<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkring

Livförsäkringen hjälper dina närstående ekonomiskt om du avlider. Med hjälp av engångsbeloppet kan dina närstående fokusera på sorgearbetet, när de inte behöver fundera över vardagsutgifter. Du vet att du har gjort ditt bästa för dina närstående. För livförsäkringen får du S-gruppens bonus och en kundförmån på -20 % av försäkringspremien år 2023.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.