebeloppen och nettoinkomsterna för ett år. Därtill lägger man ytterligare 20 000 euro per barn. En livförsäkring kan du teckna själv eller tillsammans med din partner i form av försäkringen Parskydd.

Vi belönar dig enligt i vilken utsträckning du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola. Detta utgår från LokalTapiolas tjänsteutbud, som är indelat i fyra delområden: Hem, Hälsa, Fordon och Framtidsskydd. Livförsäkringen är en del av delområdet Framtidsskydd, genom vilket du kan höja din förmånsnivå och få rabatt på premierna för dina andra försäkringar.

Livförsäkring är särskilt nödvändig om du har närstående som är beroende av din utkomst eller om du har lån. Du kan ansöka om en livförsäkring tidigast när du är 15 år gammal och senast det år du fyller 80 år. Om du ansöker om försäkringen på nätet, ska du ha fyllt 18 år.

Din ansökan behandlas utifrån de uppgifter du gett om ditt hälsotillstånd och vi fattar beslut om beviljande av försäkring alltid individuellt.

Vid tecknandet av försäkringen väljs en förmånstagare, alltså personen som ersättningen från livförsäkringen betalas till. Beskattningen på ersättningen beror på huruvida förmånstagaren är närstående eller inte. Ersättning från livförsäkring som betalas till en närstående är i sin helhet föremål för arvsskatt. Närstående är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. Om ersättningen betalas till någon annan än en närstående, är ersättningen i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

Observera att beskattningen kan ändras i framtiden. Beskattningen har framlagts i enlighet med skattebestämmelser som gällde 1.1.2024. Läs mer om skattebestämmelser på webbplatsen vero.fi.

När du väljer livförsäkringsskyddets omfattning, ska du fundera på vilka saker du har ett ekonomiskt ansvar för. Det är viktigt att välja en livförsäkring, som passar den individuella livssituationen, så att den ger dina närstående trygghet. Med hjälp av livförsäkringen kan den efterlevande änkan eller änklingen själv klara av till exempel familjens skulder, varvid familjen kan fortsätta bo i det gemensamma hemmet och barnens framtid är tryggad. Försäkringen är till hjälp också när det gäller betalning av arvsskatt.

Livförsäkringen kan dimensioneras till exempel genom att räkna samman lånebeloppen samt nettoinkomsterna under ett år. I detta belopp lägger man ännu till 20 000 euro per barn. En livförsäkring kan du teckna för dig själv eller tillsammans med din partner i form av försäkringen Parskydd.

Ändringar i försäkringen gör du enkelt i LokalTapiolas nättjänst. Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet förutsätter ändringen att det inte har skett betydande förändringar i ditt hälsotillstånd. Därför ska du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Livförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Smart livförsäkring kombinerar livförsäkring och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en kostnadsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och ingår inte i försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna.

Den elektroniska hälsokontrollen och självträningen produceras av Förlags Ab Duodecim. Välbefinnandeinnehållet i tjänsten produceras av våra samarbetspartner. De välbefinnandetjänster som tillhandahålls av våra partner är också tillgängliga direkt från tjänsteleverantören i enlighet med villkoren för tjänsten.

Läs mer

Fastställande av ersättningsbelopp för livförsäkring

Det är viktigt att dimensionera livförsäkringen enligt den egna livssituationen så att den ger ett tillräckligt skydd för dina närstående. Läs specialisternas råd för att fastställa ett korrekt ersättningsbelopp.

Läs specialisternas råd

Livförsäkring eller låneskydd?

Syftet med låneskydden är uttryckligen att möjliggöra en återbetalning av bostadslånet. Ersättningen som betalas utifrån livförsäkringen är inte bundet till bostadslånebeloppet utan kan utöver återbetalningen av lånet användas till att trygga uppehället för dina närstående.

Läs mer om att skydda ditt lån

Parskydd är en förmånlig livförsäkring för två personer

Är ditt val Parskydd eller en livförsäkring för en person? Parskyddet är ofta en prisvärd alternativ om du och din partner har gemensamt ansvar för familjens ekonomi.

Läs om parskydd

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta, LokalTapiola Personskydd (pdf)

Villkor, LokalTapiola Personskydd (pdf)

Produktfakta, LokalTapiola Parskydd (pdf)

Villkor, LokalTapiola Parskydd (pdf)

Vid dödsfall

Om din närstående har avlidit och hen har en försäkring som berättigar till dödsfallsersättning hos LokalTapiola, meddela oss per telefon på numret 09 453 8000, mån–fre kl. 8–17. Du kan också kontrollera om din närstående har en dödsfallsförsäkring.

När vi har fått meddelande om dödsfallet skickar vi försäkringsinformationen till försäkringens förmånstagare. Som bilaga till brevet skickar vi dig en ersättningsansökan samt anvisningar om hur du ansöker om ersättning.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt